Kỹ năng Xây dựng và Quản lý môn học trên LMS

CÁ NHÂN
4.8/5 (1)

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 1. Xây dựng, phát triển, và triển khai thành công 1 lớp học online 100% của chính mình bao gồm:
  • Clip bài giảng (ít nhất 9 clip)
  • Bài tập cá nhân, bài tập nhóm (chấm điểm trực tiếp trên hệ thống LMS)
  • Bài kiểm tra trắc nghiệm (được chấm tự động bằng hệ thống LMS)
  • Ít nhất 4 buổi giảng dạy livestream (60-90 phút/buổi)
 2. Thực hành các kỹ thuật tương tác trực tuyến trong và ngoài livestream:
  • khảo sát nhanh
  • làm việc nhóm trực tuyến
  • tạo diễn đàn, gửi tin nhắn, đặt câu hỏi trên e-Learning
 3. Trải nghiệm các hình thức đo lường, đánh giá chất lượng đào tạo:
  • tỷ lệ tham gia livestream của từng học viên
  • chỉ số tương tác của từng học viên thông qua thời lượng nói (talk time) trên livestream, thời lượng học trên e-Learning, tiến độ của học viên theo tỉ lệ xem nội dung bài giảng
 4. Được tư vấn, hỗ trợ, và coach trực tiếp bởi 3 giảng viên kỳ cựu đầy kinh nghiệm của Thinking School

 

4.8/5 (1)

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN NỀN TẢNG
Giới thiệu khóa học Xây dựng và Quản lý môn học trên LMS Miễn phí 00:00:00
Giới thiệu giảng viên – Trần Quang Tuấn 00:00:00
Khảo sát nhu cầu đào tạo và cam kết – Xây dựng và quản lý môn học trên LMS Miễn phí 00:00:00
Hướng dẫn cách học tại Thinking School Miễn phí 00:00:00
Các quy định chung về học vụ của Thinking School Miễn phí 00:00:00
Quy định học viên Chính Thức và Dự Thính 00:00:00
Các chương trình đang HOT của Thinking School 2021 00:00:00
LIVESTREAM - PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN
Phòng livestream – Tổ chức lớp học online Miễn phí 00:00:00
Danh sách lớp Tổ chức lớp học online 00:00:00
BÀI GIẢNG
Tổng quan LMS 00:00:00
5 lời khuyên cho ‘lính mới’ 00:00:00
7 thành kiến của người học online 00:00:00
Câu hỏi – Làm sao tương tác với học viên? 00:00:00
Câu hỏi – Flipped classroom có thể làm từng phần? Làm gì nếu học viên không xem bài trước? 00:00:00
--Dựng clip bài giảng
4 lỗi cơ bản khi dựng clip lần đầu 00:00:00
Hướng dẫn quay video bài giảng bằng điện thoại Android 00:00:00
Hướng dẫn sử dụng phần mềm để quay và biên tập bài giảng 00:00:00
Chuyển PowerPoint thành Video và chèn clip quay trực tiếp GV giảng bài ở góc màn hình – Cô Thảo Ngân 00:00:00
--E-LEARNING
Hướng dẫn giảng viên – đẩy nội dung lên hệ thống 00:00:00
Hướng dẫn giảng viên – các cài đặt cơ bản của khóa học 00:00:00
Tài liệu chi tiết Hướng dẫn tạo khóa học 00:00:00
--DASHBOARD
Xem tiến độ 00:00:00
Gửi tin nhắn cho lớp học 00:00:00
Điểm danh 00:00:00
Chấm điểm 00:00:00
Kiểm tra tin nhắn và viết tin nhắn 00:00:00
--LIVESTREAM
Chia sẻ video 00:00:00
Chia sẻ màn hình 00:00:00
Trình chiếu văn bản 00:00:00
Các chức năng khác 00:00:00
Tài liệu chi tiết hướng dẫn sử dụng livestream cho giảng viên 00:00:00
BÀI KIỂM TRA
--BÀI TRẮC NGHIỆM
--BÀI TẬP CÁ NHÂN
Bài tập 1: Tổ chức đào tạo online 00:00:00
Bài tập 1: Tổ chức đào tạo online 30, 00:00
Bài tập 2: Tổ chức đào tạo online 00:00:00
Bài tập 2: Tổ chức đào tạo online 30, 00:00
Bài tập 3: Tổ chức đào tạo online 00:00:00
Bài tập 3: Tổ chức đào tạo online 30, 00:00
Bài tập 4: Tổ chức đào tạo online 00:00:00
Bài tập 4: Tổ chức đào tạo online 30, 00:00
TÀI LIỆU THAM KHẢO
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học 00:00:00

Thời gian học livestream: 18h30 – 19h30 các ngày, chi tiết:

BUỔI NGÀY NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1 25.02 Khởi động, hướng dẫn đầu khóa, làm quen nhóm Học viên làm Khảo sát môn học
2 26.02 KHAI GIẢNG: Những vấn đề của eTeacher năm 2021 Bài tập 1: Video clip – chia sẻ khó khăn cụ thể và hiện trạng đào tạo trực tuyến của chính bạn và tổ chức của bạn
3 2.03 Những thành phần không thể thiếu của một khóa học online
4 5.03 Workshop: Thực hành đưa nội dung lên LMS Thinking School Bài tập 2: Đưa toàn bộ 9 clip bài giảng lên LMS + Kahoot để đánh giá
5 9.03 Dạy thử buổi 1: Nhóm 1 + Nhóm 2: nhóm 3,4 làm học viên Bài tập 3: Đưa toàn bộ nội dung môn học lên website của khóa học bao gồm Quiz, Assignment, Thông tin tổng quan, Tài liệu tham khảo, Đánh giá khóa học
6 12.03 Dạy thử buổi 2: Nhóm 3 + Nhóm 4: nhóm 1,2 làm học viên
7 16.03 Workshop: Quản lý lớp học sử dụng LMS Khai giảng khóa học của riêng mình
8 30.03 TỔNG KẾT LỚP
Bài tập 4: Tự phản chiếu sau 3 buổi livestream của mình Bài tập NHÓM: Cùng nhau xây dựng 1 lớp học trực tuyến lý tưởng

Giới thiệu giảng viên – Trần Quang TuấnKẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
4/5 (1)
4/5 (1)
4/5 (1)
4/5 (1)

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X