Học viên đã tham gia
80 học viên
4.6/5
Điểm đánh giá khoá học
Đánh giá của học viên
Đang tải...
3 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Tự học (S)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống
Ký hiệu S - self paced course
2 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành khóa học: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 10- 12 giờ
3 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
4 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
5 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
6 Bài kiểm tra
7 Bài tập tình huống
8 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
9 Học trực tiếp với giảng viên Không
10 Chứng chỉ (digital): Học viên hoàn thành tối thiểu 80% yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Tự học (S)
S

Nghệ thuật lãnh đạo

Mục tiêu khóa học

Khóa học giúp trang bị các kiến thức, kỹ năng, và phương pháp suy nghĩ của một lãnh đạo. Sau khi hoàn thành khóa học học viên được trang bị:
 1. Các suy nghĩ như một nhà lãnh đạo về phát triển kinh doanh, phát triển tổ chức, phát triển nhân sự, phát triển bản thân, và tư duy chiến lược
 2. Nhận diện các yêu cầu về phẩm chất, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm mà các doanh nghiệp đòi hỏi ở một nhà lãnh đạo
 3. Thực hành các mô hình lãnh đạo như Lãnh đạo theo tình huống, lãnh đạo hướng đến kết quả, lãnh đạo phát triển quan hệ, lãnh đạo thúc đẩy sự thay đổi
 4. Thực hành phân tích các tình huống lãnh đạo trong môi trường doanh nghiệp
 5. Thực hành phân tích các tình huống xảy ra với lãnh đạo trẻ, lngười mới làm ãnh đạo lần đầu.

Phương pháp học tập

 1. Tương tác với giảng viên là các chuyên gia kinh nghiệm thực tế và các khách mời là lãnh đạo các doanh nghiệp
 2. Làm việc nhóm với bạn học là các nhà quản lý đến từ các doanh nghiệp khác nhau
 3. Thảo luận các tình huống thực tế của bản thân học viên hay từ các doanh nghiệp khác.
 4. Tự học trong giờ rảnh với các video bài giảng có sẵn
 5. Chú trọng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và ứng dụng
 

CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH TRONG CÁC BUỔI HỌC VỚI GIẢNG VIÊN VÀ KHÁCH MỜI

 1. Đánh giá đầu khóa: năng lực lãnh đạo của bạn
 2. Khảo sát: các vấn đề quản lý đang làm bạn đau đầu?
 3. Chủ đề 1: Lãnh đạo suy nghĩ thế nào? 
 4. Chủ đề 2: Trở thành nhà lãnh đạo tài ba
 5. Chủ đề 3: Mô hình lãnh đạo theo tình huống
 6. Chủ đề 4: Mô hình lãnh đạo tạo dựng tương lai
 7. Chủ đề 5: Lãnh đạo trẻ chinh phục thách thức
 

