Qui định đối với học viên Chính thức và Dự thính

Đối với học viên chính thức

 • Cần xem đầy đủ 100% các nội dung bài giảng
 • Làm đầy đủ 100% và đúng hạn
  • Tất cả các Quiz
  • Tất cả bài tập cá nhân + 4 nhận xét cho người khác
  • 1 Bài tập nhóm
 • Tham gia ít nhất 4/6 buổi học trực tuyến
 • Đăng ít nhất 3 bài viết trên diễn đàn
 • Không vắng buổi thuyết trình nhóm khi không được phép
 • Đánh giá, nhận xét về khóa học
 • Cần hoàn thành các việc trên trong vòng 21 ngày kể từ ngày khai giảng lớp học

Các trường hợp bị đóng tài khoản

Screenshot 1

Đối với học viên dự thính

 • Cần xem đầy đủ 100% các nội dung bài giảng
 • Làm đầy đủ 100% và đúng hạn
  • 5 Quiz
  • 3 Bài tập cá nhân + 4 nhận xét cho người khác
 • Đăng ít nhất 3 bài viết trên diễn đàn
 • Đánh giá, nhận xét về khóa học
 • Cần hoàn thành các việc trên trong vòng 21 ngày kể từ ngày khai giảng lớp học

Các trường hợp bị đóng tài khoản

Screenshot 2 2

 

Điểm đánh giá: 4.7/5 (39)

XEM HẾTThêm ghi chú
BẠN
Thêm bình luận của bạn
 
Thinking School @2018