TRAIN THE TRAINERS

Huấn luyện giảng viên giảng dạy cho doanh nghiệp về các kỹ năng quản lý, lãnh đạo, kỹ năng con người

(management, leadership, and human skills for corporate clients)

THẾ NÀO LÀ MỘT GIẢNG VIÊN CHUYÊN NGHIỆP

 • Thấu cảm nhu cầu và các nỗi đau của khách hàng và giúp giải quyết các nỗi đau đó thông qua đào tạo
 • Có kiến thức chuyên môn vững vàng, hiện đại, khoa học
 • Có kinh nghiệm quản trị thực tiễn ở môi trường doanh nghiệp, quốc tế
 • Có phương pháp đào tạo năng động, hiệu quả
 • Có kỹ năng thuyết phục và truyền cảm hứng
 • Có kỹ năng tư duy phản biện tốt
 • Linh hoạt đáp ứng nhiều hình thức đào tạo khác nhau như case study, action learning, project base learning, coaching 1:1 trên các mô hình đào tạo khác nhau như online, offline, và blended.
 • Kinh nghiệm thực chiến đào tạo cho các nhóm doannh nghiệp và học viên khác nhau
 • Kỹ năng tiếng Anh tốt (để nghiên cứu và giảng dạy bằng tiếng Anh)
ĐƠN GHI DANH

Hãy điền thông tin để đội ngũ Trainer tư vấn và tạo tài khoản cho bạn

PHÒNG LIVESTREAM

[bigbluebutton token=4a9c947cd717]

livestream action

MỤC TIÊU HUẤN LUYỆN

Đào tạo kỹ năng giảng dạy chuyên nghiệp để giảng dạy cho các khách hàng doanh nghiệp

ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ

Dành cho các bạn có mong muốn cộng tác trong các dự án giảng dạy của Thinking School.

Cụ thể hướng đến các nhóm giảng viên giảng dạy các chuyên ngành về Quản lý, kinh doanh, lãnh đạo, nhân sự, và các nhóm kỹ năng mềm trong công việc

Khóa huấn luyện vẫn phù hợp với giảng viên các chuyên môn khác nếu muốn gia tăng kỹ năng và kiến thức khoa học về huấn luyện

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Các giảng viên nội bộ của các doanh nghiệp

Các giảng viên đang giảng dạy cho các doanh nghiệp

Các bạn HR, TMD, L&D muốn trang bị kỹ năng để trở thành giảng viên

Giảng viên đại học, cao đẳng muốn nâng cao kỹ năng để giảng dạy cho doanh nghiệp

Các bạn có mong muốn trang bị kỹ năng để trở thành giảng viên chuyên nghiệp

Các giảng viên muốn cộng tác giảng dạy lâu dài trong các dự án online và offline của Thinking School

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Đặc điểm và các thách thức khi giảng dạy cho khách hàng doanh nghiệp

 • Đánh giá nhu cầu đào tạo

 • Thiết kế khóa học

  • Thiết kế chuẩn đầu ra
  • Thiết kế nội dung
  • Thiết kế hoạt động
  • Thiết kế các đánh giá học viên
  • Thiết kế các loại bài tập khác nhau
 • Đánh giá hiệu quả khóa học và quản lý chất lượng đào tạo

 • Kỹ năng tổ chức lớp học

  • Kỹ năng giao tiếp và xây dựng quan hệ với học viên
  • Kỹ năng đứng lớp
  • Kỹ năng hoạt náo và tạo năng lượng
  • Kỹ năng truyền cảm hứng cho người học
 • Kinh nghiệm thực chiến

 • Các mô hình huấn luyện: offline, online, blended, flipped classroom, ALAPA trong môi trường doanh nghiệp

 • Phương pháp case study, action learning, project learning, coaching based training

 • Tư duy phản biện và sáng tạo trong giảng dạy và học tập

 • Phối hợp với HR và L&D

 • Triển khai LMS và công nghệ trong huấn luyện doanh nghiệp

 • Chia sẻ kinh nghiệm nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để trờ thành giảng viên 5*

Hình thức huấn luyện và phương pháp

100% online

Flipped Classroom

Tham gia quan sát và trợ giảng cho các khóa huấn luyện thực của Thinking School tại doanh nghiệp (chỉ dành cho 1 số bạn có nhu cầu trở thành giảng viên cộng tác lâu dài với Thinking School)

Thời gian: 6 tuần, 12 buổi học live

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

HỌC PHÍ

Với các bạn giảng viên dự kiến sẽ cộng tác với Thinking School: sẽ được hoàn trả 100% học phí nếu:

 • Hoàn thành khóa học loại giỏi trở lên đúng thời hạn
 • Tham gia trợ giảng tối thiểu 2 ngày trong các dự án của Thinking School
 • Và tham gia giảng dạy tối thiểu 5 ngày giảng dạy chính thức cho khách hàng của Thinking School với kết quả từ 4.2*/ 5 trở lên cho mỗi ngày.

KHÓA HỌC

Không tìm thấy ID Bài Đăng trong Loại Bài Đăng ..more..

Kinh nghiệm đào tạo

(Kinh nghiệm đào tạo doanh nghiệp của Thinking School từ 2018 đến 2020)

 • Số khách hàng doanh nghiệp tiêu biểu: 30
 • Doanh nghiệp nước ngoài: Việt Nam: 25:05
 • Học viên: Supervisor, Manager, Senior Manager, General Manager, Director
 • Số lượt học viên doanh nghiệp: 12.000
 • Hình thức đào tạo: Offline, online, Blended
 • Phương pháp: Case study, action learning, Capstone Project, Coaching 1:1
 • Ngôn ngữ giảng dạy: Anh – Việt
 • Điểm đánh giá của học viên (thang đo 1-5; 5 là xuất sắc), số tiêu chí đánh giá 13: 4.52*/ 5
 • Số ngày đào tạo: 420
 • Số chủ đề/ khóa học đào tạo: 45
 • Số buổi live streaming: 500
 • Đội ngũ giảng viên: 16 (4 PhD, 12 Master); Kinh nghiệm trung bình: 12 năm
 • Hệ thống LMS do chính Thinking School phát triển: E-learning, Live streaming, Mobile App, Dashboard

Khách hàng tiêu biểu

Picture1
Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!