Chương Trình Giảng Dạy

CÁC THÔNG TIN NỀN TẢNG
Khảo sát nhu cầu đào tạo – Chương trình Mini-MBA và Khóa học Lãnh đạo trẻ tài ba
--CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo
Giới thiệu giảng viên khóa học – TS. Tạ Hùng Anh
--GAME TỰ HỌC QUIZLET
Quizlet Phong thái lãnh đạo – Khái niệm
Quizlet Phong thái lãnh đạo – Anh Việt
--TỰ ĐÁNH GIÁ PHONG THÁI LÃNH ĐẠO
Bảng khảo sát phong cách lãnh đạo của bạn: dân chủ hay độc đoán? MIỄN PHÍ
Bảng khảo sát lãnh đạo đa yếu tố (Chuyển hóa và Chuyển giao)
Bảng khảo sát lãnh đạo chú trọng mối quan hệ với thành viên
BÀI TẬP
--BÀI TẬP NHÓM VÀ CÁ NHÂN
Bài tập cá nhân 1 (Tham khảo tự làm)
Bài tập cá nhân 2 (Tham khảo tự làm)
--QUIZ VÀ KIỂM TRA CUỐI KHÓA
Quiz 1: Lộ trình và kết quả 00:03:00
Quiz 2: Lãnh đạo chuyển hóa 00:05:00
Quiz 3: Lãnh đạo theo tình huống 00:08:00
Quiz 4: Lãnh đạo thích nghi 00:10:00
Quiz 5: Nữ lãnh đạo 00:03:00
Kiểm tra kết thúc môn – AoL 01:00:00
BÀI GIẢNG
--NGHĨ NHƯ LÃNH ĐẠO - TRỞ THÀNH LÃNH ĐẠO
Lãnh đạo tư duy như thế nào? – Phần 1
Lãnh đạo tư duy như thế nào? – Phần 2
Lãnh đạo tư duy như thế nào? – Phần 3
Lãnh đạo tư duy như thế nào? – Phần 4
--LÃNH ĐẠO HAY QUẢN LÝ?
Leader vs Manager
5 vai trò chính của một nhà lãnh đạo hiệu quả
Boss vs Leader
Đổ thừa và vơ vào
Kỹ sư – Nhà lãnh đạo tương lai
Làm đúng việc và làm việc đúng
--LÃNH ĐẠO: TÀI NĂNG VÀ TRÍ TUỆ?
Trait approach – Các phẩm chất của Lãnh đạo
Behavioral approach – Các nhóm hành vi lãnh đạo
Skill approach – Các kỹ năng của lãnh đạo
Tóm tắt 3 cách tiếp cận Phẩm chất – Hành vi – Kỹ năng lãnh đạo
--LÃNH ĐẠO: ĐỘC ĐOÁN HAY DÂN CHỦ?
Lãnh đạo theo Lộ trình và Kết quả
4 mô hình lãnh đạo theo Lộ trình và Kết quả
Mô hình Lộ trình – Kết quả
--LÃNH ĐẠO VÀ THUỘC CẤP: LÀ BẠN HAY LÀ CÔNG VIỆC?
Clip – LMX
3 giai đoạn trong quan hệ giữa Lãnh đạo – Thành viên
Mô hình Lãnh đạo chú trọng Quan hệ giữa Lãnh đạo và thành viên
--LÃNH ĐẠO: TẠO RA LÍNH HAY TẠO RA SẾP?
Clip – Transformational
Lý thuyết động viên – Tháp nhu cầu Maslow
Mô hình lãnh đạo chuyển hóa
Mô hình Lãnh đạo chuyển hóa vs. Lãnh đạo chuyển giao
--LÃNH ĐẠO: CẦN TÀI HAY ĐỨC?
Clip – Authentic
Mô hình lãnh đạo nguyên bản
--LÃNH ĐẠO: NGUYÊN TẮC HAY UYỂN CHUYỂN THEO TÌNH HUỐNG?
Lãnh đạo theo tình huống
--LÃNH ĐẠO: KIẾN TẠO TƯƠNG LAI
Adaptive leadership
Lãnh đạo thích nghi
Các thay đổi đầy cảm hứng
--LÃNH ĐẠO TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA VĂN HÓA
Culture and Leadership
9 thành phần của văn hóa
Các khu vực văn hóa chia theo quốc gia
9 thành phần và các khu vực văn hóa
Giới thiệu về văn hóa và các ảnh hưởng của nó
Để trở nên đa văn hóa
Hãy ra thế giới
--LÃNH ĐẠO: NAM - NỮ
Phụ nữ và Lãnh đạo
Gender and Leadership
TÌNH HUỐNG - BÀI ĐỌC - CHỦ ĐỀ TRANH LUẬN
Tình huống: Người ngoài cuộc
Tình huống: Mang thai
Tình huống: 3 trưởng ca
Tình huống: Chúng ta là 1 gia đình
Tình huống: Ăn trưa mà cũng làm việc
Tình huống: Truyền đúng thông điệp
Tình huống: Lật ngược ván cờ
Tình huống: Tại sao họ không lắng nghe?
Tình huống: Những tay chạy Marathon
Uber và nền kinh tế chia sẻ
Tình huống: Trầm cảm trong học sinh
Tình huống: Đụng trần
Bài điểm 1 và bài điểm 10
Trích dẫn tài liệu tham khảo và đạo văn
SÁCH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO
Sách tham khảo dùng để phát triển kỹ năng lãnh đạo
HOÀN THÀNH KHÓA HỌC
9 mô hình lãnh đạo – tổng kết
Tóm tắt các mô hình lãnh đạo – chi tiết
Đánh giá khóa học Lãnh đảo trẻ tài ba
Slide bài giảng
Đang tải...

