Qui định đối với học viên Chính thức và Dự thính

Qui định đối với học viên Chính thức

 1. Cần xem đầy đủ 100% các nội dung bài giảng
 2. Làm đầy đủ 100% và đúng hạn các bài kiểm tra Quiz, Bài tập cá nhân, Bài tập nhóm
 3. Nhận xét và chấm sao các bài tập (các video bài giảng) của các bạn cùng lớp: ít nhất 1 người nhận xét 5 bài
 4. Tham gia thảo luận, đặt và trả lời các câu hỏi bằng nhận xét (comment) bên dưới các bài giảng: tối thiểu có ít nhất 7 trao đổi
 5. Tham gia ít nhất 4/6 buổi học trực tuyến, không vắng buổi thuyết trình nhóm
 6. Đánh giá, nhận xét về khóa học
 7. Cần hoàn thành các việc trên trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được tài khoản đăng nhập lớp
 8. Các trường hợp bị đóng tài khoản

Qui định đối với học viên dự thính

 1. Cần xem đầy đủ 100% các nội dung bài giảng
 2. Làm đầy đủ 100% các bài kiểm tra Quiz
 3. Nhận xét và chấm sao các bài tập (các video bài giảng) của các bạn cùng lớp: ít nhất 1 người nhận xét 7 bài
 4. Tham gia thảo luận, đặt và trả lời các câu hỏi bằng nhận xét (comment) bên dưới các bài giảng: tối thiểu có ít nhất 10 trao đổi
 5. Xem lại các bài ghi hình của các buổi giảng trực tuyến
 6. Khuyến khích Làm bài tập cá nhân 1, 2
 7. Đánh giá, nhận xét về khóa học
 8. Cần hoàn thành các việc trên trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được tài khoản đăng nhập lớp
 9. Các trường hợp bị đóng tài khoản

CÁC QUI ĐỊNH CHUNG

 1. Học viên chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính pháp lý, bản quyền, giá trị khoa học của nội dung cung cấp.
 2. Thinking School sẽ xóa các bài viết, bình luận, video clip,  hay ngưng cung cấp dịch vụ nếu học viên vi phạm các qui định của Thinking School và pháp luật.
 3. Thinking School giữ quyền sử dụng các bài tập của học viên cho mục đích giảng dạy và chia sẻ thông tin

 

 

 

Điểm đánh giá: 4.7/5 (45)

XEM TẤT CẢThêm ghi chú
BẠN
Thêm Bình Luận của bạn
 
Thinking School @2018