Điều khoản và điều kiện Thanh Toán + Hoàn Học Phí – iOS

Phương thức thanh toán

Sau khi đăng ký khóa học, học viên Thinking School sẽ thanh toán thông qua:

Thanh toán trực tuyến bằng các cổng thanh toán

  • Đối với điện thoại iPhone/iPad: Thanh toán qua App Store

Cam kết minh bạch về hoàn trả học phí

Nếu có bất cứ sự không hài lòng nào về hiệu quả khóa học, học viên đều có thể được hoàn học phí. Điều kiện để hoàn học phí như sau:

  1. Hoàn học phí khi học viên thấy không hài lòng về khóa học
  2. Thời hạn cho việc hoàn học phí là 14 ngày kể từ ngày thanh toán khóa học

Để tiến hành phản hồi và nhận lại học phí, học viên cần gửi email nêu ra lý do đến info@thinkingschool.vn. Với các trường hợp được nêu ở trên, học viên gửi email phản hồi sẽ được hoàn học phí 100%.

Lưu ý:

  1. Số tiền quý khách nhận được sẽ trừ đi phí thanh toán (nếu có) và phí chuyển khoản (nếu có).
  2. Qúy khách sẽ nhận lại học phí trong vòng 15 ngày kể từ lúc gửi yêu cầu hoàn học phí.
Thinking School @2018