Học viên đã tham gia
125 học viên
4.6/5
Điểm đánh giá khoá học
31 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Học cùng giảng viên (F)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống và tham gia các buổi học trực tiếp với giảng viên trên hệ thống live hay trên lớp học
Ký hiệu: F - Flipped course
2 Học trực tiếp với giảng viên: 6 buổi học online hoặc 1 ngày học offline. Các buổi học với giảng viên sẽ tập trung thực hành kỹ năng và phân tích các bài tập tình huống
3 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành phần nội dung online: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 12 giờ
4 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
5 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
6 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
7 Bài kiểm tra
8 Bài tập tình huống
9 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
10 Chứng chỉ (digital)
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Học trực tuyến cùng giảng viên (F)
F

Kỹ năng tư duy chiều sâu và đa chiều

Mục tiêu khóa học

  1. Hiểu rõ thế nào là tư duy phản biện
  2. Phân biệt phản biện và chê bai
  3. Thực hành kỹ năng nhận diện vấn đề chính
  4. Thực hành kỹ năng nhìn sự việc từ các góc nhìn khác nhau
  5. Thực hành qui trình tư duy phản biện
  6. Thực hành kỹ năng đánh giá chất lượng thông tin, nhận diện tin giả và tin tặc
  7. Thực hành 10 tiêu chuẩn của tư duy phản biện
  8. Nhận diện 6 rào cản của tư duy phản biện và cách vượt qua chúng
  9. Thuyết âm mưu
  10. Thực hành kỹ năng nhìn vấn đề bên dưới tảng băng (đi tìm giả thuyết ẩn)
 

