Chương trình tài trợ

Thinking School có các chính sách tài trợ cho doanh nghiệp, cá nhân, giảng viên với các quy định và quy trình như thông tin bên dưới.

Đơn vị tham khảo nội dung chi tiết và thực hiện đăng ký tại Form đăng ký.

Hình 1
Hình 2
Hình 3
Hình 4
hình 5

Giới thiệu

Trong khuôn khổ các chương trình hoạt động phục vụ cộng đồng, hằng năm Thinking School sẽ xem xét tài trợ cho các hoạt động, sự kiện của cộng đồng với các yêu cầu sau:
01- Các hoạt động có ý nghĩa, đóng góp cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ của các nhóm cộng đồng
02- Các hoạt động này do các đơn vị được thành lập hợp pháp tại Việt Nam và nước ngoài tổ chức thực hiện.
03- Các hoạt động này là phi lợi nhuận và không nhằm mục tiêu thương mại, quảng bá cho các sản phẩm – dịch vụ – hay tổ chức nào khác
04- Phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu của Thinking School
05- Có kế hoạch sử dụng sản phẩm tài trợ của Thinking School một cách hiệu quả và đúng mục đích

Hình thức tài trợ

01

Tài trợ các
khoá tự học
online

02

Tài trợ các
khoá học với
giảng viên

03

Tài trợ cho
thuê sử dụng
hệ thống

04

Tài trợ các
diễn giả

05

KHÔNG tài trợ
tiền mặt

quy-trình-tài-trợ

Form đăng ký
tài trợ

Vui lòng đọc kỹ Quy địnhQuy trình trước khi đăng ký.

Hoạt động
cộng đồng tại
Thinking School

25+ 20+ 6000+
Lớp học cộng đồng được mở Doanh nghiệp được tài trợ Học viên tham gia
254 50+ 3.000.000.000đ
Giảng viên được hỗ trợ trong mùa dịch Buổi nói chuyện trao đổi Ngân sách tài trợ

Giới thiệu về
Thinking School

Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!