Giới thiệu

Cải thiện tư duy – cải thiện chất lượng cuộc sống

Sứ mệnh

Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giải phóng con người bằng giáo dục duy phản biện khai phóng trên nền tảng công nghệ

Tầm nhìn

Trở thành tổ chức giáo dục quốc tế, chất lượng cao, trên nền tảng công nghệ

Triết lý tư duy phản biện và giáo dục khai phóng là nền tảng của mọi chương trình đào tạo của trường

Từ khóa:

  • Giáo dục khai phóng
  • Tư duy phản biện
  • Công nghệ đào tạo
  • Quốc tế hóa

Giá trị cốt lõi

Đạo đức: chúng tôi tin rằng đạo đức là phẩm chất quan trọng nhất để sống, làm việc, đặc biệt quan trọng trong môi trường giáo dục. Chúng tôi cam kết thực hiện các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của nghề nghiệp và áp dụng tinh thần này trong toàn bộ chương trình của chúng tôi. Ở Thinking School chúng tôi áp dụng 8 chuẩn mực đạo đức của trí tuệ.

Trí tuệ chất lượng duy cao: không ngừng nâng cao trí tuệ và chất lượng tư duy cho đội ngũ, cộng đồng, và người học.

người học khách hàng: cam kết mang đến giá trị cao nhất cho người học và tổ chức của học. Đối xử công bằng và quý trọng họ.

Sáng tạo liên tục học tập: liên tục cập nhật những nội dung và phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu mới nhất, hiện đại nhất. Hướng đến phát triển đội ngũ, người học, và cộng đồng ở mức sáng tạo cao nhất.

Hạnh phúc: là một môi trường làm việc mang đến hạnh phúc cho nhân viên, giảng viên, học viên, và cộng đồng. Hạnh phúc được hiểu là sự bền vững, hài hòa ở các tài sản tinh thần và vật chất.

8 chuẩn mực đạo đức trí tuệ

1.Tin vào lý tính

2.Khiêm tốn trí tuệ

3.Bền bỉ trí tuệ

4.Tự trị trí tuệ

5.Cảm thông trí tuệ

6.Chính trực trí tuệ

7.Can đảm trí tuệ

8.Công bằng trí tuệ

Cam kết chất lượng

Thinking school đặt quyền lợi của học viên và khách hàng lên hàng đầu.

Thinking school làm việc chặt chẽ với khách hàng để nắm bắt nhu cầu đào tạo và thiết kế chương trình đào tạo phù hợp nhất.

Thinking School luôn lắng nghe và mong muốn cải tiến chất lượng giảng dạy và dịch vụ của mình. Mọi vấn đề phát sinh sẽ được giải quyết trên tình thần hợp tác, đối thoại, và hướng đến giải pháp tốt nhất cho khách hàng và học viên.

Đối với dịch vụ E-learning: cam kết hoàn 100% chi phí trong 7 ngày đầu tiên kể từ khi học viên đăng ký theo học.

HỘI ĐỒNG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU

TS. VŨ THẾ DŨNG

CEO. THINKING SCHOOL

GS.TS. ROLF-DIETER REINEKE
MANAGING DIRECTOR. MC2 INSTITUTE

PGS.TS. LÊ NGỌC QUỲNH LAM
PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC . ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TS. NGUYỄN QUỲNH MAI
FINANCE & ACCOUNTING MANAGE. WINES OF AMERICA LLC., USA

TS. DƯƠNG NHƯ HÙNG
TRƯỞNG KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP. ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

GS.TS. VŨ ĐÌNH THÀNH
GIẢNG VIÊN. ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM

TS. NGUYỄN THU HIỀN
GIÁM ĐỐC MSM MBA. ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

ThS. PHẠM QUANG HƯNG

Head of Large Drives Applications – Siemens (Truyền động lớn)

TS. NGUYỄN HỨA PHÙNG
GIẢNG VIÊN. ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

TS. NGUYỄN THỊ ÁNH PHƯƠNG
GIÁM ĐỐC, EMBA MCI. ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

ÔNG HUỲNH MINH NHỰT
CEO. CÔNG TY TNHH GREENWOOD- VILLA SAIGON

ÔNG EDWARDS TRAN
BUSINESS MANAGER. BRANDMAKER

ÔNG NGUYỄN THANH SƠN
DIRECTOR. INCOM SAIGON JSC.

TS. TẠ HÙNG ANH
GIẢNG VIÊN. ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

BÀ NGUYỄN THỊ YẾN TRANG
DEPUTY DIRECTOR. THINKING SCHOOL

ÔNG HOÀNG KIM DƯƠNG
DEPUTY DIRECTOR. THINKING SCHOOL

ÔNG HUỲNH QUỐC VIỆT
TECHNICAL MANAGER. THINKING SCHOOL

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH TƯ DUY
Senior Developer

ÔNG ĐINH VĂN QUỐC THANH
Video Editor + Photographer

ÔNG TRẦN QUANG TUẤN
Academic Manager

ÔNG PHAN KHẮC HIẾU
Web/ Mobile Developer

ÔNG NGUYỄN CẢNH DANH
Marketing Executive

THE THINKING SCHOOL @2018
X