Bài tập cá nhân 1

Bài tập cá nhân 1

  • Làm 1 clip review 1 cuốn sách,1 bộ phim, 1 tác phẩm nghệ thuật, 1 trận đấu thể thao mà bạn tâm đắc
  • Tóm tắt lại nội dung
  • Những điểm bạn tâm đắc và ứng dụng trong học tập và cuộc sống
  • Tối đa 5 phút
  • Quay bằng thiết bị tự có: điện thoại, máy tính bảng, máy tính; Yêu cầu: hình ảnh và âm thanh rõ. Upload lên youtube
  • Hạn nộp bài:
  • Nộp bằng cách: copy link vào nút màu vàng Nộp bài tập VÀ copy embeded link bài làm của mình vào phần diễn đàn tương ứng
  • Hướng dẫn lấy Embeded link youtube tại đây

 

THỜI HẠN NỘP BÀI TẬP

Bài tập 1 Bài tập 2 Bài tập 3 Bài tập nhóm
Trước 20:00

16 – 05 – 2020

Trước 20:00

23 – 05 – 2020

Trước 20:00

30 – 05 – 2020

Trước 20:00

26 – 05 – 2020

 

NỘP BÀI TẬP: Bài tập cá nhân 1 TỔNG ĐIỂM: 100   TỔNG THỜI LƯỢNG: 4 tuần, 2 ngày

Chưa nộp bài

4.7/5 (6)
XEM HẾT Thêm ghi chú
BẠN
Thêm bình luận của bạn
 
THE THINKING SCHOOL @2018
X