Học viên đã tham gia
12 học viên
4.7/5
Điểm đánh giá khoá học
Đánh giá của học viên
Đang tải...
1 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Tự học (S)
STTCác thành phầnGhi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống
Ký hiệu S - self paced course
2 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành khóa học: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân10- 12 giờ
3 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
4 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
5 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
6 Bài kiểm tra
7 Bài tập tình huống
8 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
9 Học trực tiếp với giảng viênKhông
10 Chứng chỉ (digital): Học viên hoàn thành tối thiểu 80% yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Tự học (S)
S
QUAN LY TAI CHINH CHO NHA QUAN LY

Quản lý tài chính cho nhà quản lý

Mục tiêu của chủ đề và kết quả học tập kỳ vọng:
 1. Kiến thức:  Hiểu được những khái niệm tài chính cơ bản,quy luật và nguyên tắc trong tài chính
 2. Kỹ năng:  Đọc hiểu cơ bản Hiểu được 3 loại báo cáo tài chính
 3. Thái độ: Có tư duy tài chính trong công việc
Nội dung:
 1. Giới thiệu chủ đề Tài chính kinh doanh & Các thành phần của báo cáo tài chính
 2. Bảng cân đối kế toán
 3. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 4. Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 5. Tìm hiểu các chỉ số tài chính cơ bản của một doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính
 

Chương trình đào tạo

Thông tin chủ đề
Giới thiệu chủ đề Business finance
Bài giảng
--Giới thiệu chủ đề tài chính kinh doanh
Tổng quan về Tài chính doanh nghiệp 1-2 00:07:48
Tổng quan về Tài chính doanh nghiệp 2-2 00:08:29
--Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán – Tổng quan 00:05:24
Bảng cân đối kế toán – Tài sản 00:07:29
Bảng cân đối kế toán – Nguồn vốn 00:12:13
Phân tích thông tin trên Bảng cân đối kế toán 00:06:58
--Báo cáo kết quả kinh doanh
Báo cáo kết quả kinh doanh 1-2 00:10:03
Báo cáo kết quả kinh doanh 2-2 00:09:48
--Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 1-3 00:07:45
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2-3 00:05:46
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 3-3 00:04:28
--Các chỉ số tài chính cơ bản của một doanh nghiệp
Một số khái niệm về Kế toán tài chính 00:05:28
Phân tích Báo cáo tài chính 1-2 00:13:45
Phân tích Báo cáo tài chính 2-2 00:07:37
Bài trắc nghiệm
Game vui tự học – Tài chính kinh doanh
Bài trắc nghiệm chủ đề Tài chính kinh doanh – Bài số 1/2 00:30:00
Bài trắc nghiệm chủ đề Tài chính kinh doanh – Bài số 2/2 00:30:00
NỘI DUNG THAM KHẢO
Bài đọc thêm – Mối quan hệ giữa BCĐKT – BCKQKD – BCLCTT
Đánh giá chủ đề
Đánh giá chủ đề – Tài chính kinh doanh
Đang tải...
Đơn vị: VNĐ
Học phí tiêu chuẩn
800.000 VND
Học viên được phép truy cập nội dung và hoàn thành khoá học trong 365 ngày
(Kể từ ngày kích hoạt)

Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
 1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
 2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách điền form yêu cầu hoàn học phí.
 3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
 4. Ngay khi gửi yêu cầu hoàn tiền, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
 5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
Thinking School @2018