Đánh giá khóa học – CintacKẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG
4/5 (1)
4/5 (1)
4/5 (1)
4/5 (1)
4/5 (1)
4/5 (1)
4/5 (1)
4/5 (1)
4/5 (1)
4/5 (1)
4/5 (1)
4/5 (1)
4/5 (1)
4/5 (1)
4/5 (1)
4/5 (1)
Điểm đánh giá: 4.3/5 (11)

XEM HẾTThêm ghi chú
BẠN
Thêm bình luận của bạn
 
Thinking School @2018