Chuyện thật – Việc thật: VINFAST vs GoGoTV – Bình luận của Vũ Thế Dũng

Chia sẻ:

1.Hoàng nói sai sự thật những gì (08/05/2021)

Hoàng GoGo TV vs VINFAST: Hoàng nói sai sự thật những gì? [Vũ Thế Dũng]

2.Ai thắng? Ai thua trên bàn tranh luận? (09/05/2021)

Vinfast và Hoàng GoGo TV: Ai thắng? Ai thua trên bàn tranh luận? [Vũ Thế Dũng]

3.4 câu hỏi cho VIN (10/05/2021)

VINFAST vs. Hoàng Gogo TV: 4 câu hỏi cho VIN [Vũ Thế Dũng]

4.Có hay không 1 thế lực thù địch đứng sau lưng

VINFAST vs Hoàng Gogo TV: Có hay không 1 thế lực thù địch đứng sau lưng? [Vũ Thế Dũng]
Thinking School @2018