Dịch vụ nổi bật

Vấn đề gặp phải

Bạn đang có nhu cầu đào tạo cho đội ngũ nhưng

  • 1. Chưa có nội dung đào tạo
  • 2. Chưa có hệ thống đào tạo
  • 3. Các giải pháp đang có chi phí cao

Giải pháp

  • 1. Được chọn ít nhất 3 nội dung có sẵn của Thinking School để đào tạo
  • 2. Được thiết lập hệ thống riêng
  • 3. Được cử nhân sự tham gia các khóa đào tạo xây dựng bài giảng số do Thinking School tổ chức

Gói dịch vụ:
1. BASIC: 30 triệu, 3 khóa học
2. PRO: 50 triệu, 5 khóa học
3. EXPERT: 75 triệu, 8 khóa học

DỊCH VỤ

LỊCH KHAI GIẢNG

(cập nhật 19.07.2021)

Khai giảng: 19.07.2021

(Nhấn vào để đăng ký ngay)

Khai giảng: 23.07.2021

(Nhấn vào để đăng ký ngay)

Chương trình Master Mindset

Chương trình 3
Kỹ năng tranh luận và thuyết phục

Khai giảng: 29.07.2021

(Nhấn vào để đăng ký ngay)

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC VIÊN

(Kết quả được cập nhật liên tục thời gian thật.)
Trung bình đánh giá

4.5/5

Số lượt đánh giá

3010

Số lượng user tham gia

1987

Số lượng khóa học

70

Số lượng giảng viên

HỌC VIÊN NÓI GÌ ?

DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐÀO TẠO

Thinking School tư vấn, triển khai chương trình đào tạo được thiết kế cho nhu cầu đa dạng doanh nghiệp

THINKING SCHOOL BLOGS

Theo dõi để nhận ngay bài viết chia sẻ kiến thức, sách hay và các bí quyết học tập, các hoạt đông của nhà trường tại đây.

SỰ KIỆN

THE THINKING SCHOOL @2018
X