Học viên đã tham gia
30 học viên
4.4/5
Điểm đánh giá khoá học
Đánh giá của học viên
Đang tải...
3 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Tự học (S)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống
Ký hiệu S - self paced course
2 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành khóa học: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 10- 12 giờ
3 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
4 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
5 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
6 Bài kiểm tra
7 Bài tập tình huống
8 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
9 Học trực tiếp với giảng viên Không
10 Chứng chỉ (digital): Học viên hoàn thành tối thiểu 80% yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Tự học (S)
S
TRO THANH NGUOI THANH CONG NHO NHUNG THOI QUEN TOT 1

Trở thành người thành công nhờ những thói quen tốt

Mục tiêu và kết quả học tập dự kiến

  • Cung cấp kiến thức, triết lý và cách thực hành thói quen tốt để người học hiểu và thiết lập thói quen thành công
  • Kiến thức: Hiểu về các thói quen xác lập giá trị cốt lõi, thứ tự ưu tiên, giao tiếp và hợp tác
  • Kỹ năng: thiết lập và thực hành các thói quen
  • Thái độ: Chủ động và bền chí

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN CHỦ ĐỀ
Giới thiệu chủ đề – Rèn luyện thói quen thành công
BÀI GIẢNG
Xây dựng những thói quen của tổ chức cho Cấp quản lý
Giới thiệu thói quen cần thiết cho cấp quản lý
Thực hành Thói quen của nhà quản lý
Chủ động thiết lập hệ giá trị của bản thân và độ ảnh hưởng
Xác định sứ mệnh cuộc đời và theo đuổi triệt để
Thiết lập thứ tự ưu tiên
Tư duy hợp tác cùng có lợi, cùng thắng
Giao tiếp và lắng nghe tích cực
Hợp tác và trân trọng những khác biệt
Làm mới bản thân để nâng cao hiệu suất làm việc
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên thói quen
Rèn thói quen và năng lực tạo hiệu suất công việc
Trò chơi tự học – Thuật ngữ Rèn thói quen thành công
BÀI TRẮC NGHIỆM
Bài trắc nghiệm chủ đề Rèn thói quen thành công – Bài 1/2 00:30:00
Bài trắc nghiệm chủ đề Rèn thói quen thành công – Bài 2/2 00:30:00
NỘI DUNG THAM KHẢO
Bí quyết xây dựng thói quen buổi sáng
Các nghi thức định hình cuộc sống
How to Get 1% Better Every Day – James Clear
ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ
Đánh giá chủ đề – Rèn thói quen thành công
Đang tải...
Đơn vị: VNĐ
Học phí tiêu chuẩn
800.000 VND
Học viên được phép truy cập nội dung và hoàn thành khoá học trong 365 ngày
(Kể từ ngày kích hoạt)

Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
  1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
  2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách điền form yêu cầu hoàn học phí.
  3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
  4. Ngay khi gửi yêu cầu hoàn tiền, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
  5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
Thinking School @2018