Bộ câu hỏi gợi ý cải tiến – sáng tạo

BỘ CÂU HỎI GỢI Ý CẢI TIẾN - SÁNG TẠO

Bộ câu hỏi gợi ý cải tiến – sáng tạo dựa trên các tiêu chuẩn:

  1. Thay thế (Substitute)
  2. Kết hợp (Combine)
  3. Thích nghi (Adapt)
  4. Điều chỉnh (Modify)
  5. Cách sử dụng khác (Put intro another use)
  6. Loại trừ (Eliminate)
  7. Đảo ngược (Reverse)

 

Điền thông tin vào form để tải đầy đủ tài liệu.

Khi nhấn vào download, đồng nghĩa rằng bạn đồng ý các chính sách bảo mật và quyền riêng tư và nhận các thông tin từ Thinking School qua các kênh về chương trình lãnh đạo và các chương trình liên quan khác.

Mọi thắc mắc gì có thể liên hệ qua:

  • Facebook Thinking School
  • Email: info@thinkingschool.vn
  • Hotline: 0909 00 64 09

Form đăng ký

13/03/2024
Thinking School @2018