PHÒNG HỌC LIVESTREAM – TRỞ THÀNH LÃNH ĐẠO TRẺ TÀI BA

Mỗi buổi học livestream học viên cần có microphone để thảo luận, headphone, mở webcam, wifi ổn định, không gian yên tĩnh

[wplms_bbb r=’y’ token=’1c375902a26e’][/wplms_bbb]

LỊCH HỌC LIVESTREAM

Buổi Ngày Thứ Giờ Bài giảng, Hoạt động & Bài tập Bài học tự học của học viên Phụ trách
1 8.3 Hai 20:00

21:30

Orientation – Hướng dẫn lộ trình học tập

Xác định nhu cầu đào tạo

Nghĩ như lãnh đạo, Lãnh đạo & Quản lý Thầy Hùng Anh
2 11.3 Năm Khai giảng – Suy nghĩ như một nhà lãanh đạo

Đanh giá năng lực & phong thái lãnh đạo

Hướng dẫn làm Bài tập cá nhân, Bài tập nhóm

Lãnh đạo: Tài năng & Trí tuệ, Độc đoán & dân chủ Thầy Hùng Anh
3 15.3 Hai Bài giảng: Hành động Lãnh đạo bản thân & Lãnh đạo đội nhóm

NộpBài tập cá nhân 1

Lãnh đạo: Bạn & Công việc, lính sếp Thầy Hùng Anh
4 18.3 Năm Tự học & làm việc nhóm Lãnh đạo: Đức & tài Nhóm trưởng & Học viên
Seminar Khách mời

Lãnh đạo trẻ: Lãnh đạo trẻ chinh phục thách thức

Lãnh đạo: Nguyên tắc & theo tình huống Thầy Hùng Anh

& Khách mời

5 22.3 Hai
6 25.3 Năm Bài giảng: Lãnh đạo kiến tạo tương lai

Nộp và thảo luận Bài tập nhóm 1

Lãnh đạo: kiến tạo tương lai Thầy Hùng Anh
7 29.3 Hai 20:00

21:30

Nộp & thảo luận Bài tập nhóm 2: Thuyết trình

Dẫn đầu sự thay đổi

Lãnh đạo đa văn hóa & tố chất Nam – Nữ Thầy Hùng Anh

& Các Nhóm

8 1.4 Năm 20:00

21:00

Tổng kết lớp

Bài tập cá nhân 2

Kế hoạch phát triển bản thân

Ôn tập: Q&A Thầy Hùng Anh
Điểm đánh giá: 5/5 (1)

XEM HẾT Thêm ghi chú
BẠN
Thêm bình luận của bạn
 
Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!