Giới thiệu chương trình

Mini MBA là chương trình được thiết kế trên kinh nghiệm đào tạo cho hàng chục ngàn quản lý ở các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Kết hợp với các mô hình, kiến thức cập nhật nhất trong quản trị và khung năng lực (competencies) cần thiết cho nhà quản lý, Mini MBA giúp người học hiểu sâu sắc về quản trị, lãnh đạo, và các kỹ năng cần thiết để phát triển bản thân từ đó tạo ra giá trị cho tổ chức, doanh nghiệp đang làm việc.

Những kỹ năng rèn luyện trong chương trình

Hình thành tư duy nền tảng trong quản lý
Xây dựng tầm nhìn, chiến lược cho đội nhóm, tổ chức
Tổ chức nhân sự, thu hút và phát triển tài năng
Phân tích, lựa chọn, đánh giá hiệu quả thông các chỉ số tài chính
Dẫn dắt đội ngũ trong bối cảnh VUCA
Các mô hình công cụ quản lý hiệu quả
Ứng dụng công nghệ trong quản lý

Phương pháp học

Tự học 100% nội dung, tình huống với công nghệ tương tác cao E-learning 2.0 của Thinking School

Tổng quan chương trình

 Mục tiêu 

Chương trình cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng hiện đại, tinh hoa để trở thành một nhà quản lý hiệu quả, tài ba. Và có khả năng đưa ra các quyết định thông minh, giải quyết các vấn đề phức tạp trong hoạt động quản lý, lãnh đạo, kinh doanh. Chương trình tập trung vào 6 chủ điểm, đáp ứng 5 năng lực cần thiết của nhà quản lý, cụ thể:

Tư duy phản biện

Chiến lược và công cụ quản lý

Nghệ thuật quản lý, lãnh đạo

Phân tích tài chính cho nhà quản lý

Tổ chức nhân sự và phát triển tài năng

Kỹ năng số cho nhà quản lý

 Ai tham gia 

Quản lý ở các công ty, tập đoàn

CEO ở các doanh nghiệp SMEs

Các bạn muốn bổ sung kiến thức và nâng cao năng lực thực tiển

 Giảng viên 

 Phương pháp 

Chương trình Mini MBA áp dụng các phương pháp:

Thực hành toàn diện đáp ứng 5 năng lực cần có của nhà quản lý

Học 100% online với công nghệ tương tác cao E-learning 2.0 của Thinking School

Do chuyên gia uy tín và nhiều kinh nghiệm của Thinking School trực tiếp đào tạo

 Cách học 

Tự học 100% nội dung, tình huống với công nghệ tương tác cao E-learning 2.0 của Thinking School

Đối với doanh nghiệp có thể sử dụng các mô hình khác: Liên hệ

Các điểm nổi bật

.Kiến thức cập nhật, bài bản, toàn diện đáp ứng được khung năng năng lực cần có của nhà quản lý hiện đại..Giải quyết các vấn đề đau đầu trong quản lý: quản lý, lãnh đạo và giữ người tài; xây dựng chiến lược; công cụ quản lý hiệu quả,…
.Học tập linh hoạt, theo kế hoạch rèn luyện của bản thân.. 

Các tình huống được đúc rút từ các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp Thinking School từng giảng dạy như Samsung, FGL, Orion, Prudential, Shinhan Bank, Motul,…

. Tiến độ học được ghi nhận thời gian thực, người học dễ dàng theo dõi tiến độ.

Học thử ngay

Vẫn còn thắc mắc: Hãy liên hệ với chúng tôi qua Facebook.

Giới thiệu chương trình

Giới thiệu chương trình

Mini MBA là chương trình được thiết kế trên kinh nghiệm đào tạo cho hàng chục ngàn quản lý ở các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Kết hợp với các mô hình, kiến thức cập nhật nhất trong quản trị và khung năng lực (competencies) cần thiết cho nhà quản lý, Mini MBA giúp người học hiểu sâu sắc về quản trị, lãnh đạo, và các kỹ năng cần thiết để phát triển bản thân từ đó tạo ra giá trị cho tổ chức, doanh nghiệp đang làm việc.

