Coaching & Mentoring for Leaders

CÁ NHÂN
Chưa có đánh giá.

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN CHUNG
Kế hoạch hành động 00:00:00
Slides bài giảng: Tổng quan về Coaching và Mentoring 00:00:00
Slides bài giảng: Kỹ thuật đặt câu hỏi hiệu quả trong coaching 00:00:00
Hoạt động nhóm 00:00:00
LIVESTREAM
Phòng học Livestream – Coaching and Mentoring 00:00:00
TỔNG QUAN VỀ HUẤN LUYỆN
Giới thiệu môn học Coaching & Mentoring 00:00:00
Huấn luyện (coaching) và kèm cặp (mentoring) 00:00:00
NHỮNG KIẾN THỨC VỀ HUẤN LUYỆN
Những kiến thức về huấn luyện 00:00:00
NHỮNG KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN
Lắng nghe và quan sát 00:00:00
Đặt câu hỏi 00:00:00
Phản hồi 00:00:00
5 Mô hình và 2 Công thức 00:00:00
QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN
Mô hình Grow và các bước 00:00:00
TỔNG KẾT MÔN HỌC
Tổng kết môn học coaching and mentoring 00:00:00
KIỂM TRA
Bài tập cá nhân: Coaching 00:00:00
Bài tập cá nhân 2: Phân tích tình huống 00:00:00
Lời giải bài tập 2: Phân tích tình huống 00:00:00
Bài tập nhóm 3 tuần
Coaching & Mentoring Test 00:15:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học Coaching & Mentoring 00:00:00
Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X