Huy hiệu

Khóa Học của Giảng ViênHồ sơ Giảng viên

Vị trí

Cơ hữu (Full-time)

Số ngày giảng dạy tối đa trong tuần

1

Bằng cấp cao nhất

Thạc sĩ

Vị trí cao nhất từng đảm nhiệm

Manager

Ngôn ngữ giảng dạy

Tiếng Việt, Tiếng Anh

Đối tượng học viên

Team member, Team leader, Group leader

Thông tin chung

Họ và tên

Trần Quang Tuấn

Điện thoại

0913922150

Ngày sinh

10/08/1985

Giới tính

Nam

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

TP Hồ Chí Minh

Công ty làm việc

Thinking School

Chức danh

Manager

Trình độ học vấn

Thạc sĩ

Nhóm kỹ năng mà bạn quan tâm
THE THINKING SCHOOL @2018
X