Định nghĩa và Điều khoản áp dụng Chương trình đào tạo dành cho doanh nghiệp

1 – Tài khoản

      Có hai loại tài khoản

 • Tài khoản dùng để học tập được cấp cho 1 học viên duy nhất, được học tất cả các khóa học (trừ các bài đánh giá). Tài khoản được tạo bằng email của học viên.
 • Tài khoản quản lý được cấp cho đại diện khách hàng dùng để quản lý học viên của doanh nghiệp mình, để xem các báo cáo trên dashboard quản lý và để nhắc nhở học viên học tập. Tài khoản quản lý không dùng để học nhưng có thể vào xem bài giảng và nội dung các khóa học đã đăng ký. Tài khoản quản lý được tạo bằng email của doanh nghiệp hay email của nhân viên được chỉ định quản lý.
 • Để khởi tạo tài khoản, khách hàng gửi danh sách học viên và quản lý cho Thinking School. 

2 – Khóa học

 • Là các nội dung học tập được tổ chức theo khóa học được đưa lên trên trang web dành cho chương trình.
 • Các khóa học được tổ chức theo năng lực, chủ đề, và theo vị trí công việc trong doanh nghiệp
 • Hiện nay chương trình bao gồm 60 khóa học
 • Thinking School giữ quyền sở hữu, thay đổi nội dung và thay đổi khóa học mà không cần phải báo trước.
 • Khách hàng không được sao chép các nội dung học tập của Thinking School
 • Sử dụng nội dung của các khóa học ngoài mục tiêu học tập trong nội bộ doanh nghiệp đều phải xin phép và được Thinking School đồng ý bằng văn bản.

3 – Thời gian hiệu lực 365 ngày là gì

 • Thời gian hiệu lực đối với gói dành cho doanh nghiệp là 365 ngày tính từ ngày mua dịch vụ.  
 • Hết thời hạn 365 ngày khách hàng có thể tự động gia hạn 365 ngày cho năm thứ 2 với mức giá giảm 10% so với giá năm 1. Chỉ áp dụng cho khách hàng đăng ký liên tục không gián đoạn.

4 – Trang web học tập riêng của khách hàng

 • Sau khi mua gói sản phẩm, trong vòng 8 giờ làm việc, Thinking School sẽ tạo 1 trang web học tập dành riêng cho khách hàng, với cấu trúc: www.thinkingschool.vn/têndoanhnghiệp.   
 • Trang web này phục vụ mục tiêu đào tạo nội bộ của khách hàng theo các điều khoản quy định của gói sản phẩm
 • Trang web và các nội dung trên đó thuộc quyền sở hữu của Thinking School. Khách hàng không được quyền thay đổi nội dung, cấu trúc, sang nhượng hay bán trang web cho bên thứ 3. 
 • Trang web có hiệu lực đến ngày hiệu lực cuối cùng của lượt học cuối cùng của khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm tải về và lưu trữ các dữ liệu liên quan đến quá trình học tập của học viên như điểm số, chứng chỉ trước ngày trang web hết hiệu lực.
 • Thinking School không có trách nhiệm lưu trữ các dữ liệu này sau khi trang web chấm dứt hoạt động.

5 – Chính sách bảo mật dữ liệu

 1. Thinking School cam kết bảo mật dữ liệu người dùng bao gồm: thông tin tài khoản, điểm số, chứng chỉ, và các thông tin về khách hàng.
 2. Thinking School không cung cấp dữ liệu này cho bất cứ bên thứ 3 nào.
Thinking School @2018