Tư duy phát triển và Lập kế hoạch

CÁ NHÂN
Chưa có đánh giá.
Thành công của một người phụ thuộc vào năng lực, kiến thức, kỹ năng, và một phần rất lớn là thái độ của người đó. Một số người luôn nhìn thấy khó khăn, thấy các hạn chế; một số khác lại luôn thấy cơ hội trong khó khăn. Sự khác biệt này chính là Tư duy phát triển. Tư duy phát triển giúp cho mỗi chúng ta nhận ra và tận dụng các cơ hội trong cuộc sống và công việc. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể: 1. Tự đánh giá mức độ tư duy phát triển của bản thân 2. Tự nhận diện các nỗi sợ và vùng an toàn của mình 3. Thay đổi cách nghĩ để dám đối diện với nỗi sợ và bước ra khỏi vùng an toàn 4. 15 nguyên lý và công cụ của tư duy phát triển

Chương trình đào tạo

KẾ HOẠCH HỌC TẬP
ĐÁNH GIÁ TƯ DUY PHÁT TRIỂN
BÀI GIẢNG
--Bài giảng
-Clip
-Bài đọc
-Bài kiểm tra
BÀI TẬP CÁ NHÂN VÀ NHÓM
-Bài tập tình huống
KIẾM TRA CUỐI KHÓA
HƯỚNG DẪN ỨNG DỤNG SAU KHÓA HỌC
ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC VIÊN VỀ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học Tư duy phát triển và Lập kế hoạch 00:00:00

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X