HOẠT ĐỘNG ĐANG DIỄN RA

Lịch Seminar hằng tuần

Lich seminar 121

02/06/2024: Đào tạo đội ngũ của Doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Làm sao tiết kiệm và hiệu quả?

Bang seminar 12 chi tiet1

Phong thái quản lý của bạn thế nào?

Khám phá các kiến thức về quản trị, lãnh đạo, tư duy và giảng dạy

Seminar 11. Loại bỏ 42 lỗi tư duy thường gặp - Nhóm 2
Seminar 11. Loại bỏ 42 lỗi tư duy thường gặp - Nhóm 2

Seminar 10. Loại bỏ 42 lỗi tư duy thường gặp - Nhóm 1
Seminar 10. Loại bỏ 42 lỗi tư duy thường gặp - Nhóm 1

Seminar 9. Tranh luận giỏi - làm thế nào?
Seminar 9. Tranh luận giỏi - làm thế nào?

Seminar 8. Chữa lành tư duy - Chữa lành cảm xúc
Seminar 8. Chữa lành tư duy - Chữa lành cảm xúc

Cùng Thinking School phân tích tình huống

Các case study khác

Làm sao cãi sếp?

Bạn có câu hỏi?

Seminar hàng tuần

Lịch Seminar hằng tuần

Lich seminar 121

02/06/2024: Đào tạo đội ngũ của Doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Làm sao tiết kiệm và hiệu quả?

Bang seminar 12 chi tiet1
Đánh giá

Phong thái quản lý của bạn thế nào?

Tải tài liệu

Khám phá các kiến thức về quản trị, lãnh đạo, tư duy và giảng dạy

Seminar 11. Loại bỏ 42 lỗi tư duy thường gặp - Nhóm 2
Seminar 11. Loại bỏ 42 lỗi tư duy thường gặp - Nhóm 2

Seminar 10. Loại bỏ 42 lỗi tư duy thường gặp - Nhóm 1
Seminar 10. Loại bỏ 42 lỗi tư duy thường gặp - Nhóm 1

Seminar 9. Tranh luận giỏi - làm thế nào?
Seminar 9. Tranh luận giỏi - làm thế nào?

Seminar 8. Chữa lành tư duy - Chữa lành cảm xúc
Seminar 8. Chữa lành tư duy - Chữa lành cảm xúc

Phân tích tình huống

Cùng Thinking School phân tích tình huống

Các case study khác
Học viên hỏi

Làm sao cãi sếp?

Bạn có câu hỏi?

Giới thiệu chương trình

Mini MBA là chương trình được thiết kế trên kinh nghiệm đào tạo cho hàng chục ngàn quản lý ở các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Kết hợp với các mô hình, kiến thức cập nhật nhất trong quản trị và khung năng lực (competencies) cần thiết cho nhà quản lý, Mini MBA giúp người học hiểu sâu sắc về quản trị, lãnh đạo, và các kỹ năng cần thiết để phát triển bản thân từ đó tạo ra giá trị cho tổ chức, doanh nghiệp đang làm việc.

Những kỹ năng rèn luyện trong chương trình

Hình thành tư duy nền tảng trong quản lý
Xây dựng tầm nhìn, chiến lược cho đội nhóm, tổ chức
Tổ chức nhân sự, thu hút và phát triển tài năng
Phân tích, lựa chọn, đánh giá hiệu quả thông qua các chỉ số tài chính
Dẫn dắt đội ngũ trong bối cảnh VUCA
Các mô hình công cụ quản lý hiệu quả
Ứng dụng công nghệ trong quản lý

Phương pháp học

Tự học 100% nội dung, tình huống với công nghệ tương tác cao E-learning 2.0 của Thinking School

tam nguyen

Tổng quan chương trình

 Mục tiêu 

Chương trình cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng hiện đại, tinh hoa để trở thành một nhà quản lý hiệu quả, tài ba. Và có khả năng đưa ra các quyết định thông minh, giải quyết các vấn đề phức tạp trong hoạt động quản lý, lãnh đạo, kinh doanh. Chương trình tập trung vào 6 chủ điểm, đáp ứng 5 năng lực cần thiết của nhà quản lý, cụ thể:

