Tiềm năng thị trường Giáo dục và Đào tạo trực tuyến

Tiềm năng thị trường Giáo dục và
Đào tạo trực tuyến

1. Báo cáo nghiên cứu tập trung vào 3 phân khúc:

 • Học viên cá nhân từ 18 tuổi trở lên; 71.7 triệu người
 • Trường học: Đại học, Cao Đẳng, Trung Cấp, Giáo dục nghề nghiệp (GDNN); hơn 2000 trường với 4.7 triệu sinh viên – học sinh
 • Khách hàng Doanh nghiệp.: gần 700 ngàn doanh nghiệp với 14.8 triệu lao động

2. Chi tiêu cho giáo dục vẫn được ưu tiên, và tăng 71% trong 10 năm gần đây, 2012 – 2022

3. Mức chi cho học thêm, giáo dục khác chiếm hơn 35%, trong tổng mức chi cho giáo dục

4. Việt Nam Internet – Online thị trường lớn, tiềm năng

 • 72,1 triệu người dùng internet chiếm 73% dân số Việt Nam
 • Doanh thu kinh tế Internet tăng 170% đến năm 2025 đạt 57 tỷ $ (1,331,000 tỷ đồng)
 • Ước tính năm 2022, có 60 triệu người mua sắm trực tuyến với ngân trung bình 6,5tr/ năm, số lượng người mua tăng 10 – 11% mỗi năm từ 2020

5. Đào tạo Online đang được quan tâm nhiều sau đại dịch Covid và tăng trưởng nhanh trong tương lai

 • Doanh thu từ đào tạo trực tuyến lớn: đạt 7,500 tỷ năm 2023, dự báo đạt 11,215 tỷ đồng vào năm 2027
 • Số lượng tài khoản trên các nền tảng online tăng nhanh từ 7,6 triệu năm 2023 dự báo đạt 10,7 triệu năm 2027
 • Doanh thu trung bình từ 1 một tài khoản học Online năm 2023 là 994,750 đồng

Điền thông tin vào form để nhận báo cáo tổng hợp.

Khi nhấn vào download, đồng nghĩa rằng bạn đồng ý các chính sách bảo mật và quyền riêng tư và nhận các thông tin từ Thinking School qua các kênh về chương trình lãnh đạo và các chương trình liên quan khác.

Mọi thắc mắc gì có thể liên hệ qua:

 • Facebook Thinking School
 • Email: info@thinkingschool.vn
 • Hotline: 0909 00 64 09

Form đăng ký

11/03/2024
Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!