Kỹ năng Xây dựng và Quản lý môn học trên LMS

CÁ NHÂN
4.4/5 (8)

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 1. Xây dựng, phát triển, và triển khai thành công 1 lớp học online 100% của chính mình bao gồm:
  • Clip bài giảng (ít nhất 9 clip)
  • Bài tập cá nhân, bài tập nhóm (chấm điểm trực tiếp trên hệ thống LMS)
  • Bài kiểm tra trắc nghiệm (được chấm tự động bằng hệ thống LMS)
  • Ít nhất 4 buổi giảng dạy livestream (60-90 phút/buổi)
 2. Thực hành các kỹ thuật tương tác trực tuyến trong và ngoài livestream:
  • khảo sát nhanh
  • làm việc nhóm trực tuyến
  • tạo diễn đàn, gửi tin nhắn, đặt câu hỏi trên e-Learning
 3. Trải nghiệm các hình thức đo lường, đánh giá chất lượng đào tạo:
  • tỷ lệ tham gia livestream của từng học viên
  • chỉ số tương tác của từng học viên thông qua thời lượng nói (talk time) trên livestream, thời lượng học trên e-Learning, tiến độ của học viên theo tỉ lệ xem nội dung bài giảng
 4. Được tư vấn, hỗ trợ, và coach trực tiếp bởi 3 giảng viên kỳ cựu đầy kinh nghiệm của Thinking School
 

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN NỀN TẢNG
Giới thiệu khóa học Xây dựng và Quản lý môn học trên LMS Miễn phí 00:00:00
Giới thiệu giảng viên – Trần Quang Tuấn 00:00:00
Khảo sát nhu cầu đào tạo và cam kết – Xây dựng và quản lý môn học trên LMS Miễn phí 00:00:00
Lịch trình cụ thể 6 tuần 00:00:00
Hướng dẫn cách học tại Thinking School Miễn phí 00:00:00
Các quy định chung về học vụ của Thinking School Miễn phí 00:00:00
Quy định học viên Chính Thức và Dự Thính 00:00:00
LIVESTREAM - PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN
Phòng livestream – Tổ chức lớp học online Miễn phí 00:00:00
Danh sách lớp học đã được mở trên trang cộng đồng 00:00:00
BÀI GIẢNG
Tổng quan LMS 00:00:00
5 lời khuyên cho ‘lính mới’ 00:00:00
7 thành kiến của người học online 00:00:00
Câu hỏi – Làm sao tương tác với học viên? 00:00:00
Câu hỏi – Flipped classroom có thể làm từng phần? Làm gì nếu học viên không xem bài trước? 00:00:00
--Dựng clip bài giảng
4 lỗi cơ bản khi dựng clip lần đầu 00:00:00
Hướng dẫn quay video bài giảng bằng điện thoại 00:00:00
Hướng dẫn sử dụng phần mềm để quay và biên tập bài giảng 00:00:00
Chuyển PowerPoint thành Video và chèn clip quay trực tiếp GV giảng bài ở góc màn hình 00:00:00
--DASHBOARD
Dashboard vai trò giảng viên 00:00:00
Xem tiến độ 00:00:00
Gửi tin nhắn cho lớp học 00:00:00
Điểm danh 00:00:00
Chấm điểm 00:00:00
Kiểm tra tin nhắn và viết tin nhắn 00:00:00
--LIVESTREAM
6. Hướng dẫn chia sẻ video 00:00:00
7. Hướng dẫn chia sẻ màn hình 00:00:00
8. Hướng dẫn trình chiếu văn bản 00:00:00
Các chức năng khác của phòng livestream 00:00:00
Tài liệu chi tiết hướng dẫn sử dụng livestream cho giảng viên 00:00:00
--EDIT COURSE
Hướng dẫn cài đặt cơ bản 1 khóa học 00:00:00
Edit course 00:00:00
Thêm lịch học vào trang chủ của môn học 00:00:00
Đưa nội dung vào unit 00:00:00
Youtube vào unit 00:00:00
Dán (embed) nội dung ngoài vào unit 00:00:00
Tạo bài kiểm tra trắc nghiệm (quiz) 00:00:00
Tạo assignment 00:00:00
Tạo phòng livestream 00:00:00
BÀI KIỂM TRA
--BÀI TRẮC NGHIỆM
--BÀI TẬP CÁ NHÂN
Bài tập 1: Tổ chức đào tạo online 00:00:00
Bài tập 1: Tổ chức đào tạo online 30, 00:00
Bài tập 2: Tổ chức đào tạo online 00:00:00
Bài tập 2: Tổ chức đào tạo online 30, 00:00
Bài tập 3: Tổ chức đào tạo online 00:00:00
Bài tập 3: Tổ chức đào tạo online 30, 00:00
Bài tập 4: Tổ chức đào tạo online 00:00:00
Bài tập 4: Tổ chức đào tạo online 30, 00:00
Bài tập 5: Báo cáo cuối khóa 30, 00:00
Bài tập nhóm: Thuyết trình ‘Tổng kết kinh nghiệm’ 60, 00:00
TÀI LIỆU THAM KHẢO
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học 00:00:00

Chưa có đánh giá.

Giới thiệu giảng viên – Trần Quang Tuấn

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

4.7/5 (9)
4.6/5 (9)
4.3/5 (9)
4.9/5 (9)
4.8/5 (9)
4.8/5 (9)
4.7/5 (9)
4.2/5 (9)
4.4/5 (9)
4.3/5 (9)
4.7/5 (9)
4.3/5 (9)
4.2/5 (9)
4.3/5 (9)
4.3/5 (9)
4.1/5 (9)
THE THINKING SCHOOL @2018
X