Tư duy phản biện

Chiến lược và công cụ quản lý

Nghệ thuật quản lý, lãnh đạo

Phân tích tài chính cho nhà quản lý

Tổ chức nhân sự và phát triển tài năng

Kỹ năng số cho nhà quản lý

 Ai tham gia 

Quản lý ở các công ty, tập đoàn

CEO ở các doanh nghiệp SMEs

Các bạn muốn bổ sung kiến thức và nâng cao năng lực thực tiển

 Giảng viên 

vu the dung1 1
ta hung anh 2
hoang kim duong 2
pham quang hung 2
huynh quoc viet 2

 Phương pháp 

Chương trình Mini MBA áp dụng các phương pháp:

Thực hành toàn diện đáp ứng 5 năng lực cần có của nhà quản lý

Học 100% online với công nghệ tương tác cao E-learning 2.0 của Thinking School

Do chuyên gia uy tín và nhiều kinh nghiệm của Thinking School trực tiếp đào tạo

 Cách học 

Tự học 100% nội dung, tình huống với công nghệ tương tác cao E-learning 2.0 của Thinking School

Học viên được phép truy cập nội dung và hoàn thành khoá học trong 365 ngày (Kể từ ngày kích hoạt)

Đối với doanh nghiệp có thể sử dụng các mô hình khác: Liên hệ

Nội dung chương trình

Các điểm nổi bật

.

 Thực tiễn: chương trình được thiết kế, điều chỉnh, phát triển và được kiểm chứng trên kinh nghiệm đào tạo hơn 30 ngàn học viên (nhân viên, quản lý, lãnh đạo) từ hơn 200 doanh nghiệp. 80% thực hành với các tình huống thực tiễn 20% lý thuyết.

 

.

 Toàn diện và hệ thống: đào tạo toàn diện 6 nhóm năng lực quan trọng: Quản lý và phát triển con người, quản lý tài chính, kỹ năng số – công nghệ, tư duy phản biện và phân tích, nhạy bén và phân tích kinh doanh, tư duy lãnh đạo và chiến lược

 

.

 Đội ngũ Giảng viên xuất sắc: có kinh nghiệm thực tiễn (đều là các nhà quản lý, lãnh đạo từ cấp trung đến cấp cao của các tổ chức – doanh nghiệp trong và ngoài nước, năng lực chuyên môn cao, và phương pháp giảng dạy hiệu quả.

 

. 

 Tương tác cao: công nghệ E-learning hiện đại tương tác trực tiếp trên bài giảng và tình huống

 

 

. Tiện lợi – cô đọng: 100% online, học trên laptop, pc, hay mobile, mọi lúc- mọi nơi. Đảm bảo quyền lợi của học viên: hoàn 100% học phí nếu không hài lòng

6 điểm nổi bật của chương trình Mini MBA 2023

Học thử ngay

Giới thiệu chương trình

Giới thiệu chương trình

Mini MBA là chương trình được thiết kế trên kinh nghiệm đào tạo cho hàng chục ngàn quản lý ở các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Kết hợp với các mô hình, kiến thức cập nhật nhất trong quản trị và khung năng lực (competencies) cần thiết cho nhà quản lý, Mini MBA giúp người học hiểu sâu sắc về quản trị, lãnh đạo, và các kỹ năng cần thiết để phát triển bản thân từ đó tạo ra giá trị cho tổ chức, doanh nghiệp đang làm việc.

Những kỹ năng rèn luyện trong chương trình

Hình thành tư duy nền tảng trong quản lý
Xây dựng tầm nhìn, chiến lược cho đội nhóm, tổ chức
Tổ chức nhân sự, thu hút và phát triển tài năng
Phân tích, lựa chọn, đánh giá hiệu quả thông qua các chỉ số tài chính
Dẫn dắt đội ngũ trong bối cảnh VUCA
Các mô hình công cụ quản lý hiệu quả
Ứng dụng công nghệ trong quản lý

Phương pháp học

Tự học 100% nội dung, tình huống với công nghệ tương tác cao E-learning 2.0 của Thinking School

tam nguyen
Tổng quan chương trình

Tổng quan chương trình

 Mục tiêu 

Chương trình cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng hiện đại, tinh hoa để trở thành một nhà quản lý hiệu quả, tài ba. Và có khả năng đưa ra các quyết định thông minh, giải quyết các vấn đề phức tạp trong hoạt động quản lý, lãnh đạo, kinh doanh. Chương trình tập trung vào 6 chủ điểm, đáp ứng 5 năng lực cần thiết của nhà quản lý, cụ thể:

