Học viên đã tham gia
256 học viên
4.6/5
Điểm đánh giá
256 lượt đánh giá
pham quang hung 1 scaled

“Thích nghi để hạnh phúc, cạnh tranh để phát triển”

28 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, quản lý dự án, quản trị bán hàng và kênh phân phối ở các tập đoàn lớn như Toyota, Siemens, Petrovietnam, Hưng Thịnh…

5 năm đào tạo và huấn luyện cho các tập đoàn đa quốc gia như Shinhan Bank, Teakwang VINA, FGL, KIS VN Securities Corp…

Bằng cấp

– Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Đại học Northwestern Switzerland

– Kỹ sư Thiết bị điện – Đại học Bách khoa TP.HCM

Lĩnh vực

Leadership

Quản trị doanh nghiệp

Kỹ năng mềm (Soft skills)

Dịch vụ

Đào tạo tại doanh nghiệp

Coaching 1:1, Coaching group

Tư vấn

Anh ngữ

Thông thạo tiếng Anh, giao tiếp tốt tiếng Nhật

Fact & Fig

28 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp

5 năm đào tạo và huấn luyện cho các tập đoàn

Thông tin thêm

Đang cập nhật…

Kinh nghiệm làm việc

28Năm

Kinh nghiệm đào tạo doanh nghiệp

28Năm

Quản trị doanh nghiệp, quản lý dự án, quản trị bán hàng và kênh phân phối ở các tập đoàn lớn như Toyota, Siemens, Petrovietnam, Hưng Thịnh…

5Năm

Đào tạo và huấn luyện cho các tập đoàn đa quốc gia như Shinhan Bank, Teakwang VINA, FGL, KIS VN Securities Corp…

Kinh nghiệm quản lý

28Năm

Quản trị và cố vấn chiến lược cho các tập đoàn đa quốc gia

Kinh nghiệm quốc tế

26Năm

Làm việc với các tập đoàn đa quốc gia như Đức, Nhật, Ý…

Doanh nghiệp đã đào tạo

XÂY DỰNG KHOÁ ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP:
Môn học ở các cấp độ khác nhau sẽ được lựa chọn và bổ sung tạo ra khoá học phù hợp nhất
với nhu cầu doanh nghiệp
Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!