Ông Dũng đã đến, sống, làm việc trên 30 quốc gia. Ông tốt nghiệp tiến sĩ về quản trị kinh doanh tại Old Dominion University, Mỹ. Trong hơn 25 công tác, ông có kinh nghiệm quản tri, lãnh đạo, giảng dạy, tư vấn sâu rộng về nhiều lĩnh vực. Trong 2019-2020 Ông tham gia huấn luyện cho các giám đốc, quản lý cao cấp của hơn 30 tập đoàn lớn của VN và thế giới như Samsung, Coca Cola, KIS, Hyosung, Taekwang Vina, FLG, Orion Food Vietnam, Zalo, VNG. Ông nguyên là Phó Hiệu Trưởng, Đại Học Bách Khoa Tp.HCM phụ trách chiến lược phát triển. Hiện ông là nhà sáng lập và giám đốc điều hành Thinking School Việt Nam, và Thinking School Thụy sĩ.

 

VŨ THẾ DŨNG (PhD, MBA)

 • 25 năm kinh nghiệm
 • Founder and CEO of Thinking School VN
 • Founder and Managing Director, Thinking School Thụy sĩ
 • Phó Hiệu trưởng, Đại học Bách Khoa Tp. HCM
 • Giám đốc điều hành, Office for International Study Programs
 • Giám đốc điều hành, EMBA MCI Program, HCMUT
 • Phó trưởng khoa, School of Industrial Management, HCMUT
 • Kiểm định viên chất lượng, Bộ Giáo Dục, từ 2014 đến nay
 • Tư vấn và đào tạo cho các doanh nghiệp về Strategic Management, Marketing Management, Communication, Leadership, Critical Thinking, 2000-2019
     
    Leo Do (Đỗ Việt Linh) là một doanh nhân trẻ, tài năng. Anh tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế Tp.HCM và Đại học Bách Khoa Tp.HCM. Anh có thời gian dài làm việc với các start up trong và ngoài nước. Hiện nay đang là General Manager của 2Click Solutions và là đồng sáng lập của VinAsia   Là một nhà quản lý, một doanh nhân trẻ có kinh nghiệm ở các dự án start up trong và ngoài nước, cũng như đang trực tiếp vận hành doanh nghiệp của mình, Leo Do trong vai trò diễn giả khách mời sẽ mang đến cho khóa học những chia sẻ, bài học tình huống thực tế, gần gũi nhưng cũng rất truyền cảm hứng của một thế hệ doanh nhân trẻ thành đạt.    

       

https://www.youtube.com/watch?v=0qEeBboIcuI https://www.youtube.com/watch?v=Vwshp1dKxEE https://www.youtube.com/watch?v=xN4h1XBY8C0 https://www.youtube.com/watch?v=hMuaswXzCAQ https://www.youtube.com/watch?v=2Pp_Me_uAJc https://www.youtube.com/watch?v=UYSl8LEkfXc

Đơn vị: VNĐ
Học phí tiêu chuẩn
800.000 VND
Học viên được phép truy cập nội dung và hoàn thành khoá học trong 365 ngày
(Kể từ ngày kích hoạt)

Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
 1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
 2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách điền form yêu cầu hoàn học phí.
 3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
 4. Ngay khi gửi yêu cầu hoàn tiền, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
 5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
Thinking School @2018