Tư duy phản biện

Chiến lược và công cụ quản lý

Nghệ thuật quản lý, lãnh đạo

Phân tích tài chính cho nhà quản lý

Tổ chức nhân sự và phát triển tài năng

Kỹ năng số cho nhà quản lý

 Ai tham gia 

Quản lý ở các công ty, tập đoàn

CEO ở các doanh nghiệp SMEs

Các bạn muốn bổ sung kiến thức và nâng cao năng lực thực tiển

 Giảng viên 

vu the dung1 1
ta hung anh 2
hoang kim duong 2
pham quang hung 2
huynh quoc viet 2

 Phương pháp 

Chương trình Mini MBA áp dụng các phương pháp:

Thực hành toàn diện đáp ứng 5 năng lực cần có của nhà quản lý

Học 100% online với công nghệ tương tác cao E-learning 2.0 của Thinking School

Do chuyên gia uy tín và nhiều kinh nghiệm của Thinking School trực tiếp đào tạo

 Cách học 

Tự học 100% nội dung, tình huống với công nghệ tương tác cao E-learning 2.0 của Thinking School

Học viên được phép truy cập nội dung và hoàn thành khoá học trong 365 ngày (Kể từ ngày kích hoạt)

Đối với doanh nghiệp có thể sử dụng các mô hình khác: Liên hệ

Nội dung chương trình

Nội dung chương trình

Các điểm nổi bật

Các điểm nổi bật

.

 Thực tiễn: chương trình được thiết kế, điều chỉnh, phát triển và được kiểm chứng trên kinh nghiệm đào tạo hơn 30 ngàn học viên (nhân viên, quản lý, lãnh đạo) từ hơn 200 doanh nghiệp. 80% thực hành với các tình huống thực tiễn 20% lý thuyết.

 

.

 Toàn diện và hệ thống: đào tạo toàn diện 6 nhóm năng lực quan trọng: Quản lý và phát triển con người, quản lý tài chính, kỹ năng số – công nghệ, tư duy phản biện và phân tích, nhạy bén và phân tích kinh doanh, tư duy lãnh đạo và chiến lược

 

.

 Đội ngũ Giảng viên xuất sắc: có kinh nghiệm thực tiễn (đều là các nhà quản lý, lãnh đạo từ cấp trung đến cấp cao của các tổ chức – doanh nghiệp trong và ngoài nước, năng lực chuyên môn cao, và phương pháp giảng dạy hiệu quả.

 

. 

 Tương tác cao: công nghệ E-learning hiện đại tương tác trực tiếp trên bài giảng và tình huống

 

 

. Tiện lợi – cô đọng: 100% online, học trên laptop, pc, hay mobile, mọi lúc- mọi nơi. Đảm bảo quyền lợi của học viên: hoàn 100% học phí nếu không hài lòng

6 điểm nổi bật của chương trình Mini MBA 2023

Học thử

Học thử ngay

Chương trình

 MINI MBA: 🌟 Mừng Xuân – Mừng Học – Mừng Lộc ✨

  • Giảm 30% học phí
  • Tặng chuỗi seminar 6 buổi học trực tiếp online với giảng viên trị giá 3 triệu
 • Giảm 10% học phí nếu mua lẻ từ 2 khóa trở lên
 • Học viên đã mua các khóa lẻ muốn mua toàn bộ combo sẽ được trừ học phí các khóa đã mua và áp dụng các ưu đãi đặc biệt ở trên.

