Bảy mô hình lãnh đạo hiệu quả

Chưa có đánh giá.

Mục tiêu

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
 1. Tự đánh giá Phong thái lãnh đạo của bản thân qua 4 bài Tự đánh giá chuẩn của thế giới. Nhận diện được điểm mạnh, chưa mạnh để phát huy và khắc phục.
 2. Liệt kê và hiểu được 5 phẩm chất, 3 kỹ năng, 2 nhóm hành vi, 5 vai trò cùa 1 nhà lãnh đạo
 3. Hiểu, so sánh, ứng dụng 4 Phong thái lãnh đạo: Lộ trình - kết quả; Lãnh đạo chú trọng quan hệ với thành viên; Lãnh đạo chuyển hóa; và Lãnh đạo Nguyên bản
 4. Thực hành thông qua các bài tự phản chiếu, bài tập tình huống, thảo luận trực tiếp với giảng viên và các bạn khác trong các giờ học trực tuyến.
   

Yêu cầu

Khóa học được thiết kế để hoàn thành trong 6-8 tuần, tùy tốc độ học của học viên. Mỗi tuần học viên cần dành 3 giờ để học trên hệ thống E-learning. Khóa học 100% online.

Để hoàn thành khóa học và nhận chứng chỉ do Thinking School cấp, học viên cần:

 1. Tham gia buổi hướng dẫn đầu khóa (online 100%) của Thinking School
 2. Xem toàn bộ các clip bài giảng
 3. Đọc toàn bộ các bài đọc
 4. Hoàn thành ít nhất 3 bài tập tình huống: nộp bài trên hệ thống. Giảng viên sẽ chấm và góp ý.
 5. Thực hiện 2 bài Tự phản chiếu (self reflection) và giữa và cuối khóa học. Giảng viên sẽ xem và góp ý.
 6. Tham gia ít nhất 4 buổi thảo luận trực tuyến thời gian thực (live streaming) với giảng viên và lớp (xem lịch live streaming của lớp)
 7. Làm các quiz ngắn dưới mỗi chủ đề
 8. Hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa
Đây là khóa đào tạo nghiêm túc và chất lượng cao, học viên cần có sự chuẩn bị và cam kết để có thể thực sự hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo của mình.

Đối tượng:

 • Tất cả các bạn có nhu cầu trở thành nhà lãnh đạo.

