Các hoạt động của khóa học (dành cho học với Giảng viên)

Các hoạt động của khóa học

 1. Xem bài giảng online
 2. Các bài đọc thêm, bài tập tình huống
 3. Tham gia các buổi học trực tuyến (live streaming)
 4. Thảo luận nhóm và thảo luận chung cả lớp
 5. Bài tập cá nhân và nhóm
 6. Học viên phản hồi, nhận xét cho nhau (P2P feedback)

Đánh giá hoàn thành khóa học cho học viên chính thức

Để hoàn thành khóa học, học viên cần đạt điểm tổng kết từ 50% trở lên

 1. Tham gia các buổi học trực tuyến live streaming (vắng tối đa 2 buổi)
 2. Xem 100% các nội dung trên hệ thống E-learning
 3. Thực hiên 3 bài tập cá nhân: 1, 2, 3
 4. Hoàn thành 8 bài kiểm tra nhỏ (trắc nghiệm)
 5. Bài tập nhóm (thuyết trình 1 chủ đề)
 6. Nhận xét và đánh giá bài làm của ít nhất 5 bạn học

 

Xếp loại

 • 90-100: Xuất sắc
 • 80-89: Giỏi
 • 70-79: Khá
 • 60-69: Trung bình khá
 • 50-59: Trung bình
 • dưới 50: không đạt yêu cầu

 

Điểm đánh giá: 4.4/5 (52)

XEM HẾTThêm ghi chú
BẠN
Thêm bình luận của bạn
 
THE THINKING SCHOOL @2018