Học viên đã tham gia
13 học viên
-/-
Điểm đánh giá khoá học
Chưa đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Tự học (S)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống
Ký hiệu S - self paced course
2 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành khóa học: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 10- 12 giờ
3 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
4 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
5 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
6 Bài kiểm tra
7 Bài tập tình huống
8 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
9 Học trực tiếp với giảng viên Không
10 Chứng chỉ (digital): Học viên hoàn thành tối thiểu 80% yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Tự học (S)
S
58

Quản lý hiệu suất

Mục tiêu khóa học

 • Thiết lập một quy trình quản lý hiệu suất hoàn chỉnh
 • Liên kết các mục tiêu đặt ra với tầm nhìn và chiến lược hành động của tổ chức
 • Triển khai quy trình quản lý hiệu suất khoa học, minh bạch, cụ thể, và rõ ràng
 • Lường trước các thách thức trong quá trình quản lý hiệu suất và có những điều chỉnh cụ thể trong từng trường hợp

Chuẩn đầu ra

 • HIểu để áp dụng 4 nhóm mục tiêu khi thiết lập mục tiêu/KPI cho nhân viên
 • Đảm bảo SMART khi thảo luận và thống nhất mục tiêu với nhân viên
 • Tuân thủ quy trình PDCA và nhận diện các thách thức gặp phải ở tình giai đoạn
 • Tổ chức các cuộc họp ngắn 1-1 với nhân viên hiệu quả hơn

Chương trình đào tạo

QUẢN LÝ THEO MỤC TIÊU - THÀNH TÍCH - ĐỘNG CƠ - NĂNG LỰC
Qui trình triển khai mục tiêu tổ chức sang mục tiêu từng nhân viên
4 nhóm mục tiêu của nhân viên
7 từ khóa trong việc đặt mục tiêu cho nhân viên
Công thức thành tích – động cơ và năng lực
Mô hình đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu của nhân viên
THIẾT LẬP MỤC TIÊU
Từ tầm nhìn đến kế hoạch hành động và KPI
Quản lý theo mục tiêu
Nguyên tắc SMART trong thiết kế mục tiêu
Qui trình triển khai mục tiêu tổ chức sang mục tiêu từng nhân viên
Làm sao biết Mục tiêu có khả thi? (SMART)
Hồ sơ mục tiêu (Goal Catalogue)
Mục tiêu Everest
Thẻ điểm cân bằng – Balance Score Card
4 nhóm mục tiêu theo thẻ điểm cân bằng
QUẢN LÝ HIỆU SUẤT VỚI MÔ HÌNH PDCA
PDCA là gì?
Các lợi ích của PDCA
PDCA – Giai đoạn lập kế hoạch
Giới thiệu một số công cụ PLAN
PDCA- Giai Đoạn Triển Khai
Quản lý các bên liên quan
PDCA – Giai Đoạn Kiểm tra
PDCA – Giai doạn Hành động
Thách thức của mô hình PDCA
Đang tải...
Đơn vị: VNĐ
Học phí tiêu chuẩn
800.000 VND
Học viên được phép truy cập nội dung và hoàn thành khoá học trong 367 ngày
(Kể từ ngày kích hoạt)

Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
 1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
 2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách điền form yêu cầu hoàn học phí.
 3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
 4. Ngay khi gửi yêu cầu hoàn tiền, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
 5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
Thinking School @2018