Nghĩ như lãnh đạo 1 – Tư duy phát triển

Chia sẻ:

Suy nghĩ như một nhà lãnh đạo

Khi học 1 môn học, cái quan trọng nhất cần học được, chính là học cách nghĩ của môn học đó. Muốn trở thành lãnh đạo giỏi phải biết suy nghĩ như 1 nhà lãnh đạo. Muốn trở thành một nhà khởi nghiệp, cần suy nghĩ như một nhà khởi nghiệp.

Vậy một nhà lãnh đạo suy nghĩ như thế nào?

Cách suy nghĩ của lãnh đạo

Mô hình giải thích 6 cách suy nghĩ của lãnh đạo: tư duy phát triển, hợp tác, cạnh tranh, khách hàng, đạo đức, và hệ thống
Có 6 thành phần quan trọng hình thành cách suy nghĩ của một nhà lãnh đạo:

 1. Liên tục phát triển
 2. Hợp tác
 3. Cạnh tranh lành mạnh
 4. Phục vụ khách hàng
 5. Đạo đức và trách nhiệm xã hội
 6. Tư duy hệ thống

Bài này sẽ trình bày về thành phần đầu tiên – Liên tục phát triển

Tư duy phát triển của lãnh đạo

Tư duy phát triển là gì? Nó bao gồm những thành phần nào? Mô hình bên dưới trình bày 6 thành phần quan trọng của tư duy phát triển của nhà lãnh đạo, bao gồm:

 1. Nhìn về tương lai và khai thác cơ hội: nhà lãnh đạo luôn nhìn về tương lai. Họ kiến tạo tương lai chứ không thụ động chờ mọi chuyện  xảy ra với mình. Họ tìm hiểu các cơ hội và các thách thức. Họ biến thách thức thành cơ hội và khai thác nó hiệu quả
 2. Học hỏi liên tục: các nhà lãnh đạo đúng chất luôn liên tục học hỏi các mới. Học hỏi giúp họ và tổ chức luôn có ý tưởng mới, kiến thức mới. Đây chính là động lực để liên tục cải tiến và sáng tạo
 3. Đối diện sợ hãi: dám đối diện với những nỗi sợ vô hình của chính mình và vượt qua nó. Các nhà lãnh đạo liên tục vượt qua các giới hạn của bản thân.
 4. Phản biện và sáng tạo: họ liên tục phản biện, tự phản biện, và nhìn sự vật từ nhiều góc nhìn sáng tạo.
 5. Dẫn đầu xu hướng: nhà lãnh đạo luôn muốn vươn lên phía trước, gặt hái thành công, họ muốn tạo và dẫn đầu các xu hướng. Họ không muốn là một bản sao. Họ muốn trở thành một nguyên bản, hình tượng độc đáo.
 6. Hướng đến thị trường toàn cầu: thị trường mà các nhà lãnh đạo hiện đại hướng đến là một thị trường toàn cầu. Họ không giới hạn bản thân trong các khuôn khổ chật hẹp.

 

 

Tư duy phát triển của lãnh đạo

Mô hình giải thích 6 thành phần trong tư duy phát triển của lãnh đạo: hướng đến tương lai, học hỏi liên tục, đối diện sợ hãi, phản biện và sáng tạo, dẫn đầu xu hướng, và thị trường toàn cầu

Hãy xem clip chia sẻ của TS. Vũ Thế Dũng và TS. Tạ Hùng Anh về chủ đề này

Đọc tiếp Bài 2: Suy nghĩ như lãnh đạo: Hợp tác và cạnh tranh

Thinking School @2018