Điều khoản chương trình Tiếp thị liên kết

Là một đối tác liên kết được ủy quyền (Affiliate) bởi Thinking School, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện có trong Thỏa thuận này. Vui lòng đọc kỹ toàn bộ nội dung của Thỏa thuận trước khi đăng ký và quảng cáo Thinking School với tư cách là Đối tác liên kết.

Sự tham gia của bạn vào Chương trình chỉ nhằm mục đích quảng cáo hợp pháp trang web của chúng tôi để nhận hoa hồng trên các sản phẩm được mua bởi những người được giới thiệu đến Thinking School bởi trang web của bạn hoặc giới thiệu cá nhân của bạn.”

Bằng cách đăng ký Chương trình liên kết của Thinking School (Chương trình), bạn cho thấy sự chấp nhận của mình về Thỏa thuận này và các điều khoản và điều kiện của nó.”

Phê duyệt hoặc Từ chối đơn đăng ký

Chúng tôi có quyền phê duyệt hoặc từ chối BẤT KỲ Đơn đăng ký Chương trình liên kết nào với quyền hạn duy nhất và tuyệt đối. Bạn sẽ không có biện pháp pháp lý nào chống lại sự từ chối đơn đăng ký Chương trình liên kết của bạn.

Hoa hồng

Hoa hồng sẽ được thanh toán một lần mỗi tháng. Để một Đối tác liên kết nhận được hoa hồng, tài khoản được giới thiệu phải còn hoạt động ít nhất 31 ngày.

Tiền hoa hồng sẽ khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi trả cho cá nhân.

Bạn không thể giới thiệu chính bạn, và bạn sẽ không nhận được hoa hồng từ tài khoản của chính bạn.

Chỉ có các giao dịch đã hoàn thành thành công thì sẽ nhận được thanh toán.

Các giao dịch dẫn đến hoàn trả hoặc hoàn phí sẽ không được thanh toán.

Chấm dứt

Đơn đăng ký liên kết và trạng thái của bạn trong Chương trình có thể bị tạm ngừng hoặc chấm dứt vì bất kỳ lý do nào sau đây:

  • Quảng cáo không đúng (tuyên bố sai, liên kết đánh lừa, v.v.).
  • Gửi thư rác (gửi email đại trà, đăng bài viết trên các nhóm tin tức đại trà, v.v.).
  • Quảng cáo trên các trang web chứa hoặc quảng cáo các hoạt động bất hợp pháp.
  • Không tiết lộ mối quan hệ liên kết cho bất kỳ khuyến mãi nào đủ điều kiện là một sự chứng thực theo hướng dẫn và quy định hiện hành của Bộ Công Thương.
  • Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. 
  • Thinking School có quyền yêu cầu các thỏa thuận cấp phép từ những người sử dụng các thương hiệu của Thinking School để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi.
  • Cung cấp hoàn tiền, phiếu giảm giá hoặc các hình thức khác của phần trăm hoa hồng đã hứa từ phí liên kết của bạn như một khích lệ. Tuy nhiên, việc thêm các phần thưởng hoặc bán hàng kèm với Thinking School là được chấp nhận.
  • Tự giới thiệu, giao dịch gian lận, nghi ngờ gian lận liên kết.

Ngoài những điều đã đề cập ở trên, Thinking School có quyền chấm dứt bất kỳ tài khoản liên kết nào vào bất kỳ thời điểm nào, vì bất kỳ vi phạm nào trong Thỏa thuận này.

Bạn có thể sử dụng các hình ảnh và văn bản trên trang web của mình và trong các tin nhắn email của mình. Bạn cũng có thể quảng cáo trang web Thinking School trên các trang quảng cáo, các tạp chí và báo trực tuyến và ngoại tuyến.

Bạn có thể sử dụng các hình ảnh và văn bản do chúng tôi cung cấp, hoặc bạn có thể tự tạo ra của mình miễn là chúng được coi là phù hợp theo các điều kiện và không vi phạm như được đề cập trong phần Chấm dứt.

Trang web phiếu giảm giá và giao dịch

Thinking School thỉnh thoảng cung cấp phiếu giảm giá để chọn nhà tiếp thị liên kết và những người đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Nếu bạn không được phê duyệt trước / chỉ định phiếu giảm giá của thương hiệu, thì bạn không được phép quảng cáo phiếu giảm giá. Dưới đây là các điều khoản áp dụng cho bất kỳ đơn vị liên kết nào đang cân nhắc việc quảng bá sản phẩm của chúng tôi liên quan đến ưu đãi hoặc phiếu giảm giá.

Trách nhiệm

Thinking School sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại gián tiếp hoặc ngẫu nhiên (mất doanh thu, hoa hồng) do lỗi đối soát  đơn vị liên kết, mất tệp cơ sở dữ liệu hoặc bất kỳ kết quả nào do ý định gây hại cho Chương trình và/hoặc (các) trang web của chúng tôi.

Chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào đối với Chương trình và/hoặc tư cách thành viên hoặc sản phẩm được bán bởi Thinking School. Chúng tôi không tuyên bố rằng hoạt động của Chương trình và/hoặc (các) trang web của chúng tôi sẽ không có lỗi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi nào.

Thời hạn của Thỏa thuận

Thời hạn của Thỏa thuận này bắt đầu khi bạn chấp nhận tham gia Chương trình và sẽ kết thúc khi tài khoản liên kết của bạn bị chấm dứt.

Các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này có thể được chúng tôi sửa đổi bất cứ lúc nào. Nếu bạn không thể chấp nhận bất kỳ sửa đổi nào đối với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, thì lựa chọn duy nhất của bạn là chấm dứt tài khoản liên kết của mình. 

Hiệu lực của Chữ ký điện tử

Thỏa thuận là một hợp đồng điện tử đưa ra các điều khoản ràng buộc về mặt pháp lý khi bạn tham gia vào chương trình liên kết của Thinking School. Bạn cho biết bạn chấp nhận Thỏa thuận này và tất cả các điều khoản và điều kiện có trong hoặc được tham chiếu trong Thỏa thuận này bằng cách hoàn thành quy trình đăng ký Thinking School. Hành động này tạo ra chữ ký điện tử có hiệu lực pháp lý giống như chữ ký viết tay.

 

Thinking School @2018