Chia sẻ với anh grab bị huỷ chuyến … bằng tư duy định lượng

05/05/2023

image3

Chuyện là sáng qua, anh grab bike chở mình đi làm than: nãy em phải chạy 2km để đón chị khách; đã gọi cho chị nói chờ em 5 phút. Thế mà, 5 phút sau đến nơi chị huỷ chuyến rồi, chẳng báo em 1 câu.

Dũng: trong 100 khách, thì có mấy khách huỷ chuyến như thế?

Anh grab: chừng 2-3 người

Dũng: trong 100 khách thì có mấy người dễ thương, có tip cho em?

Anh grab: cũng khá đó anh, 7-8 người.

Dũng: mấy người tip kha khá?

Anh grab: cũng 4-5 người

Dũng: thế thì than nỗi gì?

Anh grab: cười

Tư duy định lượng và coaching skill được áp dụng đồng thời để cảm thông với anh grab như thế

Nguồn: Dũng Vũ

Chia sẻ:
Thinking School @2018