Những kỹ năng rèn luyện trong chương trình

Hình thành tư duy nền tảng trong quản lý
Xây dựng tầm nhìn, chiến lược cho đội nhóm, tổ chức
Tổ chức nhân sự, thu hút và phát triển tài năng
Phân tích, lựa chọn, đánh giá hiệu quả thông các chỉ số tài chính
Dẫn dắt đội ngũ trong bối cảnh VUCA
Các mô hình công cụ quản lý hiệu quả
Ứng dụng công nghệ trong quản lý

Phương pháp học

Tự học 100% nội dung, tình huống với công nghệ tương tác cao E-learning 2.0 của Thinking School

Tổng quan chương trình

Tổng quan chương trình

 Mục tiêu 

Chương trình cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng hiện đại, tinh hoa để trở thành một nhà quản lý hiệu quả, tài ba. Và có khả năng đưa ra các quyết định thông minh, giải quyết các vấn đề phức tạp trong hoạt động quản lý, lãnh đạo, kinh doanh. Chương trình tập trung vào 6 chủ điểm, đáp ứng 5 năng lực cần thiết của nhà quản lý, cụ thể:

Tư duy phản biện

Chiến lược và công cụ quản lý

Nghệ thuật quản lý, lãnh đạo

Phân tích tài chính cho nhà quản lý

Tổ chức nhân sự và phát triển tài năng

Kỹ năng số cho nhà quản lý

 Ai tham gia 

Quản lý ở các công ty, tập đoàn

CEO ở các doanh nghiệp SMEs

Các bạn muốn bổ sung kiến thức và nâng cao năng lực thực tiển

 Giảng viên 

 Phương pháp 

Chương trình Mini MBA áp dụng các phương pháp:

Thực hành toàn diện đáp ứng 5 năng lực cần có của nhà quản lý

Học 100% online với công nghệ tương tác cao E-learning 2.0 của Thinking School

Do chuyên gia uy tín và nhiều kinh nghiệm của Thinking School trực tiếp đào tạo

 Cách học 

Tự học 100% nội dung, tình huống với công nghệ tương tác cao E-learning 2.0 của Thinking School

Đối với doanh nghiệp có thể sử dụng các mô hình khác: Liên hệ

Nội dung chương trình
Các điểm nổi bật

Các điểm nổi bật

.Kiến thức cập nhật, bài bản, toàn diện đáp ứng được khung năng năng lực cần có của nhà quản lý hiện đại..Giải quyết các vấn đề đau đầu trong quản lý: quản lý, lãnh đạo và giữ người tài; xây dựng chiến lược; công cụ quản lý hiệu quả,…
.Học tập linh hoạt, theo kế hoạch rèn luyện của bản thân.. 

Các tình huống được đúc rút từ các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp Thinking School từng giảng dạy như Samsung, FGL, Orion, Prudential, Shinhan Bank, Motul,…

. Tiến độ học được ghi nhận thời gian thực, người học dễ dàng theo dõi tiến độ.

Học thử

Học thử ngay

Vẫn còn thắc mắc: Hãy liên hệ với chúng tôi qua Facebook.

Chương trình

STTKhoá huấn luyệnHọc phí (tự học)
1

2

3
4
5
6
7
8
9

Học toàn bộ chương trình (8 khoá)


Thành tiền
0 đ
Thanh toán và hoàn học phí
  • Học viên có thể trả góp thông qua thanh toán bằng thẻ tín dụng của ngân hàng (xem thêm thông tin)
  • Thinking School cam kết hoàn 100% học phí nếu học viên không hài lòng. (xem chính sách học phí)

Kinh nghiệm triển khai đào tạo Lãnh đạo, quản lý của Thinking School

20.000+
Học viên

02
Ngôn ngữ:
– Tiếng Việt
– Tiếng Anh

50+
Chủ đề – Môn học
03+
Phương pháp học:
– Lớp học đảo ngược
– 21 ngày phát triển kỹ năng
– Tự học tương tác trên E-learning
4.6/5
Học viên đánh giá về các chương trình Thinking School
1000+
Nội dung đã phát triển
– Bài giảng
– Bài viết
– Tình huống
02
Cách học:
– Học trực tiếp trên lớp (Offline)
– Học hoàn toàn Online tương tác
06
Năng lực quan trọng:
#năng lực số (digital skills)
#con người (human)
#quản lý-lãnh đạo (leadership)
#tư duy (conceptual)
#nhạy bén kinh doanh (business acumen)
70+
Doanh nghiệp tập đoàn đã đào tạo: VNG, Chợ tốt, Motul, Total, Taekwang, Shinhan, Orion, Samsung, Yokohama, FGL, Avery, Lazada,…

Trải nghiệm của học viên

Khách hàng của Thinking School

THE THINKING SCHOOL @2018