Các quy định chung về học vụ của Thinking School

QUY ĐỊNH VỚI KHÓA CỘNG ĐỒNG

 1. Mỗi học viên chỉ được đăng ký 1 khóa cộng đồng tại 1 thời điểm
 2. Nếu không hoàn thành khóa đã đăng ký, sẽ không được đăng ký bất kỳ khóa học cộng đồng nào khác của Thinking School trong vòng 6 tháng.
 3. Hoàn thành và có chứng chỉ khóa học “Làm quen với Thinking” là điều kiện bắt buộc với bất cứ ai muốn đăng ký các khóa học vì cộng đồng.
 4. Học viên cần xem kỹ và tuân thủ các qui định của Thinking School đối với các khóa học dành cho cộng đồng
 5. Thinking School giữ quyền chấm dứt cung cấp dịch vụ nếu học viên không tuân thủ quy định.
 6. Các khóa đào tạo của Thinking School đều là các khóa đào tạo chuyên nghiệp, nghiêm túc và yêu cầu cao. Các khóa này không miễn phí. Tại một số thời điểm và lý do cụ thể, Thinking School chọn không tính phí một số khóa nhất định cho một số đối tượng cụ thể để thực thi trách nhiệm vì cộng đồng của mình.
 7. Các doanh nghiệp, trường học, đơn vị muốn đăng ký các khóa này riêng cho đơn vị mình có thể liên hệ với Thinking School để được chào giá cụ thể.
 8. Các bài tập, tư liệu, hình ảnh, clip của học viên thực hiện bài tập trong các khoá cộng đồng là tài sản của Thinking School. Thinking school có thể sừ dụng cho các mục đích giáo dục và truyền thông. Thông tin cá nhân của học viên, Thinking School tuyệt đối không cung cấp cho bên thứ 3.

QUI ĐINH VỀ HOÀN HỌC PHÍ VỚI HỌC VIÊN MUA CÁC KHÓA HỌC

 1. Thinking School cam kết mức độ cao nhất về chất lượng và hài lòng của học viên trong tất cả các khóa học của mình
 2. Trong vòng 7 ngày (kể cả cuối tuần và ngày lễ, tết) kể từ ngày được cấp tài khoản đăng nhập khóa học, học viên có quyền yêu cầu Thinking School hoàn trả học phí. Thinking School sẽ hoàn trả 100% học phí mà không yêu cầu lý do.
 3. Sau thời gian này Thinking School sẽ không giải quyết hoàn học phí.

QUI ĐỊNH VỀ BẢO LƯU KHÓA HỌC

 1. Bảo lưu chỉ áp dụng với trường hợp học viên chính thức, không áp dụng cho học viên dự thính
 2. Yêu cầu bảo lưu cần đưa ra trong vòng 14 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng nhập vào khóa học hay ngày khai giảng của khóa (ngày nào bắt đầu trước thì xét ngày đó)
 3. Bảo lưu nghĩa là học viên được lưu lại cac thành phần điểm đã thực hiện và được quyền tiếp tục nộp bài tập, quiz và các yêu cầu khác của khóa học trong thời gian bảo lưu và vẫn được Thinking School chấm, đánh giá, và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nếu đạt yêu cầu.
 4. Bảo lưu không có giá trị gia tăng thời hạn học tập do các khóa học chính thức có thu phí của Thinking đều có thời gian hiệu lực 365 ngày (ngoại trừ qui định khác cho các khóa đặc biệt).
 5. Học viên bảo lưu không cần tham gia hoạt động lớp, nhóm, và live streaming kể từ thời điểm bảo lưu. Thinking School sẽ tạo điều kiện để học viên tham gia các hoạt động này ở các khóa sau. Tuy nhiên, Thinking School không cam kết điều này. Học viên cần ý thức rõ quyền lợi của mình khi đề xuất bảo lưu.

QUI ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI HỌC VIÊN

 1. Đánh giá học viên bao gồm đánh giá quá trình (formative assessment) và đánh giá tổng kết (summative assessment); đánh giá cá nhân và đánh giá nhóm. Nguyên tắc hoạt động đánh giá toàn diện, lâu dài, bám sát các chuẩn đầu ra
 2. Hướng dẫn về đánh giá và xếp loại

QUI ĐỊNH VỀ KHEN THƯỞNG

 1. Để khuyến khích học viên, Thinking School xem xét khen thưởng: (1) các học viên có thành tích xuất sắc, (2) Các nhóm học viên có thành tích xuất sắc, (3) Các học viên và nhóm có đóng góp tích cực cho sự phát triển học thuật của Thinking School, khóa học, và cộng đồng
 2. Có cấu khen thưởng và điều kiện (xem trong bảng)

QUY ĐỊNH VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN

 1. Thinking School cam kết bảo mật và tuyệt đối không tiết lộ các thông tin cá nhân của học viên và khách hàng doanh nghiệp cho bên thứ 3
 2. Các bài tập cá nhân, nhóm, do học viên các lớp chính thức (không phải lớp cộng đồng) được sử dụng duy nhất với mục đích học tập và giảng dạy trong lớp học. Thinking School cam kết bảo mật và không cung cấp cho bên thứ 3.
 3. Khi có nhu cầu sử dụng Thinking School sẽ hỏi ý kiến học viên và hoặc khách hàng doanh nghiệp; và chỉ sử dụng khi có sự đồng ý bằng văn bản.

 

QUY ĐỊNH HỌC VỤ VỀ CẤP CHỨNG CHỈ

Mỗi học viên khi hoàn thành tất cả các yêu cầu của khóa học sẽ nhận được Chứng chỉ hoàn thành khóa học online (E-Certificate). E-Certificate sẽ được tạo tự động ngay khi học viên bấm “Hoàn thành khóa học”. Học viên có thể xem, tải về và tự in ngay trên Dashboard học tập của mình. Thinking School sẽ không in chứng chỉ và gửi đến học viên. Mỗi E-Certificate sẽ có một mã số riêng biệt. Khi nhận được yêu cầu xác nhận E-Certificate, Thinking School sẽ xác nhận qua email.  

4.4/5 (296)
XEM HẾT Thêm ghi chú
BẠN
Thêm bình luận của bạn
 
THE THINKING SCHOOL @2018
X