Huy hiệu

Thông tin chung

Họ và tên

Lê Tuấn Vũ

Điện thoại

0961561200

Ngày sinh

26/02/2000

Giới tính

Nam

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

TP.HCM

Mô tả ngắn ngọn về bạn

Willing to learn

THE THINKING SCHOOL @2018
X