Dịch vụ nổi bật

DỊCH VỤ

LỊCH KHAI GIẢNG

(Cập nhật:24.11.2021)

Khai giảng: 17.02.2022

Khai giảng: 14.03.2022

Khai giảng: 08.04.2022

Khai giảng: 09.05.2022

Khai giảng: 06.06.2022

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC VIÊN

(Kết quả được cập nhật liên tục thời gian thật.)
Trung bình đánh giá

4.5/5

Số lượt đánh giá

3897

Số lượng user tham gia

2530

Số lượng khóa học

103

Số lượng giảng viên

HỌC VIÊN NÓI GÌ ?

DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐÀO TẠO

Thinking School tư vấn, triển khai chương trình đào tạo được thiết kế cho nhu cầu đa dạng doanh nghiệp
THE THINKING SCHOOL @2018
X