Học viên đã tham gia
77 học viên
4.7/5
Điểm đánh giá khoá học
Đánh giá của học viên
Đang tải...
5 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Tự học (S)
STTCác thành phầnGhi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống
Ký hiệu S - self paced course
2 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành khóa học: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân10- 12 giờ
3 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
4 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
5 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
6 Bài kiểm tra
7 Bài tập tình huống
8 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
9 Học trực tiếp với giảng viênKhông
10 Chứng chỉ (digital): Học viên hoàn thành tối thiểu 80% yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Tự học (S)
S
Thiết lập mục tiêu và lập kế hoạch hiệu quả 1

Thiết lập mục tiêu và lập kế hoạch hiệu quả

Mục tiêu: Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có thể:
 1. Phân biệt và áp dụng được các khái niệm tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu chiến lược, mục tiêu hàng năm, mục tiêu quý, tháng.
 2. Phân biệt được các loại mục tiêu khác nhau như mục tiêu phát triển, mục tiêu sản xuất, mục tiêu tài chính, mục tiêu nhân sự.
 3. Hiểu và áp dụng được phương pháp thiết kế mục tiêu theo SMART
 4. Xây dựng và thống nhất  được giữa mục tiêu cá nhân và mục tiêu công việc
 5. Giải thích được kế hoạch và quy trình lập kế hoạch
 6. Giải thích lý do vì sao thất bại trong lập kế hoạch
 7. Gọi tên các loại kế hoạch sẽ có và yêu cầu của từng loại kế hoạch
Thực hành các kỹ năng:
 1. Xây dựng mục tiêu theo SMARTER
 2. Các kỹ năng quản lý mục tiêu và công việc
 3. Thực hành phân tích tình huống
 4. Thuyết trình nhóm và cá nhân
 5. Teamwork

Chương trình đào tạo

Hướng dẫn học tập
Hướng dẫn học tập
Thiết lập mục tiêu
--Mục tiêu tổ chức
4 cấp độ thiết lập mục tiêu 00:04:21
4 nhóm mục tiêu của tổ chức 00:06:09
5 cơ sở thiết lập mục tiêu 00:03:57
Nguyên tắc Smart trong thiết lập mục tiêu 00:06:59
Ma trận đánh giá nhân viên thực hiện mục tiêu 00:03:50
--Mục tiêu cá nhân
4 loại mục tiêu cá nhân 00:05:19
--Chuyển từ mục tiêu tổ chức sang cá nhân
5 bước chuyển từ mục tiêu tổ chức sang cá nhân 00:03:29
4 lưu ý khi chuyển từ mục tiêu tổ chức sang mục tiêu cá nhân 00:03:05
--Tình huống thực hành
Tình huống: Mục tiêu có khả thi? 00:11:40
Tình huống: mục tiêu 70% hay 75% 00:05:15
Lập kế hoạch
Lập kế hoạch 00:05:29
3 loại kế hoạch 00:04:56
5 bước lập kế hoạch 00:02:19
4 bước kiểm soát kế hoạch 00:01:59
Vì sao kế hoạch thất bại 00:04:45
Đánh giá khóa học
Đang tải...
Đơn vị: VNĐ
Học phí tiêu chuẩn
800.000 VND
Học viên được phép truy cập nội dung và hoàn thành khoá học trong 365 ngày
(Kể từ ngày kích hoạt)

Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
 1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
 2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách điền form yêu cầu hoàn học phí.
 3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
 4. Ngay khi gửi yêu cầu hoàn tiền, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
 5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
Thinking School @2018