Học viên đã tham gia
1 học viên
-/-
Điểm đánh giá khoá học
Chưa đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Tự học (S)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống
Ký hiệu S - self paced course
2 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành khóa học: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 10- 12 giờ
3 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
4 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
5 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
6 Bài kiểm tra
7 Bài tập tình huống
8 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
9 Học trực tiếp với giảng viên Không
10 Chứng chỉ (digital): Học viên hoàn thành tối thiểu 80% yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Tự học (S)
S

Phân tích Tài chính cho nhà quản lý

Mục tiêu: Là nhà quản lý, doanh thu, chi phí, lợi nhuận luôn là các mối quan tâm hàng đầu của bạn. Tuy nhiên, bạn không phải dân chuyên về tài chính, kế toán, việc đọc hiểu các báo cáo, chỉ số tài chính và từ đó đưa ra các quyết đinh kinh doanh, đầu tư có là một thách thức với bạn không? Ngoài ra, bạn có hiểu rõ các chính sách về thuế và các cách thức để quản lý thuế một cách hiệu quả cho doanh nghiệp mình? Nếu đây là các vấn đề đang làm khó bạn, thì bạn hãy yên tâm là rất nhiều nhà quản lý gặp vấn đề tương tự như bạn. Khóa học Phân tích tài chính và thuế dành cho nhà quản lý (những người không chuyên về tài chính) sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề:
  1. Đọc hiểu báo cáo tài chính và hoạt động kinh doanh
  2. Phân tích hoạt động tài chính và chỉ số tài chính
  3. Phân tích xu hướng, phân tích so sánh ngành
  4. Nhận diện điểm mạnh, điểm yếu, đề xuất cải tiến trong hoạt động.
  5. Hoạch định tài chính;
  6. Ra quyết định đầu tư
  7. Các vấn đề về thuế và cách thức xử lý
 

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN CƠ BẢN
Giới thiệu bản thân và lớp học 00:00:00
Phòng Livestream 00:00:00
Slide bài giảng khóa học: – Tài chính cho nhà quản lý 00:00:00
PHẦN 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Bài giảng: 03 thành phần của báo cáo tài chính 00:00:00
Báo cáo tài chính chi tiết – Phần 1 00:00:00
Báo cáo tài chính chi tiết – Phần 2 00:00:00
Báo cáo tài chính chi tiết – Phần 3 00:00:00
--Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán: Tài sản 00:00:00
Bảng cân đối kế toán: Tài sản cố định & Khấu hao 00:00:00
Bảng cân đối kế toán: Nợ 00:00:00
Bảng cân đối kế toán: Vốn chủ sở hữu 00:00:00
--Báo cáo kết quả kinh doanh
P&L: Doanh thu, Chi phí & Lợi nhuận 00:00:00
-- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thay đổi tiền mặt theo góc nhìn 03 hoạt động của doanh nghiệp 00:00:00
--Bài tập Áp dụng, Kiểm tra & Đọc thêm Phần 1
Đọc thêm: Tin tức tài chính 00:00:00
Bài tập áp dụng – Báo cáo tài chính 00:00:00
Bài tập Áp dụng: Câu chuyện Dì Mai (phần 1) 00:00:00
Đáp án bài tập Dì Mai 00:00:00
PHẦN 2: CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Bài giảng: Các loại chỉ số tài chính cơ bản 00:00:00
Tính toán chỉ số tài chính 00:00:00
--Bài tập Áp dụng, Kiểm tra & Đọc thêm Phần 2
Đọc thêm Phần 2 00:00:00
Phân tích báo cáo tài chính chi tiết – phần 2 00:00:00
Phân tích báo cáo tài chính chi tiết – phần 3 00:00:00
Phân tích báo cáo tài chính chi tiết – phần 4 00:00:00
Bài tập cá nhân 1 – Phân tích tài chính cho nhà quản lý 30, 00:00
PHẦN 3: CHI PHÍ & NGÂN SÁCH
Chi phí và Ngân sách 00:00:00
1. Biến phí và Định phí 00:00:00
2. Chi phí hỗn hợp & Bài toán phân tích điểm hoà vốn 00:00:00
Mục 4 – Ngân sách 00:00:00
Bài tập cá nhân 2 – Phân tích tài chính cho nhà quản lý 30, 00:00
PHẦN 4: QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
Quyết định đầu tư 00:00:00
Dòng tiền 00:00:00
Phân tích hiệu quả đầu tư 00:00:00
Bài tập nhóm – Làm trên lớp nhưng cần tìm hiểu trước 00:00:00
Bài tập nhóm – Phân tích tài chính 360, 00:00
Bài tập cá nhân 3 – Phân tích tài chính cho nhà quản lý 30, 00:00
-- Phụ lục: Liên hệ với Tài chính cá nhân
Quản lý tài chính cá nhân 00:00:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học Tài chính trong quản trị 00:00:00

Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn

STTTiêu chíĐánh giá
0/5 (0)
1Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách0
2Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới0
3Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này0
4Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo0
5Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu0
6Giảng viên tương tác tốt với học viên0
7Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...)0
8Giao diện thân thiện, dễ sử dụng0
9Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..)0
10Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị0
11Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt0
12Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần0
13Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi0
14Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt0
15Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School0
16Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp0
Đơn vị: VNĐ
Học phí tiêu chuẩn
800.000 VND
Học viên được phép truy cập nội dung và hoàn thành khoá học trong 365 ngày
(Kể từ ngày kích hoạt)

Học phí tiêu chuẩn
800.000 VND
Giảm 25% Số lượng 2 - 30 học viên
Giảm 40% Số lượng 31 - 100 học viên
Giảm 60% Số lượng trên 100 học viên
Học viên được phép truy cập nội dung và hoàn thành khoá học trong 365 ngày
(Kể từ ngày kích hoạt)

Tổng
800.000 VND
Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Hoàn tiền học phí 100%
Nhà trường cam kết về chất lượng giảng dạy, chương trình đào tạo và dịch vụ mà nhà trường cung cấp.

Nếu có bất cứ sự không hài lòng nào về hiệu quả khóa học, học viên đều có thể được hoàn học phí.
Điều kiện để hoàn học phí như sau:

1. Hoàn học phí khi học viên thấy không hài lòng về khóa học
2. Thời hạn cho việc hoàn học phí là 7 ngày kể từ ngày thanh toán khóa học

Để tiến hành phản hồi và nhận lại học phí, học viên cần gửi email nêu ra lý do đến info@thinkingschool.vn.
Với các trường hợp được nêu ở trên, học viên gửi email phản hồi sẽ được hoàn học phí 100%.

Lưu ý:

1. Số tiền quý khách nhận được sẽ trừ đi phí thanh toán (nếu có) và phí chuyển khoản (nếu có).
2. Qúy khách sẽ nhận lại học phí trong vòng 7 ngày kể từ lúc gửi yêu cầu hoàn học phí.
THE THINKING SCHOOL @2018