Các hoạt động của khóa học

Các hoạt động của khóa học

 1. Xem bài giảng online
 2. Các bài đọc thêm, bài tập tình huống
 3. Tham gia các buổi học trực tuyến (live streaming)
 4. Thảo luận nhóm và thảo luận chung cả lớp
 5. Chơi game để tự học
 6. Bài tập cá nhân và nhóm
 7. Học viên phản hồi, nhận xét cho nhau (P2P feedback)
 8. Trao đổi với khách mời – dự kiến có 2 khách mời sẽ trao đổi với lớp. Một là quản lý cao cấp của doanh nghiệp đang triển khai hệ thống LMS; và một là chuyên gia giáo dục quốc tế ở Châu Âu

Đánh giá hoàn thành khóa học cho học viên chính thức

Để hoàn thành khóa học, học viên cần đạt điểm tổng kết từ 50% trở lên

 1. Tham gia các buổi học trực tuyến live streaming (vắng tối đa 2 buổi)
 2. Xem 100% các nội dung trên hệ thống E-learning
 3. Thực hiên 3 bài tập cá nhân: 1, 2, 3
 4. Hoàn thành 8 bài kiểm tra nhỏ (trắc nghiệm)
 5. Bài tập nhóm (thuyết trình 1 chủ đề)
 6. Nhận xét và đánh giá bài làm của ít nhất 5 bạn học

 

Xếp loại

 • 90-100: Xuất sắc
 • 80-89: Giỏi
 • 70-79: Khá
 • 60-69: Trung bình khá
 • 50-59: Trung bình
 • dưới 50: không đạt yêu cầu

 

4.2/5 (30)
XEM HẾT Thêm ghi chú
BẠN
Thêm bình luận của bạn
 
THE THINKING SCHOOL @2018
X