Bảy mô hình lãnh đạo hiệu quả (tự học)

Chưa có đánh giá.

Mục tiêu

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
 1. Tự đánh giá Phong thái lãnh đạo của bản thân qua 4 bài Tự đánh giá chuẩn của thế giới. Nhận diện được điểm mạnh, chưa mạnh để phát huy và khắc phục.
 2. Liệt kê và hiểu được 5 phẩm chất, 3 kỹ năng, 2 nhóm hành vi, 5 vai trò cùa 1 nhà lãnh đạo
 3. Hiểu, so sánh, ứng dụng 4 Phong thái lãnh đạo: Lộ trình - kết quả; Lãnh đạo chú trọng quan hệ với thành viên; Lãnh đạo chuyển hóa; và Lãnh đạo Nguyên bản
 4. Thực hành thông qua các bài tự phản chiếu, bài tập tình huống, thảo luận trực tiếp với giảng viên và các bạn khác trong các giờ học trực tuyến.
   

Yêu cầu

Khóa học được thiết kế để hoàn thành trong 6-8 tuần, tùy tốc độ học của học viên. Mỗi tuần học viên cần dành 3 giờ để học trên hệ thống E-learning. Khóa học 100% online.

Để hoàn thành khóa học và nhận chứng chỉ do Thinking School cấp, học viên cần:

 1. Tham gia buổi hướng dẫn đầu khóa (online 100%) của Thinking School
 2. Xem toàn bộ các clip bài giảng
 3. Đọc toàn bộ các bài đọc
 4. Hoàn thành ít nhất 3 bài tập tình huống: nộp bài trên hệ thống. Giảng viên sẽ chấm và góp ý.
 5. Thực hiện 2 bài Tự phản chiếu (self reflection) và giữa và cuối khóa học. Giảng viên sẽ xem và góp ý.
 6. Tham gia ít nhất 4 buổi thảo luận trực tuyến thời gian thực (live streaming) với giảng viên và lớp (xem lịch live streaming của lớp)
 7. Làm các quiz ngắn dưới mỗi chủ đề
 8. Hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa
Đây là khóa đào tạo nghiêm túc và chất lượng cao, học viên cần có sự chuẩn bị và cam kết để có thể thực sự hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo của mình.

Đối tượng:

 • Tất cả các bạn có nhu cầu trở thành nhà lãnh đạo.

Chương trình đào tạo

KIỂM TRA TRƯỚC KHÓA HỌC
Quizlet Phong thái lãnh đạo – Khái niệm 00:00:00
Quizlet Phong thái lãnh đạo – Anh Việt 00:00:00
BÀI GIẢNG + QUIZ
--PHONG THÁI LÃNH ĐẠO THEO PHẨM CHẤT - HÀNH VI - KỸ NĂNG
Tình huống: 3 trưởng ca 00:00:00
Trait approach – Các phẩm chất của Lãnh đạo 00:00:00
Behavioral approach – Các nhóm hành vi lãnh đạo 00:00:00
Skill approach – Các kỹ năng của lãnh đạo 00:00:00
Tóm tắt 3 cách tiếp cận Phẩm chất – Hành vi – Kỹ năng lãnh đạo 00:00:00
--PHONG THÁI LÃNH ĐẠO THEO LỘ TRÌNH - KẾT QUẢ (PATH-GOAL LEADERSHIP)
Bảng khảo sát phong cách lãnh đạo của bạn: dân chủ hay độc đoán? MIỄN PHÍ 00:00:00
Lãnh đạo theo Lộ trình và Kết quả 00:00:00
Mô hình Lộ trình – Kết quả 00:00:00
4 mô hình lãnh đạo theo Lộ trình và Kết quả 00:00:00
--PHONG THÁI LÃNH ĐẠO CHÚ TRỌNG QUAN HỆ VỚI THÀNH VIÊN (LEADER - MEMBER EXCHANGE)
Clip – LMX 00:00:00
Mô hình Lãnh đạo chú trọng Quan hệ giữa Lãnh đạo và thành viên 00:00:00
3 giai đoạn trong quan hệ giữa Lãnh đạo – Thành viên 00:00:00
Bảng khảo sát lãnh đạo chú trọng mối quan hệ với thành viên 00:00:00
--PHONG THÁI LÃNH ĐẠO CHUYỂN HÓA (TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP)
Clip – Transformational 00:00:00
Mô hình lãnh đạo chuyển hóa 00:00:00
Mô hình Lãnh đạo chuyển hóa vs. Lãnh đạo chuyển giao 00:00:00
Lý thuyết động viên – Tháp nhu cầu Maslow 00:00:00
Bảng khảo sát lãnh đạo đa yếu tố (Chuyển hóa và Chuyển giao) 00:00:00
--PHONG THÁI LÃNH ĐẠO NGUYÊN BẢN (ADAPTIVE LEADERSHIP)
Tự đánh giá – Lãnh đạo nguyên bản 00:00:00
Clip – Authentic 00:00:00
Mô hình lãnh đạo nguyên bản 00:00:00
--TỔNG KẾT NỘI DUNG KHÓA HỌC
9 mô hình lãnh đạo – tổng kết 00:00:00
Tóm tắt các mô hình lãnh đạo – chi tiết 00:00:00
Sách tham khảo dùng để phát triển kỹ năng lãnh đạo 00:00:00
BÀI TẬP
Tình huống 2: Nhóm anh ấy luôn có dự án tốt nhất 00:00:00
Bài tập 1 – Cá nhân 00:00:00
Bài tập 2 – Lãnh đạo chuyển hóa 00:00:00
Bài tập 3- Lãnh đạo nguyên bản 00:00:00
ĐỌC THÊM
Bài đọc Làm sếp có phải biết mọi thứ? 00:00:00
Bài đọc: Tôn trọng quá khứ 00:00:00
Bài đọc: Đừng gồng 00:00:00
Bài đọc: Bạn có những loại quyền lực nào? 00:00:00
Bài đọc: Diên hy cung lược – Hay chuyện cung tranh đấu 00:00:00
Bài đọc: Giải pháp là gì? 00:00:00
Bài đọc: Sếp bịnh 00:00:00
Bài đọc: Sếp em quá siêu – cái gì cũng nhớ 00:00:00
LIVE STREAMING
00:00
Live stream các chủ đề 7 mô hình lãnh đạo hiệu quả 00:00:00
KIỂM TRA HOÀN THÀNH KHÓA HỌC
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học Bảy mô hình lãnh đạo hiểu quả 00:00:00

Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn

#Tiêu chíĐánh giá
0/5 (0)
1Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách0
2Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới0
3Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này0
4Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo0
5Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu0
6Giảng viên tương tác tốt với học viên0
7Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...)0
8Giao diện thân thiện, dễ sử dụng0
9Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..)0
10Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị0
11Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt0
12Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần0
13Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi0
14Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt0
15Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School0
16Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp0

 

 

 

 

 

 

THE THINKING SCHOOL @2018
X