BETTER MIND, BETTER LIFE

Rèn luyện và ứng dụng tư duy phản biện trong công việc cuộc sống

Nội dung và lịch rèn luyện

Đặc quyền mua sớm

Toàn bộ 7 khóa học, trị giá 6.000.000 đồng, hạn sử dụng 730 ngày. Hoàn 100% học phí, nếu yêu cầu hoàn học phí thực hiện trước 31.8.2022. Học viên đã mua khóa số 1 thì được trừ học phí tương ứng đã đóng. Đây là phiên bản đặc biệt nhằm đánh giá thị trường. Nếu Thinking School không hoàn thành cam kết của mình cũng sẽ hoàn trả 100% học phí đã thu. Học viên tiếp tục sử dụng các khóa đã mở.

CÁC KHOÁ HỌCHỌC PHÍ
 • Học viên được học trong vòng 365 ngày.
 • Được giảng viên ưu tiên trả lời các câu hỏi trên diễn đàn.
 • Ra mắt vào tháng 4/2022.
 • Học viên được học trong vòng 365 ngày.
 • Được giảng viên ưu tiên trả lời các câu hỏi trên diễn đàn.
 • Ra mắt vào tháng 4/2022.
 • Học viên được học trong vòng 365 ngày.
 • Được giảng viên ưu tiên trả lời các câu hỏi trên diễn đàn.
 • Ra mắt vào tháng 5/2022.
 • Học viên được học trong vòng 365 ngày.
 • Được giảng viên ưu tiên trả lời các câu hỏi trên diễn đàn.
 • Ra mắt vào tháng 6/2022.
 • Học viên được học trong vòng 365 ngày.
 • Được giảng viên ưu tiên trả lời các câu hỏi trên diễn đàn.
 • Ra mắt vào tháng 8/2022.
 • Học viên được học trong vòng 365 ngày.
 • Được giảng viên ưu tiên trả lời các câu hỏi trên diễn đàn.
 • Chương trình mua trước: toàn bộ 7 khóa học, trị giá 6.000.000 đồng, hạn sử dụng 730 ngày.
 • Hoàn 100% học phí trong nếu yêu cầu hoàn học phí thực hiện trước 31.8.2022.
 • Học viên đã mua khóa số 1 thì được trừ học phí tương ứng đã đóng.
 • Nếu Thinking School không hoàn thành cam kết của mình cũng sẽ hoàn trả 100% học phí đã thu.
 • Học viên tiếp tục sử dụng các khóa đã mở.
Thành tiền
VND

Học viên nói gì về khóa học

Xuân Trần - Học viên Tư duy Phản biện

Chia sẻ học viên FGL về khóa học Tư duy phản biện

Lợi ích khi học ở Thinking School - Học viên Quốc Hưng

Oanh Pham - Học viên Tư duy Phản biện

CÁC CON SỐ NỔI BẬT

về đào tạo tư duy phản biện tại Thinking School

DOANH NGHIỆP

đã tham gia đào tạo trực tiếp với Thinking School về Tư duy phản biện và các kỹ năng có liên quan

THE THINKING SCHOOL @2018