Giao việc và Trao quyền – Tự học

1,200,000 
3/5 (4)
Trong khóa học này, học viên sẽ được trang bị các công cụ, mô hình và phương pháp để có thể giao việc và trao quyền cho các cấp. Đồng thời học viên sẽ được hướng dẫn làm sao để sử dụng giao việc và trao quyền như một công cụ để động viên và thách thức nhân viên của mình. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ
 1. Hiểu, so sánh, chỉ ra sự khác biệt giữa trao quyền và quyền lực
 2. Hiểu và áp dụng được các thành phần của trao quyền
 3. Hiểu và áp dụng được các bước trong quá trình trao quyền
 4. Hiểu và biết cách vượt qua các thách thức cản trở quá trình trao quyền
 5. Hiểu và biết cách gắn kết nhân viên hiệu quả
Ai nên tham gia khóa học
 1. Những ai đang làm quản lý nhóm, bộ phận, phòng ban, công ty muốn nâng cao hiệu suất công việc
 2. Những ai muốn làm việc việc hiệu quả hơn, phát triển sự nghiệp và đạt được mục tiêu
 3. Những ai đang bắt đầu giao việc, trao quyền cho người khác và mong muốn làm tốt hơn
Nội dung chính:
 1. Giới thiệu giao việc, trao quyền và gắn kết nhân viên
 2. Các thành phần của trao quyền
 3. Những cản trở của việc giao việc, trao quyền
 4. Quy trình trao quyền, 7 lá bài trao quyền
 5. Gắn kết nhân viên thông qua việc trao quyền
 

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN NỀN TẢNG
Chương trình đào tạo – Giao việc trao quyền 00:00:00
Hướng dẫn cách học tại Thinking School MIỄN PHÍ 00:00:00
Quizlet game tự kiểm tra kiến thức trao quyền 00:00:00
Quizlet Game tự kiểm tra kiến thức Thuật ngữ Anh – Việt: Trao quyền 00:00:00
KIỂM TRA ĐẦU KHÓA
EP – Kiểm tra đầu khóa học 00:20:00
TRAO QUYỀN VÀ GẮN KẾT NHÂN VIÊN
--BÀI GIẢNG
Giới thiệu về trao quyền 00:00:00
Trao quyền: trao gì? 00:00:00
Nếu không trao quyền? 00:00:00
Lợi ích của trao quyền 00:00:00
--BÀI KIỂM TRA
Quiz – giới thiệu về trao quyền 00:05:00
Quiz – lợi ích khi trao quyền 00:03:00
QUY TRÌNH TRAO QUYỀN
--BÀI GIẢNG
Quy trình trao quyền 00:00:00
Các nguyên tắc trao quyền 00:00:00
Trao quyền thế nào? 00:00:00
Cân bằng quyền lực 00:00:00
Cản trở của việc trao quyền 00:00:00
--BÀI KIỂM TRA
Quiz – Làm thế nào để trao quyền 00:04:00
Quiz – Cản trở việc trao quyền 00:03:00
GẮN KẾT NHÂN VIÊN
--BÀI GIẢNG
Gắn kết nhân viên là gì 00:00:00
Quyết định: Khi nào gắn kết nhân viên 00:00:00
Quyết định: Gắn kết ai/hình thức gắn kết 00:00:00
--BÀI KIỂM TRA
Quiz – Quyết định khi nào gắn kết nhân viên 00:03:00
Quiz – Gắn kết ai/hình thức gắn kết 00:02:00
HƯỚNG DẪN ỨNG DỤNG MÔN HỌC
Hướng dẫn ứng dụng môn học (Empowering and Engaging Employees) 00:00:00
BÀI TẬP
Bài tập tình huống 1: Quản lý cửa hàng 00:00:00
Bài tập tình huống 2: Sửa đổi các danh mục đầu tư 00:00:00
Tình huống: Tổ chức hoạt động sinh viên trong nhà trường 00:00:00
BÀI ĐỌC THÊM
Bài đọc thêm: Bố đã già và lú lẫn 00:00:00
Bài đọc thêm: Trao quyền là gì? 00:00:00
Cách khuyến khích con học tập 00:00:00
Trao quyền tại Văn Phòng Đào Tạo Quốc Tế OISP 00:00:00
KIỂM TRA CUỐI KHÓA
EP – Kiểm tra kết thúc khóa học 00:40:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học Giao việc và Trao quyền 00:00:00

Khóa học này không bao gồm lịch lên lớp cùng giảng viên.
Học viên tự học các bài giảng, xem các bài hướng dẫn, và làm bài tập để hoàn thành khóa học.

Chưa có đánh giá.

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

3.6/5 (5)
3.2/5 (5)
3.2/5 (5)
3.4/5 (5)
3.4/5 (5)
2.6/5 (5)
3.2/5 (5)
3/5 (5)
3.4/5 (5)
3.4/5 (5)
3.8/5 (5)
3.8/5 (5)
3.4/5 (5)
3/5 (4)
3.5/5 (4)
3/5 (4)
THE THINKING SCHOOL @2018
X