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN KHÓA HỌC
--CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Giới thiệu chung và mục tiêu của khóa học 00:00:00
Lịch học – Tháng 07/2021 00:00:00
Các yêu cầu để nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học 00:00:00
Hướng dẫn sử dụng hệ thống E-learning của Thinking School MIỄN PHÍ 00:00:00
HỖ TRỢ KỸ THUẬT 00:00:00
Các chương trình đang HOT của Thinking School 00:00:00
--KHẢO SÁT ĐẦU KHÓA HỌC- CÂU HỎI CỦA BẠN
--GAME TỰ HỌC (QUIZLET)
Game tự học Quizlet – TDPB 3-2020 00:00:00
PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN (LIVE STREAMING)
Phòng học trực tuyến livestreaming 00:00:00
Danh sách khóa tháng 07/2021 00:00:00
BÀI TẬP VÀ TỰ KIỂM TRA
--BÀI TRĂC NGHIỆM (QUIZ)
Kiểm tra đầu khóa (TDPB2021) 00:25:00
Quiz 1 – Giới thiệu về TDPB (TDPB2021) 00:05:00
Quiz 2 – Phản biện chính mình (TDPB2021) 00:05:00
Quiz 3 – Phản biện vs Chê Bai (TDPB2021) 00:05:00
Quiz 4 – Đánh giá nguồn thông tin (TDPB2021) 00:05:00
Quiz 5 – 10 tiêu chuẩn (TDPB2021) 00:10:00
Quiz 6 – 8 Thành phần của tư duy (TDPB2021) 00:05:00
Quiz 7 – Các cặp tư duy đối lập (TDPB2021) 00:05:00
Quiz 8 – Các rào cản trong TDPB (TDPB2021) 00:05:00
Quiz 9 – Rèn luyện TDPB (TDPB2021) 00:03:00
Quiz 10 – Kiểm tra kết thúc môn (TDPB2021) 00:30:00
--BÀI TẬP CÁ NHÂN VÀ NHÓM
Bài tập cá nhân 1- TDPB 00:00:00
Bài tập cá nhân 1- TDPB 15, 00:00
Bài tập nhóm – TDPB 00:00:00
Bài tập nhóm TDPB 20, 00:00
--BÀI THỰC HÀNH
Thực hành: tập trung vào ý chính 1 00:00:00
Thực hành: tập trung vào ý chính 2 00:00:00
Thực hành: Tập trung vào ý chính 3 00:00:00
BÀI GIẢNG
--GIỚI THIỆU VỀ TƯ DUY PHẢN BIỆN
Tư duy phản biện là gì? 00:00:00
10 kỹ năng quan trọng nhất trong 2020 00:00:00
Các câu hỏi quan trọng về Tư duy phản biện 00:00:00
--KỸ THUẬT NHẬN DIỆN VẤN ĐỀ CHÍNH
Phương pháp nhận diện vấn đề chính 00:00:00
Học cách nhìn vấn đề từ góc nhìn của người khác 00:00:00
--PHẢN BIỆN AI
Phản biện chính mình 00:00:00
Phản biện vs Chê bai 00:00:00
--ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN VÀ NGUỒN THÔNG TIN
Kỹ thuật tìm kiếm và xử lý thông tin 00:00:00
Đánh giá thông tin và nguồn thông tin 00:00:00
Trích dẫn tài liệu tham khảo 00:00:00
--10 TIÊU CHUẨN CỦA TƯ DUY PHẢN BIỆN
10 tiêu chuẩn của tư duy phản biện – Phần 1 00:00:00
10 tiêu chuẩn của Tư duy phản biện – phần 2 00:00:00
10 tiêu chuẩn của Tư duy phản biện – phần 3 00:00:00
Ứng dụng 10 tiêu chuẩn của Tư duy 00:00:00
--8 THÀNH PHẦN CỦA TƯ DUY
8 thành phần của Tư duy 00:00:00
Ứng dụng 8 thành phần trong tư duy 00:00:00
Giả thuyết ẩn – Giá trị- Hành động 00:00:00
--8 ĐẶC TRƯNG CỦA TRÍ TUỆ
8 đặc trưng đạo đức trí tuệ 00:00:00
8 đặc trưng và kẻ thù của chúng 00:00:00
--6 BẬC CỦA TƯ DUY PHẢN BIỆN
6 CẤP ĐỘ CỦA TƯ DUY PHẢN BIỆN MIỄN PHÍ 00:00:00
TƯ DUY PHẢN BIỆN TRONG TÌNH CẢM 00:00:00
--CÁC RÀO CẢN CỦA TƯ DUY PHẢN BIỆN
5 rào cản của tư duy phản biện 00:00:00
Loại bỏ các rào cản tư duy 00:00:00
--CÁC CẶP TƯ DUY ĐỐI LẬP
Các cặp tư duy đối lập 00:00:00
--PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN TƯ DUY PHẢN BIỆN
Làm sao để rèn luyện tư duy phản biện 00:00:00
Phương pháp tư duy 00:00:00
Kỹ thuật tự phản chiếu 00:00:00
Các chủ đề và kỹ thuật tự phản chiếu 00:00:00
Kỹ thuật chia sẻ 00:00:00
--SLIDE CÁC BÀI GIẢNG
Slide bài giảng TDPB 00:00:00
CÂU HỎI CỦA BẠN
Câu hỏi của bạn 00:00:00
Câu hỏi: Làm sao có thể phản ứng nhanh trong các tình huống cần TDPB 00:00:00
Câu hỏi: Làm sao để có thể nhìn sự việc từ nhiều góc nhìn? 00:00:00
Câu hỏi: Tư duy phản biện có hạn chế sáng tạo không? 00:00:00
Câu hỏi: Làm sao tranh luận với người bảo thủ? Người luôn cho là mình đúng? 00:00:00
Câu hỏi: Có phải lúc nào cũng có câu trả lời chính xác? 00:00:00
Câu hỏi: khi tự phản chiếu, sau này lại thấy mình đã sai? làm thế nào? 00:00:00
Câu hỏi: Làm sao tranh luận với người luôn cho mình là nạn nhân? 00:00:00
Câu hỏi: Làm sao tranh luận 2 bên đều vui? 00:00:00
Câu hỏi: Làm sao “tranh luận” với sếp? 00:00:00
Câu hỏi: Trường hợp nào không nên dùng Tư duy phản biện? 00:00:00
Câu hỏi: Làm sao nói chuyện, tranh luận rõ ràng? 00:00:00
--TÓM TẮT NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC
Tóm tắt môn học Tư duy phản biện 00:00:00
LECTURE CLIP (ENGLISH)
-- What is Critical thinking ?
Common problems with our thinking MIỄN PHÍ 00:00:00
What is critical thinking ? 00:00:00
Critical thinking vs Criticism 00:00:00
-- 10 Standard
10 Standards of critical thinking 00:00:00
Significance 00:00:00
Relevance 00:00:00
Clarity 00:00:00
Accuracy and Precision 00:00:00
Depth – Width – Completeness 00:00:00
Logic 00:00:00
Fairness 00:00:00
TÀI LIỆU THAM KHẢO - BÀI ĐỌC THÊM - VẤN ĐỀ THỜI SỰ
