Giới thiệu

Hành Trình

Giải thưởng Sáng Tạo TP.HCM

VỀ CHÚNG TÔI

(cập nhật đến: 09/2020)

CHỨNG NHẬN

Hệ thống Học tập trực tuyến – Thinking School

Ứng dụng học tập trên điện thoại – Thinking School iOS

Doanh nghiệp khoa học công nghệ – Thinking School


CHỨNG NHẬN BẢN QUYỀN MÔN HỌC

Kỹ năng nghề nghiệp

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng học tập

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng thuyết trình


GIẢI THƯƠNG SÁNG TẠO TP.HCM

Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học & quản lý đào tạo


ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

TS. VŨ THẾ DŨNG
CEO. THINKING SCHOOL

GS.TS. ROLF-DIETER REINEKE
MANAGING DIRECTOR. MC2 INSTITUTE

TS. NGUYỄN QUỲNH MAI
FINANCE & ACCOUNTING MANAGE. WINES OF AMERICA LLC., USA

PGS.TS. LÊ NGỌC QUỲNH LAM
PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC . ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

CLEMENS BECHTER, PHD
Executive board, Thinking School Switzerland

GUY OCHSENBEIN, PHD
Executive board, Thinking School Switzerland

ThS. PHẠM QUANG HƯNG
Vice Chairman
Digital Business Committee

TS. NGUYỄN THU HIỀN
GIÁM ĐỐC MSM MBA. ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

ÔNG HOÀNG KIM DƯƠNG
DEPUTY DIRECTOR. THINKING SCHOOL

TS. TẠ HÙNG ANH
GIẢNG VIÊN. ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

ÔNG TRẦN QUANG TUẤN
Academic Manager

ÔNG BÙI QUỐC KHÁNH
Lecturer


HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Thinking School @2018