Trọn gói
TRỌN BỘ MINI MBA (Thời gian học - 1 năm) Có thể trả góp
Trọn gói
KING OF SKILLS Bao gồm 18 khóa học, 16 kỹ năng của 2 chương trình: - Mini MBA - Master Mindset (Xem tại đây) - 2 năm (X2 thời gian) - Có thể trả góp
Trọn gói
OFFER ĐẶC BIỆT THÁNG 5 Special Mini MBA and Debate + Mini MBA + Lớp Thực hành tranh luận 8 buổi (xem tại đây) - Thời gian học 1 năm - Có thể trả góp - Áp dụng đến 26/5

Thanh toán và hoàn học phí
    1. Học viên có thể trả góp thông qua thanh toán bằng thẻ tín dụng của ngân hàng: xem thêm thông tin
    2. Thinking School cam kết hoàn 100% học phí nếu học viên không hài lòng: xem chính sách học phí
    3. Học viên được phép truy cập nội dung và hoàn thành khoá học trong 365 ngày (Kể từ ngày kích hoạt)

Kinh nghiệm triển khai đào tạo Lãnh đạo, quản lý của Thinking School

30.000+
Học viên

02
Ngôn ngữ:
– Tiếng Việt
– Tiếng Anh

100+
Chủ đề – Môn học
03+
Phương pháp học:
– Lớp học đảo ngược
– 21 ngày phát triển kỹ năng
– Tự học tương tác trên E-learning
4.6/5
Học viên đánh giá về các chương trình Thinking School
3000+
Nội dung đã phát triển
– Bài giảng
– Bài viết
– Tình huống
02
Cách học:
– Học trực tiếp trên lớp (Offline)
– Học hoàn toàn Online tương tác
06
Năng lực quan trọng:
#năng lực số (digital skills)
#con người (human)
#quản lý-lãnh đạo (leadership)
#tư duy (conceptual)
#nhạy bén kinh doanh (business acumen)
200+
Doanh nghiệp tập đoàn đã đào tạo: VNG, Chợ tốt, Motul, Total, Taekwang, Shinhan, Orion, Samsung, Yokohama, FGL, Avery, Lazada,…

Trải nghiệm của học viên

Câu hỏi thường gặp

1. Đăng ký thế nào?

– Bước 1: Chọn mua từng khóa học riêng lẻ hoặc chọn mua tất cả ở mục CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

– Bước 2: Click vào ô THANH TOÁN và tiến hành thanh toán theo các bước của hệ thống

– Bước 3: Sau khi thanh toán thành công, tài khoản của bạn đã được kích hoạt, bạn có thể vào học theo hướng dẫn

2. Có thanh toán trả góp không?

Đối với các đơn hàng từ 3tr trở lên, học viên hoàn toàn có thể chọn hình thức trả góp. Lưu ý tùy ngân hàng, thời gian trả góp để có mức phí tương ứng (mức phí này do học viên thanh toán).

Hướng dẫn thanh toán trả góp:

https://help.thinkingschool.vn/knowledge-base/huong-dan-thanh-toan-bang-hinh-thuc-tra-gop/

3. Tôi đã thanh toán, vào học thế nào?

Tham khảo hướng dẫn truy cập khoá học ở đường link:

https://help.thinkingschool.vn/knowledge-base/huong-dan-truy-cap-khoa-hoc-cua-toi/

4. Khi hoàn thành, tôi có nhận được chứng chỉ không?

 • Khi bạn hoàn thành 1 khóa học (xem toàn bộ bài giảng và làm hết các bài tập), bạn sẽ được cấp chứng chỉ điện tử ngay trên Bảng điều khiển của mình.
 • Khi hoàn thành toàn bộ các khóa học trong chương trình thì bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử hoàn thành toàn bộ chương trình
 • Nếu bạn muốn chứng chỉ in thì chi phí là 200 ngàn cho 1 chứng chỉ cộng chi phí vận chuyển. Liên hệ với Thinking School để đăng ký.

Certificate MiniMBA

5. Khóa học có thời hạn bao lâu?

 • Mỗi khóa học có thời gian học là 365 ngày kể từ ngày khóa học được kích hoạt, nghĩa là thời điểm bạn bấm vào nút “Bắt đầu” của khóa học
 • Các khóa học phải được kích hoạt trong vòng 365 ngày kể từ ngày mua.
 • Như vậy, nếu bạn mua 1 khóa học ngày 1.1.2023, thì phải kích hoạt trước ngày 1.1.2024, ví dụ bạn kích hoạt vào ngày 31.12.2023 thì khóa học sẽ có hiệu lực 365 ngày kế tiếp, tức là kết thúc vào ngày 30.12.2024.

