BÀI THỰC HÀNH 4: THỰC HÀNH BÌNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN GIÁO DỤC NGƯỜI BỆNH

BÀI THỰC HÀNH 4: THỰC HÀNH BÌNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN GIÁO DỤC NGƯỜI BỆNH

Yêu cầu:

Học viên sẽ chọn:

* 1 poster của chính mình

* VÀ 1 poster của học viên khác trong kho tài liệu

Up lên hệ thống học tập và bình poster đó theo các bước đã hướng dẫn trong bài lbình tài liệu

NỘP BÀI TẬP: NỘP BÀI THỰC THÀNH 4 TỔNG ĐIỂM: 10   TỔNG THỜI LƯỢNG: 1 tháng, 1 tuần

Chưa nộp bài

NỘP BÀI TẬP: VIẾT CẢM NHẬN SAU BÀI THỰC HÀNH 4 TỔNG ĐIỂM: 5   TỔNG THỜI LƯỢNG: giây

Chưa nộp bài

Chưa nộp bài

Điểm đánh giá: 2/5 (1)

XEM HẾT Thêm ghi chú
BẠN
Thêm bình luận của bạn
 
Thinking School @2018