Học viên đã tham gia
16 học viên
3.2/5
Điểm đánh giá khoá học
Đánh giá của học viên
Đang tải...
1 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Tự học (S)
STTCác thành phầnGhi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống
Ký hiệu S - self paced course
2 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành khóa học: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân10- 12 giờ
3 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
4 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
5 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
6 Bài kiểm tra
7 Bài tập tình huống
8 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
9 Học trực tiếp với giảng viênKhông
10 Chứng chỉ (digital): Học viên hoàn thành tối thiểu 80% yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Tự học (S)
S
Slide39

Quản lý sự thay đổi

 Chuẩn đầu ra:
KÝ HIỆUCHUẨN ĐẦU RA
LO 1Giải thích các khái niệm liên quan đến thay đổi và quản lý sự thay đổi
LO 2Giải thích tầm quan trọng và lợi ích của thay đổi và quản lý sự thay đổi
LO 3Nhận diện các thách thức quan trọng trong quá trình thay đổi
LO 4Vận dụng quá trình quản lý sự thay đổi để dẫn dắt thành công sự thay đổi
LO 5Nhận diện các năng lực cần thiết để quản lý sự thay đổi

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN NỀN TẢNG
Các chương trình đang HOT của Thinking School
Hướng dẫn cách học tại Thinking SchoolMIỄN PHÍ
--HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG
Hướng dẫn sử dụng hệ thống E-learning của Thinking SchoolMIỄN PHÍ
Gặp vấn đề về kỹ thuật, học vụ thì hỏi ai?
Giới thiệu quản lý sự thay đổi
Tổng quan về quản lý sự thay đổi 00:02:09
Thay đổi là gì? 00:07:37
Quản lý sự thay đổi 00:04:05
16 nguyên tắc của sự thay đổi
16 nguyên tắc của sự thay đổi
Tầm quan trọng và lợi ích của sự thay đổi
Tầm quan trọng của quản lý sự thay đổi 00:04:05
Lợi ích của quản lý sự thay đổi 00:02:24
Những lý do thất bại khi tổ chức muốn thay đổi
Lý do thất bại trong quản lý sự thay đổi 00:08:02
Quá trình quản lý sự thay đổi
Quá trình quản lý sự thay đổi 00:07:03
Bước 1: Tạo ra tính cấp bách 00:03:48
Bước 2: Thành lập nhóm dẫn đường 00:03:13
Bước 3: Phát triển tầm nhìn và chiến lược 00:04:09
Bước 4: Truyền đạt tầm nhìn thay đổi 00:04:09
Bước 5: Trao quyền và triển khai hành động 00:03:43
Bước 6: Tạo ra những thắng lợi ngắn hạn 00:04:45
Bài đọc
Năng lực cần thiết để quản lý sự thay đổi
Các câu chuyện thay đổi
Bài tập vận dụng
Quiz 2: Quản lý sự thay đổi 00:03:00
Quiz 3: Lợi ích của sự thay đổi 00:07:00
Quiz 4: Nguyên nhân thất bại 00:07:00
Quiz 5: Các bước triển khai 00:07:00
Đánh giá khóa học
Đánh giá khóa học Quản lý sự thay đổi – Change management
Đang tải...
Đơn vị: VNĐ
Học phí tiêu chuẩn
800.000 VND
Học viên được phép truy cập nội dung và hoàn thành khoá học trong 365 ngày
(Kể từ ngày kích hoạt)

Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
  1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
  2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách điền form yêu cầu hoàn học phí.
  3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
  4. Ngay khi gửi yêu cầu hoàn tiền, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
  5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
Thinking School @2018