Học viên đã tham gia
124 học viên
4.3/5
Điểm đánh giá khoá học
Đánh giá của học viên
Đang tải...
4 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Tự học (S)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống
Ký hiệu S - self paced course
2 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành khóa học: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 10- 12 giờ
3 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
4 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
5 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
6 Bài kiểm tra
7 Bài tập tình huống
8 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
9 Học trực tiếp với giảng viên Không
10 Chứng chỉ (digital): Học viên hoàn thành tối thiểu 80% yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Tự học (S)
S

Phân tích Tài chính cho nhà quản lý

Mục tiêu: Là nhà quản lý, doanh thu, chi phí, lợi nhuận luôn là các mối quan tâm hàng đầu của bạn. Tuy nhiên, bạn không phải dân chuyên về tài chính, kế toán, việc đọc hiểu các báo cáo, chỉ số tài chính và từ đó đưa ra các quyết đinh kinh doanh, đầu tư có là một thách thức với bạn không? Ngoài ra, bạn có hiểu rõ các chính sách về thuế và các cách thức để quản lý thuế một cách hiệu quả cho doanh nghiệp mình? Nếu đây là các vấn đề đang làm khó bạn, thì bạn hãy yên tâm là rất nhiều nhà quản lý gặp vấn đề tương tự như bạn. Khóa học Phân tích tài chính và thuế dành cho nhà quản lý (những người không chuyên về tài chính) sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề:
 1. Đọc hiểu báo cáo tài chính và hoạt động kinh doanh
 2. Phân tích hoạt động tài chính và chỉ số tài chính
 3. Phân tích xu hướng, phân tích so sánh ngành
 4. Nhận diện điểm mạnh, điểm yếu, đề xuất cải tiến trong hoạt động.
 5. Hoạch định tài chính;
 6. Ra quyết định đầu tư
 7. Các vấn đề về thuế và cách thức xử lý
 

Chương Trình Giảng Dạy

THÔNG TIN CƠ BẢN
Giới thiệu bản thân và lớp học
Slide bài giảng khóa học: – Tài chính cho nhà quản lý
PHẦN 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Bài giảng: 03 thành phần của báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính chi tiết – Phần 1
Báo cáo tài chính chi tiết – Phần 2
Báo cáo tài chính chi tiết – Phần 3
--Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán: Tài sản
Bảng cân đối kế toán: Tài sản cố định & Khấu hao
Bảng cân đối kế toán: Nợ
Bảng cân đối kế toán: Vốn chủ sở hữu
--Báo cáo kết quả kinh doanh
P&L: Doanh thu, Chi phí & Lợi nhuận
-- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thay đổi tiền mặt theo góc nhìn 03 hoạt động của doanh nghiệp
--Bài tập Áp dụng, Kiểm tra & Đọc thêm Phần 1
Đọc thêm: Tin tức tài chính
Bài tập áp dụng – Báo cáo tài chính
Bài tập Áp dụng: Câu chuyện Dì Mai (phần 1)
Đáp án bài tập Dì Mai
PHẦN 2: CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Bài giảng: Các loại chỉ số tài chính cơ bản
Tính toán chỉ số tài chính
--Bài tập Áp dụng, Kiểm tra & Đọc thêm Phần 2
Đọc thêm Phần 2
Phân tích báo cáo tài chính chi tiết – phần 2
Phân tích báo cáo tài chính chi tiết – phần 3
Phân tích báo cáo tài chính chi tiết – phần 4
Bài tập cá nhân 1 – Phân tích tài chính cho nhà quản lý 30 ngày
PHẦN 3: CHI PHÍ & NGÂN SÁCH
Chi phí và Ngân sách
1. Biến phí và Định phí
2. Chi phí hỗn hợp & Bài toán phân tích điểm hoà vốn
Mục 4 – Ngân sách
Bài tập cá nhân 2 – Phân tích tài chính cho nhà quản lý 30 ngày
PHẦN 4: QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
Quyết định đầu tư
Dòng tiền
Phân tích hiệu quả đầu tư
Bài tập nhóm (tham khảo) – Làm trên lớp nhưng cần tìm hiểu trước
Bài tập cá nhân 3 – Phân tích tài chính cho nhà quản lý 30 ngày
-- Phụ lục: Liên hệ với Tài chính cá nhân
Quản lý tài chính cá nhân
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học Tài chính trong quản trị
Đang tải...

Đơn vị: VNĐ
Học phí tiêu chuẩn
800.000 VND
Học viên được phép truy cập nội dung và hoàn thành khoá học trong 365 ngày
(Kể từ ngày kích hoạt)

Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
 1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
 2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách điền form yêu cầu hoàn học phí.
 3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
 4. Ngay khi gửi yêu cầu hoàn tiền, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
 5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
Thinking School @2018