VINFAST vs. Hoàng GoGo TV: Ai đang thắng trong cuộc tranh luận?

19/09/2022
Bài này chỉ ra:
– Ngụy biện nâng cao quan điểm (độc nhất vô nhị trên thế giới)
– Văn hóa tranh luận
– Phân tích chiến lược tranh luận của Hoàng và Vinfast: ai thông minh và khoa học hơn?
Chia sẻ:
Thinking School @2018