Học viên đã tham gia
1584 học viên
4.66/5
Điểm đánh giá
792 lượt đánh giá
ts ta hung anh

''MOVING FORWARD, THRIVING HIGHER ''

Đào tạo hơn 30 công ty, tổ chức đa ngành cho hơn 10,000 học viên mình nhận ra điều thách thức nhất không phải là dạy bao nhiêu người, truyền đạt bao nhiêu kiến thức mà làm khơi mở tinh thần ham thích kiến thức để trở nên tốt hơn mỗi ngày.

Hai triết lý đào tạo mình theo đuổi là hiệu quả và hạnh phúc. Hiệu quả khi tạo ra kết quả đào tạo đo lường được để mang lại lợi ích thật cho tổ chức. Hạnh phúc khi người tham gia khám phá tận cùng những năng lực họ có Travelling, Thinking and doing with make you moving forward and thriving higher

Bằng cấp

Tiến Sĩ Công nghệ và Quản lý Môi trường – AIT (Thailand)

Thạc Sĩ Quản trị Kinh doanh – Solvay (Bỉ)

Lĩnh vực

Đổi mới mô hình kinh doanh

Nghiên cứu thị trường

Tư duy phản biện – sáng tạo

Dịch vụ

Đào tạo online, Đào tạo tại doanh nghiệp

Coaching 1:1, Coaching group

Tư vấn

Hướng dẫn capstone project

Anh ngữ

Giảng dạy chuyên môn thuần thục bằng tiếng Anh

Fact & Fig

Đào tạo hơn 10,000 học viên và sinh viên

Thông tin thêm

Đang cập nhật…

Kinh nghiệm làm việc

17Năm

Kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường, kinh doanh marketing ở ngành hàng chăm sóc sức khỏe và giáo dục

Kinh nghiệm đào tạo doanh nghiệp

Đào tạo hơn 30 doanh nghiệp và tổ chức

Kinh nghiệm quản lý

15Năm

Trong hoạt động nghiên cứu, phát triển và quản lý đào tạo

Kinh nghiệm quốc tế

– Du lịch và làm việc trên 44 quốc gia

Doanh nghiệp đã đào tạo

XÂY DỰNG KHOÁ ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP:
Môn học ở các cấp độ khác nhau sẽ được lựa chọn và bổ sung tạo ra khoá học phù hợp nhất
với nhu cầu doanh nghiệp
Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!