Thuế Việt Nam cao hay thấp?

Chia sẻ:

Thuế Việt Nam cao hay thấp?

Câu hỏi:

  1. Thuế của Việt Nam cao hay thấp?
  2. Tăng thuế có ảnh hưởng tới người nghèo hay không?
  3. Thuế của Việt Nam thấp hơn các nước khác cần phải tăng?

Bộ tài chính đưa ra đề xuất tăng thuế lên từ 10 đến 12%. LÝ DO là vì thuế của Việt Nam thấp hơn so với thế giới nên cần phải tăng. Một số người nói rằng tăng thuế cũng không ảnh hưởng đế người nghèo.

Thấy gì từ số liệu thu thuế của VN: TẬN THU và THAM NHŨNG.

Xem các bảng 1 và 2 để biết chi tiết. Qua các số liệu có thể có mấy nhận định

bảng 1 tỷ lệ thu thuế trên GDP (2013)

Bảng 1 – Tỷ lệ thu thuế trên GDP (2013)

1.Tỷ lệ thu thuế của Việt Nam thuộc hàng cao nhất thế giới. Bảng 1 trích số liệu World Bank cho thấy:

  • Tỷ lệ thu thuế của VN là 19% trên GDP.
  • So với trung bình thế giới là 14.31%
  • Các nước kinh tế phát triển cao OECD là 15.2%,
  • Các nước thu nhập trung bình là 12.4%
  • Các nước thu nhập thấp là 12.3%
  • Các nước Châu Âu là 18.8%

bang 2 thong ke thue

Bảng 2 – Thống kê thuế TNDN, TNCN, VAT, Xếp hạng tham nhũng, và tỷ lệ thu thuế trên GDP

2. 19% trên GDP là con số cao khủng khiếp. Bảng 2, cột 8, cho thấy tỷ lệ tận thu thuế của Việt Nam chỉ thua 2 nước Úc và Pháp (nhưng chắc chắn dịch vụ công và chất lượng sống ở 2 quốc gia này cao hơn chúng ta rất xa), còn lại cao hơn tất cả các nước khác trong bảng từ Mỹ, Nhật, Thụy sĩ, đến Thái Lan, Singapore, Malaysia, Cambodia.

3. Nói nôm na mỗi người dân đang đóng thuế bằng 1/5 thu nhập hàng năm.
4. Bảng 2, cho thấy mức thuế VAT/ Sales/ GST của 20 quốc gia, trong đó 9 quốc gia có biểu thuế dưới 10%, 5 quốc gia có biểu thuế 10%, 1 quốc gia thuế trên 10%, và 5 quốc gia còn lại có biểu thuế dao động từ dưới 10 đến trên 10% cho từng loại mặt hàng khác nhau. Trong các nước ASEAN, chỉ có Philipine có VAT là 12%, các nước khác đều 10 hay dưới 10%. Nên VAT hiện tại của VN 10% là mức cao chứ ko phải thấp như đang công bố.
5. Bảng 2, cột 7, xếp hạng mức độ tham nhũng của các quốc gia, Việt Nam xếp 113 chỉ trên Camdobia, và Bắc Hàn (đội bảng 176).
6. Với dữ liệu này có thể tạm kết luận: không có chuyện thuế của Việt Nam đang thấp, mà thực ra tổng thu thuế từ dân thuộc hàng cao nhất thế giới và mức độ tham nhũng cũng thuộc nhóm cao nhất thế giới.
7. Thuế không thấp, vậy thử xem chất lượng sống của VN thế nào?
Movehub.com: xếp VN thuộc nhóm 10 quốc gia có chất lượng sống thấp nhất. (Hình 3)
USnews.com: xếp VN hạng 40/80 quốc gia về chất lượng sống.
PS 1. Lâu lâu nói chuyện số liệu cho vui, mà thấy hổng vui nổi. Mà giờ thấy không thể tin nổi các bác. Bác nói gì cũng phải kiểm tra cho kỹ. Toàn nói điêu.
PS 2. trích 1 câu comment của 1 bạn doanh nghiệp “Không chỉ đóng thuế, chúng em còn đóng CHO thuế nữa”
PS 3. Các số liệu trong bảng 1 lấy năm 2013 là năm cuối có số liệu cập nhật của VN trong data base của World Bank. Số liệu bảng 2 là số liệu 2016, ngoại trừ cột số 8 (2013, như bảng 1)
PS 4. Bài này là quan điểm riêng của người viết, dựa trên các nguồn dữ liệu có được. Bạn đọc cần cẩn trọng xem xét trước khi rút ra kết luận cho riêng mình.
PS 5. Số liệu của các nguồn khác nhau có thể khá khác nhau, do cách tính và định nghĩa. Số liệu về Tổng số thu thuế trên GDP có sự khác biệt giữa các nguồn World Bank, Wiki, và CIA. Tuy nhiên sau khi cân nhắc mình vẫn chọn World Bank. Lý do: Wiki thu thập số liệu từ nguồn thứ ba nên kém tin cậy hơn World Bank. CIA không thực sự trùng khái niệm Tax revenue mà là Taxes and other Revenues. Để đảm bảo tính khách quan mình vẫn dẫn các nguồn đó ở đây.

PS 6. (edit 21/8/2017): đã tìm ra lý do tại sao có sự khác biệt khá lớn giữa số liệu Tax revenue của World bank và các nguồn như CIA, Wiki, và OECD. Cụ thể World bank: không tính social security contribution (các khoản bảo hiểm xã hội mà doanh nghiệp và người lao động đóng?) còn các nguồn kia đều tính cả social security. Kết luận: nếu chỉ nhìn câu chuyện thuế thì nguồn World bank nói đúng bản chất câu chuyện đang tranh luận. OECD nếu bỏ social security contribution thì đúng như số liệu world bank dẫn. Kết luận bảng 1 giữ nguyên giá trị.

Thinking School @2018