Tuyển dụng thinking school

THINKING SCHOOL QUA CÁC CHẶNG ĐƯỜNG

Vị trí tuyển dụng 2023

(Nhấn vào từng vị trí để xem mô tả công việc)

Quy trình tuyển dụng

Step 1: Điền đơn đăng ký

Step 2: Phỏng vấn vòng 1 cùng quản lý trực tiếp

Step 3: Phỏng vấn vòng 2 với BGĐ

Step 4: Thử việc

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Thinking School cung cấp những chương trình đào tạo thiết kế phù hợp cho nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp
Thinking School @2018