Quản lý hiệu quả hoạt động đào tạo với 6D

CÁ NHÂN
4.9/5 (2)
  [embed]https://youtu.be/sjdpZ4aeCco[/embed] Bạn là người quản lý hoạt động đào tạo tại doanh nghiệp? Bạn đang…
  • Đối mặt với những thay đổi chóng mặt để đáp ứng yêu cầu đào tạo trong giai đoạn mới?
  • Muốn đánh giá được yêu cầu đào tạo nào là thiết thực?
  • Băn khoăn lựa chọn các phương pháp khác nhau cho các chương trình trọng điểm?
  • Gặp khó khăn khi đánh giá hiệu quả, tác động của đào tạo?
  • Trăn trở tìm ra một phương pháp làm việc có hệ thống, giúp lôi cuốn sếp và các đồng nghiệp cùng tham gia vào chuyện đào tạo?
Chương trình này sẽ giúp bạn có câu trả lời cho những vấn đề nêu trên.

Chương trình đào tạo

DANH SACH LOP – PHAN NHOM 00:00:00
Phần 1 - Thế nào là đào tạo hiệu quả trong doanh nghiệp?
Thế nào là đào tạo hiệu quả trong doanh nghiệp 00:00:00
Tóm lại, đào tạo hiệu quả là… 00:00:00
Bài tập cá nhân – Tại sao đào tạo chưa hiệu quả? 5, 00:00
Phần 2 - Quy trình quản lý hiệu quả hoạt động đào tạo 6D
Giới thiệu 6D (video tham khảo) 00:00:00
Giới thiệu quy trình 6D 00:00:00
D1 – Video tham khảo 00:00:00
D1 – Thực hành tool Outcome Planning Wheel 00:00:00
D1 – Giải thích 4 cấp độ TNA 00:00:00
D1 – Bài tập cá nhân – Phân tích nhu cầu đào tạo 5, 00:00
D2 – Design 00:00:00
D3 – Delivery 00:00:00
D4 – Drive 00:00:00
D5- Deploy 00:00:00
Bài tập nhóm – Thiết kế chương trình đào tạo 10, 00:00
D6 – Document 00:00:00
4 cấp độ tác động của đào tạo 00:10:00
Tổng kết
Tổng kết 00:00:00

Nội dung

Hình thức học

Thời gian học

1. Thế nào là đào tạo hiệu quả?

E-learning linh hoạt (SCORM) + Bài tập cá nhân  – 20 phút

Trong khoảng từ 25 đến 30/3

2. Giới thiệu 6D

Live stream 1

19:30 đến 20:30 31/3 (thứ tư)

3. D1 – Xác định nhu cầu kinh doanh

Livestream 1

(như trên)

4. D2 – Thiết kế trải nghiệm trọn vẹn

E-learning linh hoạt (clip) + tham khảo (pdf) – 15 phút

Trong khoảng từ 1 đến 3/4

5. D3 – Đào tạo để áp dụng

E-learning linh hoạt (clip) – 10 phút

Trong khoảng từ 1 đến 3/4

6. D4 – Thúc đẩy viêc áp dụng

Livestream 2

19:30 đến 20:30 3/4 (thứ bảy)

7. D5 – Hỗ trợ áp dụng

Livestream 2

(như trên)

8. D6 – Báo cáo kết quả

E-learning linh hoạt (clip) + quiz – 15 phút

Trong khoảng từ 4/4 đến 9/4

9. Vận dụng 6D để phác thảo một chương trình đào tạo

Bài tập nhóm – 1 giờ

Trong khoảng từ 4/4 đến 9/4

10. Tổng kết lớp

Livestream 3

19:30 đến 20:30 10/4 (thứ bảy)

Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

5/5 (2)
5/5 (2)
5/5 (2)
5/5 (2)
5/5 (2)
5/5 (2)
5/5 (2)
4.5/5 (2)
5/5 (2)
5/5 (2)
5/5 (2)
5/5 (2)
5/5 (2)
4.5/5 (2)
5/5 (2)
5/5 (2)
THE THINKING SCHOOL @2018
X