Nghĩ như lãnh đạo 3 – Khách hàng và Đạo đức

Chia sẻ:

Bài 3: Tư duy khách hàng và đạo đức

Bài này trình bày hai thành phần của tư duy lãnh đạo: Khách hàng và Đạo đức, hai trong 6 thành phần quan trọng của tư duy lãnh đạo 

Tư duy khách hàng

Khách là là tài sản vô giá của doanh nghiệp. Các nhà lãnh đạo giỏi luôn phải thấu hiểu và phục vụ tốt nhất nhu cầu khách hàng. Khi nhìn về khách hàng, một nhà lãnh đạo sẽ có 4 hướng tiếp cận chính:

 1. Khách hàng là động lực và định hướng phát triển: khách hàng thông qua nhu cầu của họ đặt bài toán phát triển cho doanh nghiệp. Nhà lãnh đạo giỏi phải nhìn thấy cơ hội từ khách hàng.
 2. Đóng góp vào sự phát triển bền vững của khách hàng: sứ mệnh chính của lãnh đạo là đóng góp cho sự phát triển bền vững của khách hàng. Họ làm điều này thông qua cung cấp các giải pháp phù hợp và hiệu quả.
 3. Luôn tìm kiếm và kết bạn với khách hàng tốt, phù hợp: lãnh đạo giỏi phải luôn biết các phát triển các mối quan hệ khách hàng mới.
 4. Không lợi dụng khách hàng: lãnh đạo giỏi phục vụ khách hàng, chứ không lợi dụng họ. Luôn công bằng và tôn trọng quyền lợi của khách hàng.

Tư duy đạo đức

Một lãnh đạo giỏi thường là người tôn trọng, thực thi, và ủng hộ các chuẩn mực đạo đức cao. Lãnh đạo thể hiện các giá trị đạo đức trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày. Có nhiều giá trị về đạo đức, ở đây đề cập đến 1 số giá trị cơ bản sau:

 1. Khiêm tốn
 2. Tự trọng
 3. Chính trực
 4. Can đảm
 5. Công bằng
 6. Tin vào sự thật

Clip chia sẻ về Tư duy khách hàng và đạo đức

Đọc tiếp Bài 4: Nghĩ như lãnh đạo 4: Tư duy hệ thống

Câu hỏi thảo luận:

 1. Bạn có đồng ý với góc nhìn của bài này không?
 2. Quan điểm của bạn về khách hàng và đạo đức là gì?
Thinking School @2018