Học viên đã tham gia
186 học viên
4.6/5
Điểm đánh giá khoá học
Đánh giá của học viên
Đang tải...
10 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Tự học (S)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống
Ký hiệu S - self paced course
2 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành khóa học: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 10- 12 giờ
3 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
4 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
5 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
6 Bài kiểm tra
7 Bài tập tình huống
8 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
9 Học trực tiếp với giảng viên Không
10 Chứng chỉ (digital): Học viên hoàn thành tối thiểu 80% yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Tự học (S)
S
MO HINH QUAN LY VA CHIEN LUOC KINH DOANH

Mô hình quản lý và chiến lược kinh doanh

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ
  1. Hiểu rõ và ứng dụng được 28 mô hình và công cụ phổ biến, quan trọng, trong quản trị kinh doanh.
  2. Đánh giá được ưu, nhược điểm và điều kiện để áp dụng từng công cụ, mô hình
  3. So sánh và kết hợp các mô hình với nhau và lựa chọn sử dụng trong bối cảnh doanh nghiệp của mình
  4. Có khả năng đọc hiểu, nghiên cứu các mô hình chiến lược nâng cao
  5. Có khả năng áp dụng các mô hình và công cụ vào một số các tình huống cụ thể của công việc
 

Chương trình đào tạo

GIỚI THIỆU KHUNG CHƯƠNG TRÌNH
Giới thiệu giảng viên
Ý nghĩa của khóa học
Giới thiệu khung chương trình
CHUẨN ĐOÁN (DIAGNOSIS)
--Bài giảng
Công cụ Cây vấn đề (Problem tree)
Công cụ Là – Không là (IS- IS not)
Biểu đồ xương cá (Fish bone)
Kỹ thuật 5 câu hỏi tại sao (5 why)
Quy tắc Pareto 80:20
Phân tích ABC (ABC Analysis)
Phân tích các bên có liên quan (Stakeholder Analysis)
Công cụ Cây lựa chọn (Issue tree)
Sơ đồ tư duy (Mind map)
Kỹ thuật Não công 635 (Brainstorming 635)
Sen trổ bông (Lotus Blossom)
--Bài tập
Bài tập 1 (Tự thực hành)
Bài tập 2 (Tự thực hành)
--Bài kiểm tra phần 1
Management tools – Kiểm tra công cụ chẩn đoán – Phần 1 00:40:00
Management tools – Kiểm tra công cụ chẩn đoán – Phần 2 00:40:00
THIẾT LẬP MỤC TIÊU (GOAL SETTING)
--Bài giảng
Nguyên tắc SMART trong thiết kế mục tiêu
Qui trình triển khai mục tiêu tổ chức sang mục tiêu từng nhân viên (SMART)
5 cơ sở thiết kế mục tiêu (SMART)
Làm sao biết Mục tiêu có khả thi? (SMART)
Hồ sơ mục tiêu (Goal Catalogue)
Mục tiêu Everest
--Bài tập
Bài tập 3 (Tự thực hành)
--Bài kiểm tra phần 2
Management tools – Thiết lập mục tiêu 00:15:00
PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC (STRATEGY ANALYSIS)
--Bài giảng
Phân tích PESTEL – TKS
Phân tích SWOT – TKS
Mô hình 5 tác lực cạnh tranh – TKS
Chiến lược là gì – TKS
Các cấp chiến lược – TKS
03 chiến lược cạnh tranh cơ bản của Michael Porter – TKS
Quan điểm chiến lược dựa trên nguồn lực – TKS
Chiến lược hợp nhất hàng dọc – TKS
Ma trận BCG
--Bài tập
Bài tập 4 (Tự thực hành)
Bài tập 5 (Tự thực hành)
--Bài kiểm tra phần 3
Management tools – Kiểm tra tuần 4 00:30:00
Management tools – Kiểm tra tuần 5 00:30:00
RA QUYẾT ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH (DECISION MAKING AND PROCESS MANAGEMENT)
--Bài giảng
Ma trận Eisenhower
Ma trận GE (General Electric)
Phân tích lợi ích (Utility Analysis)
Ma trận 2 x2 – Ansoff (Ansoff Matrix)
Ma trận Thứ tự ưu tiên (Prioritization matrix)
Biểu đồ Gantt
PDCA là gì?
PDCA – Giai đoạn lập kế hoạch
PDCA- Giai Đoạn Triển Khai
PDCA – Giai Đoạn Kiểm tra
PDCA – Giai doạn Hành động
--Bài tập
Bài tập 6 (Tự thực hành)
Bài tập 7 (Tự thực hành)
--Bài kiểm tra phần 4
Management tools – Ra quyết định và quản lý qui trình 00:30:00
Management tools – Kiểm tra tuần 7 00:30:00
BÀI ĐỌC ĐỀ XUẤT
Ví dụ ứng dụng của các công cụ – tuần 1
Ví dụ ứng dụng các công cụ – tuần 2
Hyosung Sample Logic Tree
Ví dụ ứng dụng các công cụ – Tuần 3
Bài đọc 1: giải quyết vấn đề là gì?
Bài đọc 2: 4 bước giải quyết vấn đề
Bài đọc 3: Sử dụng thẻ điểm cân bằng 1 cách hệ thống
Bài đọc 3.1: Let go
Bài đọc 3.2: Khi nào đặt mục tiêu cao là tốt?
Bài đọc 4: Chiến lược là gì?
Bài đọc 5: 5 áp lực cạnh tranh lên chiến lược
Bài đọc 6: Chiến lược cạnh tranh của Micheal Porter
Bài đọc 7: Ai được ra quyết định
THI CUỐI KHÓA
THI CUỐI KHÓA – PHẦN TRẮC NGHIỆM 00:50:00
TỔNG KẾT
Các sách đề xuất
Đánh giá khóa học Mô hình kinh doanh
Đang tải...

giang vien

giang vien Tim

241757897 537634267314260 907213109129708542 n

Đơn vị: VNĐ
Học phí tiêu chuẩn
800.000 VND
Học viên được phép truy cập nội dung và hoàn thành khoá học trong 365 ngày
(Kể từ ngày kích hoạt)

Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
  1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
  2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách điền form yêu cầu hoàn học phí.
  3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
  4. Ngay khi gửi yêu cầu hoàn tiền, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
  5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
Thinking School @2018