MOCK TEST READING VÀ LISTENING TUẦN NÀY

1- READING: FULL TEST 6 CAM 12

LINK PDF: https://drive.google.com/file/d/1njaOXxLHDPKoBTFrLypwDas1pGUGQ9qK/view?usp=sharing

2- LISTENING: TEST 4 CAM 13 – FULL TEST

Chưa có đánh giá.

XEM HẾTThêm ghi chú
BẠN
Thêm bình luận của bạn
 
Thinking School @2018