Hướng dẫn cách học tại Thinking School

Khóa học bao gồm các hoạt động sau

TỰ HỌC TRÊN HỆ THỐNG E-LEARNING

 • Xem các clip bài giảng
 • Xem các bài đọc thêm, bài tập tình huống
 • Làm tất cả các bài kiểm tra trắc nghiệm
 • Làm các bài tập cá nhân và nhóm – chỉ áp dụng với học viên chính thức

THAM GIA CÁC BUỔI HỌC TRỰC TUYẾN (chỉ dành cho học viên chính thức)

 • Tham gia các buổi học trực tuyến live streaming theo lịch của lớp
 • Nghe, hỏi, thảo luận, tranh luận, chia sẻ quan điểm
 • Thuyết trình cá nhân và nhóm

ĐỂ NHẬN CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC, BẠN CẦN:

 • Xem toàn bộ nội dung khóa học
 • Tham gia đầy đủ các buổi học trực tuyến – chỉ áp dụng với học viên chính thức
 • Hoàn thành tất cả các bài Quiz
 • Hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa
 • Thực hiện bài tập nhóm (thuyết trình) – chỉ áp dụng với học viên chính thức
Điểm đánh giá: 4.2/5 (50)

XEM HẾTThêm ghi chú
BẠN
Thêm bình luận của bạn
 
THE THINKING SCHOOL @2018