Học viên đã tham gia
683 học viên
4.6/5
Điểm đánh giá
449 lượt đánh giá
Cao Tuan minh 1

''Learning by doing''

Quản lý cấp cao Tuyển dụng và phát triển đội ngũ kinh doanh

15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, đào tạo và phát triển con người

Yêu thích lĩnh vực nhân sự, đặc biệt là tuyển dụng quy mô lớn trong các lĩnh vực tài chính, bán lẻ và sản xuất.

Chuyên môn về phát triển con người, quản trị đội nhóm, gắn kết và phát triển văn hoá tổ chức.

Bằng cấp

– University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (UNW), Switzerland

– Executive MBA in Management Consulting International (EMBA-MCI) | 2010 – 2012

– University of Technology, Vietnam National University – Vietnam B.A. Degree in Industrial Management | 2005 – 2010

Lĩnh vực

Nhân sự

Tuyển dụng mass

Đào tạo & phát triển nhân sự

Gắn kết & phát triển văn hoá

Dịch vụ

Đào tạo online, Đào tạo tại doanh nghiệp

Coaching 1:1, Coaching group

Tư vấn

Hướng dẫn capstone project

Anh ngữ

Giảng dạy chuyên môn thuần thục bằng tiếng Anh

Fact & Fig

15 năm kinh nghiệm

14 năm huấn luyện và đào tạo

15 công ty và tập đoàn đa quốc gia

5 trường đại học và tổ chức giáo dục

Thông tin thêm

Đang cập nhật…

Kinh nghiệm làm việc

15Năm

Kinh nghiệm đào tạo doanh nghiệp

14Năm

15 công ty và tập đoàn đa quốc gia

5 trường đại học và tổ chức giáo dục

Kinh nghiệm quản lý

15Năm

Kinh nghiệm quốc tế

– Phát triển đề cương đào tạo các chương trình đào tạo quốc tế

– Quản lý học vụ các chương trình đào tạo quốc tế – Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Doanh nghiệp đã đào tạo

XÂY DỰNG KHOÁ ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP:

Môn học ở các cấp độ khác nhau sẽ được lựa chọn và bổ sung tạo ra khoá học phù hợp nhất
với nhu cầu doanh nghiệp

Thinking School @2018