VINFAST vs. Hoàng Gogo TV: 4 câu hỏi cho VIN – Thinking School

19/09/2022

Trong clip này thầy Vũ Thế Dũng có 4 câu hỏi lớn dành cho VIN.

1- Các tin đồn về VIN có đúng không?

2- Đưa khách hàng lên công an có phải đặc sản của VIN?

3- Các fan cuồng đang ngụy biện, quy chụp bất chấp kia có phải do VIN tạo ra?

4- VIN có thực sự trân trọng và yêu quý khách hàng không?

Theo bạn, mình có ghét VIN không?

Chia sẻ:
Thinking School @2018