--BÀI ĐỌC
BÀI ĐỌC 1.1 – PHẢN BIỆN VÀ CHÊ BAI 00:00:00
Chuyện con ếch điếc 00:00:00
Không phải chuyên gia, có nên tham gia ý kiến? 00:00:00
Tư duy tích cực 00:00:00
BÀI ĐỌC 1.2 – HỌC SAO CHO BIẾT 00:00:00
BÀI ĐỌC 1.3 – EM ĐANG SUY NGHĨ, THẬT CHỨ? 00:00:00
BÀI ĐỌC 1.4 – HỎI AI, PHẢN BIỆN AI 00:00:00
BÀI ĐỌC 1.5 – TƯ DUY PHẢN BIỆN TRONG HỆ THỐNG TÒA ÁN MỸ 00:00:00
BÀI ĐỌC 2.1 – TỰ PHẢN CHIẾU 00:00:00
BÀI ĐỌC 2.2 – NGHĨ VÀ LÀM 00:00:00
BÀI ĐỌC 2.3 – TƯ DUY CẠNH TRANH 00:00:00
BÀI ĐỌC 3.1 – TƯ DUY PHẢN BIỆN vs TƯ DUY SÁNG TẠO 00:00:00
BÀI ĐỌC 3.2 – THAM KHẢO, TRÍCH DẪN VÀ ĐẠO VĂN 00:00:00
BÀI ĐỌC 4.1 – THẾ NÀO LÀ CHÍNH XÁC 00:00:00
BÀI ĐỌC 4.2 – LÀM SAO NHẬN RA Ý CHÍNH 00:00:00
BÀI ĐỌC 4.3 – CHIA SẺ TRÊN MẠNG XÃ HỘI ĐỂ LÀM GÌ 00:00:00
BÀI ĐỌC 5.1 – CHỈ ĐƯỢC NÓI ĐÚNG? 00:00:00
BÀI ĐỌC 5.2 – LÀM TỪ THIỆN VÌ AI 00:00:00
BÀI ĐỌC 5.3 – CỨU VẬT – VẬT TRẢ ƠN 00:00:00
BÀI ĐỌC 6.1 – ÔNG HẢI vs NGƯỜI BÁN HÀNG RONG 00:00:00
BÀI ĐỌC THÊM – ĐẠI GIA 00:00:00
BÀI ĐỌC 8.2 – TRIỆU PHÚ ĐÔ LA PHÁ SẢN Ở TUỔI 60 00:00:00
BÀI ĐỌC 8.3 – TRANH LUẬN, TRÍCH DẪN VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO 00:00:00
CÓ HIỂU BIẾT – LITERACY 00:00:00
Bài đọc thêm – Kỹ thuật Thẩm vấn chéo 00:00:00
Bài đọc thêm – Hỏi sao cho đúng 00:00:00
--TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN
Tình huống: Trần Tú – ra đi khi còn nhiều ấp ủ chưa thành 00:00:00
Tình huống: Vườn rau Lộc Hưng – Tháng 1, 2019 00:00:00
Tình huống: Bất cập lương hưu 00:00:00
Người Hoa ở Sài Gòn 00:00:00
Tình huống – Đập bỏ hoa ngày 30 tết 00:00:00
Tình huống: Bà mẹ chê con rể hờ 00:00:00
Công Phượng bao nhiêu tuổi? 00:00:00
Tình huống: Phỏng vấn tuyển dụng 00:00:00
Tình huống: Đã có Iphone 10 sao còn có Iphone 8? 00:00:00
Hoa hậu trúng siêu bão 00:00:00
Góc nhìn: Lời khuyên của các Shark 00:00:00
Clip: Du học: về hay ở lại? 00:00:00
Tình huống – Làm từ thiện vì ai? 00:00:00
Chia sẻ mạng xã hội để làm gì? 00:00:00
Phát biểu của Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng 00:00:00
--VẦN ĐỀ THỜI SỰ - GÓC NHÌN
Tình huống – Chánh Án Nguyễn Hòa Bình nói gì về vụ án Hồ Duy Hải 00:00:00
Dập dịch (corona virus): cách nào? 00:00:00
Hậu Corona Virus – Thế giới của chúng ta sẽ ra sao? 00:00:00
Bài đọc thêm: Không có tiền, ngay cả người thân của bạn cũng coi thường bạn 00:00:00
Tình huống: còn tiền, còn bạn, còn bè 00:00:00
CÔ BÁN HÀNG MỸ PHẨM Ở SEOUL 00:00:00
TONY VÀ TRÒ TỐNG TÌNH DÂN TỘC 00:00:00
Bài đọc thêm: Đằng sau các tấm huy chương vàng toán quốc tế 00:00:00
Bài đọc thêm – Phát âm theo công nghệ giáo dục 00:00:00
Quyền riêng tư: Ta cần biết bao nhiêu về người khác? 00:00:00
--THẾ GIỚI QUANH TA
Đừng vội phán xét khi chưa hiểu rõ toàn bộ câu chuyện 00:00:00
Trên cành có mấy con chim? 00:00:00
Tình huống hài – Trấn Thành – Đăng Khôi 00:00:00
Tình huống trong Thần tượng âm nhạc 00:00:00
Tình huống – Hàng trăm người nghèo sập bẫy lừa 00:00:00
Bài đọc thêm: Người Mỹ dạy chuyện Cô Gái Lọ Lem ra sao? 00:00:00
Cô gái mắng anh chàng trên xe bus và cái kết 00:00:00
--SÁCH HAY NÊN CÓ
Sách hay cho Tư duy phản biện 00:00:00
BÀI LÀM CỦA HỌC VIÊN
Bài tập 1 – Trần Quốc Hưng 00:00:00
Bài tập 1 – Nguyễn Hoàng Minh 00:00:00
Bài tập 1 – Phương Nam 00:00:00
Bài tập 1 – Linh Ly 00:00:00
Bài tập 1 – Mao Le 00:00:00
Bài tập 1 – Mạnh Đạt 00:00:00
Bài tập 1 – Nghi Le 00:00:00
Bài tập 1 – Nguyễn Ngọc Thọ 00:00:00
Bài tập 1 – Phương Nam 00:00:00
Bài tập 1 – Tân Tiến 00:00:00
Bài tập 1 – Võ Văn Thủ Em 00:00:00
Bài tập 1 – Võ Lâm Minh Thư 00:00:00
Bài tập 1 – Bùi Thị Thúy Ngân 00:00:00
Bài tập 1 – Thắng Trần 00:00:00
Bài tập 1 – Đỗ Tân 00:00:00
Bài tập 1 – Đoàn Thị Thu 00:00:00
Bài tập 1 – Nhân 00:00:00
Bài tập 1 – Đức Hoa 00:00:00
Bài tập 1 – Đặng Thị Thành 00:00:00
Bài tập 1 – Đức Anh 00:00:00
JUSTICE - WHAT IS THE RIGHT
What is the right -1 – The moral side of murder 00:00:00
Justice: What is right – 2- Putting a price tags on life 00:00:00
Justice: What is right – 3 – Free to choose 00:00:00
Justice – What is righ – 4 – This land is my land 00:00:00
Justice – What is right? – 5 – Hired guns 00:00:00
Justice – what is right? – 6 – Minding your motive 00:00:00
Justice – What is right? – 7 – Lesson in lying 00:00:00
Justice — what is right? – 8 – what a fair start? 00:00:00
Justice — what is right? – 9 – Arguing affirmative actions 00:00:00
Justice — what is right? – 10- The good citizen 00:00:00
Justice — what is right? – 11 – The claims of community 00:00:00
Justice — what is right? – 12 – Debating same sex marriage 00:00:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học Kỹ năng Phản Biện và Tư Duy Đa Chiều 00:00:00
Các yêu cầu và thao tác hoàn thành khóa học 00:00:00

Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn

STTTiêu chíĐánh giá
4.6/5 (31)
1Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách4.6
2Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới4.7
3Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này4.6
4Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo4.8
5Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu4.9
6Giảng viên tương tác tốt với học viên4.7
7Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...)4.7
8Giao diện thân thiện, dễ sử dụng4.5
9Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..)4.5
10Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị4.7
11Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt4.6
12Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần4.3
13Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi4.6
14Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt4.5
15Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School4.4
16Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp4.4

Chưa có lịch khai giảng
Đơn vị: VNĐ
Học phí tiêu chuẩn
5.000.000 VND
Học viên được phép truy cập nội dung và hoàn thành khoá học trong 365 ngày
(Kể từ ngày kích hoạt)

Học phí tiêu chuẩn
5.000.000 VND
Giảm 25% Số lượng 3 - 5 học viên
Giảm 30% Số lượng trên 5 học viên
Học viên được phép truy cập nội dung và hoàn thành khoá học trong 365 ngày
(Kể từ ngày kích hoạt)

Tổng
5.000.000 VND
Giảng dạy tại doanh nghiệp
Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Hoàn tiền học phí 100%
Nhà trường cam kết về chất lượng giảng dạy, chương trình đào tạo và dịch vụ mà nhà trường cung cấp.

Nếu có bất cứ sự không hài lòng nào về hiệu quả khóa học, học viên đều có thể được hoàn học phí.
Điều kiện để hoàn học phí như sau:

1. Hoàn học phí khi học viên thấy không hài lòng về khóa học
2. Thời hạn cho việc hoàn học phí là 7 ngày kể từ ngày thanh toán khóa học

Để tiến hành phản hồi và nhận lại học phí, học viên cần gửi email nêu ra lý do đến info@thinkingschool.vn.
Với các trường hợp được nêu ở trên, học viên gửi email phản hồi sẽ được hoàn học phí 100%.

Lưu ý:

1. Số tiền quý khách nhận được sẽ trừ đi phí thanh toán (nếu có) và phí chuyển khoản (nếu có).
2. Qúy khách sẽ nhận lại học phí trong vòng 7 ngày kể từ lúc gửi yêu cầu hoàn học phí.
THE THINKING SCHOOL @2018