Chương trình đào tạo

KIỂM TRA TRƯỚC KHÓA HỌC
Quizlet Phong thái lãnh đạo – Khái niệm 00:00:00
Quizlet Phong thái lãnh đạo – Anh Việt 00:00:00
BÀI GIẢNG + QUIZ
--PHONG THÁI LÃNH ĐẠO THEO PHẨM CHẤT - HÀNH VI - KỸ NĂNG
Tình huống: 3 trưởng ca 00:00:00
Trait approach – Các phẩm chất của Lãnh đạo 00:00:00
Behavioral approach – Các nhóm hành vi lãnh đạo 00:00:00
Skill approach – Các kỹ năng của lãnh đạo 00:00:00
Tóm tắt 3 cách tiếp cận Phẩm chất – Hành vi – Kỹ năng lãnh đạo 00:00:00
--PHONG THÁI LÃNH ĐẠO THEO LỘ TRÌNH - KẾT QUẢ (PATH-GOAL LEADERSHIP)
Bảng khảo sát phong cách lãnh đạo của bạn: dân chủ hay độc đoán? Miễn phí 00:00:00
Lãnh đạo theo Lộ trình và Kết quả 00:00:00
Mô hình Lộ trình – Kết quả 00:00:00
4 mô hình lãnh đạo theo Lộ trình và Kết quả 00:00:00
--PHONG THÁI LÃNH ĐẠO CHÚ TRỌNG QUAN HỆ VỚI THÀNH VIÊN (LEADER - MEMBER EXCHANGE)
Clip – LMX 00:00:00
Mô hình Lãnh đạo chú trọng Quan hệ giữa Lãnh đạo và thành viên 00:00:00
3 giai đoạn trong quan hệ giữa Lãnh đạo – Thành viên 00:00:00
Bảng khảo sát lãnh đạo chú trọng mối quan hệ với thành viên 00:00:00
--PHONG THÁI LÃNH ĐẠO CHUYỂN HÓA (TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP)
Clip – Transformational 00:00:00
Mô hình lãnh đạo chuyển hóa 00:00:00
Mô hình Lãnh đạo chuyển hóa vs. Lãnh đạo chuyển giao 00:00:00
Lý thuyết động viên – Tháp nhu cầu Maslow 00:00:00
Bảng khảo sát lãnh đạo đa yếu tố (Chuyển hóa và Chuyển giao) 00:00:00
--PHONG THÁI LÃNH ĐẠO NGUYÊN BẢN (ADAPTIVE LEADERSHIP)
Tự đánh giá – Lãnh đạo nguyên bản 00:00:00
Clip – Authentic 00:00:00
Mô hình lãnh đạo nguyên bản 00:00:00
--TỔNG KẾT NỘI DUNG KHÓA HỌC
9 mô hình lãnh đạo – tổng kết 00:00:00
Tóm tắt các mô hình lãnh đạo – chi tiết 00:00:00
Sách tham khảo dùng để phát triển kỹ năng lãnh đạo 00:00:00
BÀI TẬP
Tình huống 2: Nhóm anh ấy luôn có dự án tốt nhất 00:00:00
Bài tập 1 – Cá nhân 00:00:00
Bài tập 2 – Lãnh đạo chuyển hóa 00:00:00
Bài tập 3- Lãnh đạo nguyên bản 00:00:00
ĐỌC THÊM
Bài đọc Làm sếp có phải biết mọi thứ? 00:00:00
Bài đọc: Tôn trọng quá khứ 00:00:00
Bài đọc: Đừng gồng 00:00:00
Bài đọc: Bạn có những loại quyền lực nào? 00:00:00
Bài đọc: Diên hy cung lược – Hay chuyện cung tranh đấu 00:00:00
Bài đọc: Giải pháp là gì? 00:00:00
Bài đọc: Sếp bịnh 00:00:00
Bài đọc: Sếp em quá siêu – cái gì cũng nhớ 00:00:00
LIVE STREAMING
00:00
Live stream các chủ đề 7 mô hình lãnh đạo hiệu quả 00:00:00
KIỂM TRA HOÀN THÀNH KHÓA HỌC
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học Bảy mô hình lãnh đạo hiểu quả 00:00:00
Ngày Thứ Giờ Chủ đề live streaming
14/10 Chủ nhật 21:00 – 22:00 Kinh doanh là gì? Tiền có phải mục tiêu chính của kinh doanh?
21/10 Chủ nhật 21:00 – 22:00 Lãnh đạo là gì? Là sinh viên, nhân viên, kỹ sư trẻ, bạn có thể là nhà lãnh đạo không?
31/10 thứ tư 21:00 – 22:00 Nội tướng: Là nội trợ trong gia đình, bạn có thể là nhà lãnh đạo?
07/11 thứ tư 21:00 – 22:00 Đổ thừa và vơ vào: bạn có mắc bệnh?
18/11 Chủ nhật 21:00 – 22:00 8 phẩm chất đạo đức: tốt quá có nên không?
28/11 thứ tư 21:00 – 22:00 Sếp bịnh: 9 biểu hiện bịnh của sếp
09/12 Chủ nhật 21:00 – 22:00 Kiểm soát cơn giận: làm thế nào?
16/12 Chủ nhật 21:00 – 22:00 Phong thái lãnh đạo lộ trình và kết quả
26/12 thứ tư 21:00 – 22:00 Phong thái lãnh đạo chú trọng quan hệ thành viên
02/01 thứ tư 21:00 – 22:00 Phong thái lãnh đạo chuyển hóa
16/01 thứ tư 21:00 – 22:00 Bài tập tình huống: Ăn trưa mà cũng làm việc
23/01 thứ tư 21:00 – 22:00 Bài tập tình huống: Lật ngược tình huống
24/02 Chủ nhật 21:00 – 22:00 Bài tập tình huống: Chúng ta là 1 gia đình
06/03 thứ tư 21:00 – 22:00 Lãnh đạo tốt vs Lãnh đạo tồi 2: 2 xu hướng hành vi của nhà lãnh đạo hiện đại
17/03 Chủ nhật 21:00 – 22:00 Lãnh đạo tốt vs. Lãnh đạo tồi: 3 kỹ năng cốt yếu của nhà lãnh đạo hiện đại
27/03 thứ tư 21:00 – 22:00 5 vai trò chính của lãnh đạo: thiết kế tầm nhìn, xây dựng team, phát triển con người, khuyến khích-động viên, và phân công công việc
07/04 Chủ nhật 21:00 – 22:00 Lãnh đạo ai? Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ
14/04 Chủ nhật 21:00 – 22:00 Phong thái lãnh đạo nguyên bản
24/04 thứ tư 21:00 – 22:00 Tình huống: 3 Trưởng ca
05/05 Chủ nhật 21:00 – 22:00 Tình huống: Anh ấy luôn có dự án tốt nhất
15/05 thứ tư 21:00 – 22:00 Tình huống: vừa Giám sát, vừa Hỗ trợ
26/05 Chủ nhật 21:00 – 22:00 Tình huống: Làm việc chăm chỉ và công bằng
05/06 thứ tư 21:00 – 22:00 Tình huống: Tầm nhìn thất bại

 

Chưa có đánh giá.

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X