6. Tôi mất bao nhiêu lâu để hoàn thành 1 khóa học

 • Thời gian hoàn thành 1 khóa học tùy thuộc vào kế hoạch học tập của từng học viên
 • Thông thường, các khóa học của Thinking School được thiết kế tương ứng 1 tín chỉ Châu Âu (1 ECTS), nghĩa là khoảng 20- 25 giờ tự học
 • Thống kê cho thấy, các học viên thường mất 15-25 giờ cho 1 khóa học

7. Tôi đã mua 1 khóa học, bây giờ tôi muốn mua toàn bộ chương trình theo giá khuyến mãi thì có được trừ học phí khóa đã mua không?

 • Có, bạn sẽ được trừ học phí khóa đã mua theo tỷ lệ khuyến mãi tương ứng
 • Ví dụ: Giá khuyến mãi khi mua toàn bộ chương trình là giảm 35%, thì bạn sẽ được trừ học phí tương ứng của khóa học đó khi đã giảm 35% từ giá gốc của khóa đó. 
 • Để thực hiện, bạn liên hệ với Thinking School để nhận voucher với số tiền giảm tương ứng. Sau đó bạn vẫn chọn toàn bộ chương trình Master mindset (bao gồm cả môn đã mua), khi thực hiện thanh toán thì bạn nhập voucher giảm giá vào. 

8. Tôi muốn mua nhiều khóa cho doanh nghiệp mình thì làm thế nào?

 • Chúng tôi có chương trình đặc biệt dành cho doanh nghiệp (xem ở đây)
 • Hoặc bạn liên hệ trực tiếp với Thinking School (tại đây)

9. Khi gặp vấn đề kỹ thuật hay học vụ tôi cần làm gì?

 1. Bạn có thể dùng chức năng Cần trợ giúp ở góc dưới cùng bên phải màn hình
 2. Các yêu cầu sẽ được giải quyết  trong vòng 2 ngày làm việc
 3. Lưu ý: vui lòng đính kèm ảnh chụp màn hình nếu có thể.

10. Khóa học của tôi hết hạn, tôi có thể gia hạn không?

Thời gian học tập tiêu chuẩn cho các khóa học là 365 ngày. Để gia hạn, học viên có 2 lựa chọn:

 1. Gia hạn miễn phí: Thinking School đồng ý gia hạn miễn phí tối đa 7 ngày cho 1 khóa học lẻ, và tối đa 14 ngày cho 1 chương trình như Mini MBA. Học viên chỉ có thể được gia hạn miễn phí 1 lần. Khi gia hạn 1 chương trình thì toàn bộ các khóa học trong chương trình đó sẽ được gia hạn 14 ngày cùng 1 thời điểm.
 2. Mua gói gia hạn: học viên có thể mua thêm gói gia hạn 365 ngày với giá 300.000 VNĐ/ khóa hay 900.000 VNĐ/ chương trình (Chỉ áp dụng cho học viên cá nhân).

Lưu ý: các gia hạn miễn phí cần được thực hiện trong khoảng thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày khóa học/ chương trình hết thời hạn.

Email: info@thinkingschool.vn hay liên hệ tư vấn viên để gia hạn.

11. Tài liệu tham khảo

Nội dung các khóa học của Thinking School được thiết kế dựa trên: Các tài liệu tham khảo uy tín của thế giới trong từng lĩnh vực cụ thể và kinh nghiệm đào tạo trên 30 ngàn học viên từ hàng trăm doanh nghiệp của Thinking School

Cụ thể với chương trình Mini MBA:

 1. Leadership: Theory and Practice, P.G. Northouse, 7 edition, Kindle edition, Sage Publications.
 2. Developing Management Skill, D.A. Whetten and K.S. Cameron, 9 edition, Kindle edition, Pearson
 3. Harvard Business Review: Manager Handbook, Kindle edition
 4. Human Resource Management, G. Dessler, 16th edition, Pearson
 5. Strategic Management and Business Policy, T.L. Wheelen, J.D. Hunger, A.N. Hoffman, and C.E. Bamford, 15th edition, Pearson
 6. Organizational Behavior, S.P. Robbins and T.A. Judge, 18th edition, Pearson
 7. Hệ thống các bài giảng của Thinking School

Khách hàng của Thinking School

Thinking School @2018