MOCK TEST READING VÀ LISTENING TUẦN NÀY

1- READING: FULL TEST 6 CAM 12

LINK PDF: https://drive.google.com/file/d/1njaOXxLHDPKoBTFrLypwDas1pGUGQ9qK/view?usp=sharing

2- LISTENING: TEST 4 CAM 13 – FULL TEST

Chưa có đánh giá.

XEM HẾT Thêm ghi chú
BẠN
Thêm bình luận của bạn
 
Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!